Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1176.
Булгаков О.Б. Інформаційна технологія для управління фізико-хімічними процесами в енергетиці, що використовують явища кавітації [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Булгаков О.Б.; Українська акад. друкарства; Нац. техн. ун-т України; Київський політехнічний ін-т. – Львів, 2007
1177.
Зірнєєва Г.В. Інформаційна технологія обробки та аналізу характеристик мовленнєвої інформації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Зірнєєва Г.В.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2008
1178.
Гнатчук Є.Г. Інформаційна технологія подолання та опрацювання знань на основі нечіткої логіки в експертних системах діагностування комп"ютерних засобів [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.: 05.13.06 - інформ. технол. / Гнатчук Є.Г. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008
1179.
Олійник А.О. Інформаційна технологія структурно-параметричної ідентифікації систем ГТД на основі адаптивних багатокомпонентних моделей [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олійник А.О. ; Мін-во освіти і науки України ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського " Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2009
1180.
Разіцький В.Й. Інформаційне забезпечення зовнішньополітичної діяльності США щодо країн Перської затоки(1945-1960рр.) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Разіцький В.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1181.
Скалацький В.М. Інформаційне суспільство: сучасні теорії та моделі (соціально-філософський аналіз) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Скалацький В.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
1182.
Денисюк П.Ю. Інформаційне та математичне забезпечення САПР гідравлічних мікроелектромеханічних систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.12 / Денисюк П.Ю.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
1183.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
1184.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
1185.
Лобко Н.В. Інформаційний потенціал українських генеалогічних джерел та його використання в історичних дослідженнях [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Лобко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
1186.
Свентицька О.В. Інформаційний тероризм як феномен сучасної міжнародної політики [Автореферат] : автореф. дис. ... кан. політ. наук: 23.00.03 - політ. культ. та ідеологія / Свентицька О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1187.
Козлова О.В. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень з автоматизованого управління структурами процесів механообробки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Козлова О.В.; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2007
1188.
Сосновський Ю.В. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень по керуванню ресурсами в медичних приладово-комп"ютерних системах [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Сосновський Ю.В.: Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2009
1189.
Чаплагін М.П. Інформаційні технології пошуку та зберігання даних про графічні об"єкти на основі їх семантики [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Чаплагін М.П.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008
1190.
Войтович Олеся Петрівна Інформаційно-вимірювальна система діагностування безконтактних електромеханічних перетворювачів на основі нейронечітких методів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.16 / Войтович О.П.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2006
1191.
Рябкін Ю.В. Інформаційно-вимірювальна система ідентифікації джерел радіовипромінювання для пасивної локації об"єктів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.16 / Рябкін Ю.В.; МОіНУ; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2007
1192.
Севастьянов В.М. Інформаційно-вимірювальна система контролю параметрів техометричних перетворювачів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.16 / Севастьянов В.М.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007
1193.
Івантишин Інформаційно-вимірювальний комплекс на базі радіотелескопа УРАН-3 для дослідження слабких акусто-іоносферних збурень [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.16 / Івантишин О.-М.Л.; НАНУ; Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2007
1194.
Растегар Ірадж Інформаційно-тематична характеристика шпальти редактора в іранській пресі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Ірадж Растегар ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2005
1195.
Синишин Р.І. Іншомовні слова корейського походження в українській мові [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Синишин Р.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
1196.
Мартиш Є.В. Іонізаційно-релаксаційні процеси в багатокомпонентній та гетерофазній плазмі [Автореферат] : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Мартиш Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1197.
Шевченко Л.О. Іспанський поетичний текст другої половини 20 століття в лінгвокогнітивному висвітленні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Шевченко Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
1198.
Бондарчук В.Г. Істоpiя геологiчного pозвитку Землi [Книга] : Лекції на допомогу вивчаючим марксизм-ленінізм / В.Г. Бондарчук. – Київ : Полiтвидав пpи ЦК КП/б/У, 1941. – 32с. – (Сер. Природничі науки)
1199.
Іванко А.Б. Історики України XIX - XX ст. [Книга] : (нариси української історіографії) / А.Б. Іванко ; Обласна організація Всеукраїнського тов-ва "Просвіта" ім. Т.Г. Шевченка. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2001. – 382, [2] с. – ISBN 966-583-076-7
1200.
Борисова О.В. Історико-географічні етапи формування сільської поселенської мережі Поділля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.13 / Борисова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,