Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1226.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
1227.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
1228.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
1229.
Голец К. Карбонілвмісні органічні азиди в процесах полімеризації та модифікації полімерів [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.хім. наук: Спец. 02.00.06 / К. Голец; КНУТШ. – Київ, 2001
1230.
Кулик В.Б. Картографічне забезпечення передумов розвитку фермерства (на прикладі Вінницької області) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.12 / Кулик В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007
1231.
Олексенко Л.П. Каталітична активність в реакціях окиснення Co і H2 та фізико-хімічні властивості d-металвмісних нанесених систем [Дисертація] : Дис. ... доктора хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / Олексенко Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1232.
Матушко І.П. Каталітичне окиснення водню та карбон монооксиду на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих добавками оксидів 3d-металів, та чутливість відповідних сенсорів [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / Матушко І.П.; КНУТШ. – Київ, 2008
1233.
Матушко І.П. Каталітичне окиснення водню та карбон монооксиду на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих добавками оксидів перехідних металів, та чутливість відповідних сенсорів [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.хімічних наук: спец. 02.00.04-фізична хімія / Матушко І.П.; КНУТШ. – Київ, 2008
1234.
Бойченко Наталія Михайлівна Категорія буття у релігійній філософії пізнього західноєвропейського середньовіччя [Автореферат] : Автореф. дис.... канд. філос. наук : 09.00.11 / Бойченко Наталія Михайлівна ; КНУТШ. – Київ, 2005
1235.
Гурко М.З. Категорія інтенсивності в сучасній німецькій фразеології (на матеріалі фразеол. одиниць тематичної групи "інтелектуальні здібності людини") [Автореферат] : Автореф. ...дис. канд. філол.наук: 10.02.04 / Манана Зібіловна Гурко; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2006
1236.
Сумцов Н.Ф. Кафедра истории русского языка и словесности в Харьковском университете с 1805 по 1905 г. [Книга] / Н.Ф. Сумцов. – Харьков. – с.109-129. – Оттиск
1237.
Величко В.Є. Квазіідеали напівгруп [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.06 / Владислав Євгенович Величко; КНУТШ. – Київ, 2006
1238.
Жучок Ю.В. Квазіупорядкування та структурні властивості напівгруп [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Жучок Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
1239.
Петергеря Ю.С. Керування системою електроживлення локального об"єкта [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.09.03 / Петергеря Ю.С.; НАНУ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2007
1240.
Баганов Євген Олександрович Керування умовами гетероепітаксійного росту з рідкої фази у неізоперіодній системі GaSb/InAs [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 27. 06 / Баганов Є. О.; НАН України; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. – Київ, 2007
1241.
Ляскоронский В.Г. Киев и его святыня в конце 16 века [Книга] / В.Г. Ляскоронский. – Киев : Тип. И. и А. Давиденко, 1873. – 8 с.
1242.
Киевские Высшие Женские Курсы [Книга] : Учеб. планы историко-филологического фак. – Киев : Просвещение, 1907. – 15 с.
1243.
Киевский коммерческий институт. 1913г. [Книга]. – Киев, 1913. – 32с.
1244.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
1245.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
1246.
Київ у цифрах [Книга] : (Статистичний збірник). – Київ : Будівельник, 1977. – 111с.
1247.
Мозгова Н.Г. Київська духовно-академічна філософія: аналіз логіко-гносеологічних тенденцій [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.03 / Наталія Григорівна Мозгова; КНУТШ. – Київ, 2006
1248.
Ламонова О.В. Київська книжкова графіка кінця 50-х - початку 70-х років 20 століття. Тенденції розвитку, стилістика, майстри [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. мистецтвоїзнав.: 02.00.04 / Оксана Василівна Ламонова; Ін-т мистецтвознавства, фольклорист. та етіології НАН України. – Київ, 2005
1249.
Київська Русь [Журнал] : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім" Факт". – Київ
1250.
Київська старовина [Журнал] : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex