Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1201.
Історична література у фондах Наукової бібліотеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (1834-1949 [Книга] : бібліографічний покажчик та навчально-методичні матеріали / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наукова б-ка, Історико-філософський факультет ; [ уклад. : О.З. Медалієва, Л.І. Синявська ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 132 с. – (Історична)
1202.
Сірка Й. Історичний аспект двомовности в українській літературі 19 ст. [Книга] : на прикладі творчостиі Пантелеймона Куліша / Йосиф Сірка. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 88 с. – ISBN 978-966-8764-69-1
1203.
Чужа Т.В. Історичний роман Г. Сенкевича "Вогнем і мечем": джерела і художній дискурс [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.03 / Чужа Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1204.
Плахоніна Олена Володимирівна Історичні зміни в морфемній будові слів сучасної української мови (перерозподіл та ускладнення) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Плахоніна О.В.; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2006
1205.
Соколова Н.Д. Історіографічний потенціал наукових праць студентів-істориків університету св. Володимира (1834-1920 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.06. / Соколова Н.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007
1206.
Ведмідь Л.А. Історіографія опозиційного руху в Україні другої половини 50-х - середини 80-х років 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: 07.00.06 / Людмила Анатоліївна Ведмідь: КНУТШ. – Київ, 2006
1207.
Балух В.О. Історія античної цивілізації [Книга] : у трьох томах: підручник для студ. вищих навч. закладів / В.О. Балух. – Чернівці : Наші книги. – ISBN 978-966-482-000-1
1208.
Історія в школах України [Журнал] : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
1209.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
1210.
Панченко Ю.В. Історія і практика неоконсерватизму Великої Британії та США часів урядів М. Тетчер та Р. Рейгана [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Панченко Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
1211.
Крехно Тетяна Іванівна Історія лексико-семантичної групи "плати - податки - повинності" в українській мові 15 - 18 століть (на матеріалах українських пам"яток) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Крехно Т. І.; Харківськ. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005
1212.
Історія релігії в Україні [Книга] : [ у 10-ти томах ] / [ ред.кол.: А. Колодний (голова), О. Саган, Л.Филипович, П. Яроцький ]. – Вид. 2-е, уточнене і доп. – Київ ; Дрогобич : Сурма С. – ISBN 978-966-96945-36-7
1213.
Жицька Л.М. Історія Росії у науковій та педагогічній творчості Володимира Іконникова [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Жицька Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
1214.
Жицька Л.М. Історія Росії у науковій та педагогічній творчості Володимира Іконникова [Дисертація] : Дис. ... канд.історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Жицька Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1215.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
1216.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
1217.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
1218.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
1219.
Осінчук Ю.В. Історія української богослужбово-обрядової лексики [Книга] / Юрій Осінчук ; НАНУ, Ін-т української мови. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-489-026-4
1220.
Ляскоронский В.Г. К вопросу о Битве князя Витовта с татарами на реке Ворскле в 1399-м году [Книга] / В.Г. Ляскоронский. – [Санкт-Петербург], 1908. – С. 70-76. – Отд.оттиск из журнала Министарства Народного просвещения, 1908, июль, № 13
На обл. вырезки надпись: Глубокоуважаемой Катерине Николаевне Антонович от автора
1221.
Ляскоронский В.Г. К вопросу о древнейшем плане г. Киева, изданном в 1638 году Афанасием Кальнофойским [Книга] / В.Г. Ляскоронский. – Москва, 1916. – С. 202-214
1222.
Ляскоронский В.Г. К вопросу о Киевском Вышгороде в удельно-вечевое время [Книга] / В.Г. Ляскоронский. – Киев, 1919. – 8с.
1223.
Бондарчук В.Г. Кpаєвиди Радянської Укpаїни [Книга] / В.Г. Бондарчук; Бібліотека журналу "Україна". – Київ : Радянська Укpаїна, 1946. – 91с.
1224.
Собко В.М. Кавказ [Книга] : Роман / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 179с.
1225.
Варсанофьева В.А. Как люди узнали, что было на Земле миллионы лет назад [Книга] / В.А. Варсанофьева. – Москва, 1949. – 71 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,