Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Вопросы экономики [Журнал] : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 1929-. – ISSN 0042-8736
102.
Вопросы экономики [Журнал] : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 1929-. – ISSN 0042-8736
103.
Баран Д.Я. Вплив експлуатаційних температур на міцність і циклічну тріщиностійкість теплостійкої сталі металургійного обладнання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Баран Денис Ярославович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2014
104.
Ковальова О.В. Вплив модульованого електричного струму на функціональний стан організму людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ковальова Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
105.
Семенюк Н.В. Вплив транзитних перетоків на втрати активної потужності в передаючій системі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Семенюк Надія Віталіївна ; М-во освіти і науки України. Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
106.
Березін В.Б. Вплив ударно-коливального навантаження на кінетику поля деформацій та механічні властивості металів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Березін Валентин Борисович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2014
107.
Дугин С.П. Времена английского глагола [Книга] : девять уроков с профессиональным репетитором / С.П. Дугин. – Сумы ; Ростов-на-Дону : Университетская книга ; Эделника, 2008. – 111, [1] с. : ил., табл. – Авт. на обл. не указ. – (Серия "Школа иностранных языков"). – ISBN 978-966-680-382-8
новая методика обучения, которая поможет по-настоящему разобраться в английской грамматике
108.
Всесвітня література в школах України [Журнал] : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
109.
Монжалєй Т.К. Вступ до мовознавства [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Т.К. Монжалєй. – Суми : Університетська книга, 2011. – 182, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-182. – ISBN 978-966-680-556-3
110.
Вступ до освітології [Брошура] : навч. програма для спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" освітньо-кваліфікац. рівень "магістр" / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва, Н.-д. лаб. освітології ; [розроб.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2014. – 79, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем
111.
Вступний курс з української мови для студентів-іноземців [Книга] : навч. посібник / [Волкова О.М. та ін.] ; за ред. Т.О. Дегтярьової. – Суми : Університетська книга, 2010. – 414, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-680-521-1
Пропонований посібник є складовою частиною навчального комплексу для іноземних студентів, які вивчають українську мову з метою подальшого навчання у вищих навчальних закладах України
112.
Высокомолекулярные соединения. Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 2308-1120
113.
Колубаєв О.Л. Галицька популярна пісня в процесі еволюції регіональної традиції естрадно-музичного мистецтва [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Колубаєв Олег Леонідович ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014
114.
Гендер і сексуальність [Книга] = Gender and sexuality : хрестоматія / за ред. В. Гайденко ; [пер. з англ. В. Гайденко]. – Суми : Університетська книга, 2014. – 139, [1] с. : іл., табл., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-680-467-2
115.
Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика [Книга] : колект. монографія / Космеда Т.А. [та ін. ; за наук. ред. Т.А. Космеди] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків ; Дрогобич : КОЛО, 2014. – 470, [2] с. – Покажч.: с. 435-468. - Анотація англ. – Бібліогр.: с. 391-434 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-642-161-0
У прим. № 1690341 напис: У дарунок бібліотеці Національного університету імені Тараса Шевченка від колективу авторів. 24 жовтня 2014 р.
116.
Гендерна педагогіка [Книга] = Gender pedagogy : хрестоматія : навч. посібник для студ. ВНЗ / за ред. В. Гайденко ; [пер. з англ.: В.А. Гайденко, А.В. Предборська]. – Суми : Університетська книга, 2013. – 313, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-276-7
117.
Ткач М.М. Генеалогія слова [Брошура] / Микола Ткач. – Київ : Алефа, 2004. – 13, [1] с. – Без тит. арк. – ISBN 966-8034-03-1
118.
Генезис и пути развития русской и украинской философской мысли [Книга] = Генезис і шляхи розвитку російської та української філософської думки : монография / [Аляев Г.Е. и др.; под общ. ред. Г.Е. Аляева, Н.А. Куценко, Т.Д. Суходуб]. – Полтава : АСМИ, 2013. – 561, [1] с. – Авт. указ. на c. 5. - Текст рус., укр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-182-271-8
119.
Кандиба Н.М. Генетика: курс лекцій [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Н.М. Кандиба. – Суми : Університетська книга, 2013. – 397, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 392-397. – Бібліогр.: с. 368-371. – ISBN 978-966-680-634-8
120.
Географія світового господарства з основами економіки [Книга] : навч. посібник / [Я.Б. Олійник та ін.] ; за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2014. – 637, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 636-637 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-346-650-7
121.
Москаленко А.А. Геоінформаційне картографування для оцінювання якісного стану земель сільськогосподарського призначення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Москаленко Антоніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014
122.
Горєлова К.В. Гідродинамічні процеси в баках космічних літальних апаратів з сітчастими фазороздільниками у змінному полі масових сил [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Горєлова Кристина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014
123.
Нагорний В.П. Гірнича справа. Дорога завдовжки у тисячоліття [Книга] / В.П. Нагорний, В.М. Глоба ; за ред. В.П. Нагорного ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ : Академперіодика, 2014. – 321, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-318. – ISBN 978-966-360-259-2
124.
Глобальне управління - 2025: вирішальний момент [Книга] / [передм.: М.М. Комарницький ; пер. з англ. Г. Лелів]. – Львів : Літопис ; Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету, 2011. – 118, [1] с. : іл. – Пер. вид.: Global governance 2025: at a critikal juncture. Washington DC: Office of the director of National intelligence etc., 2010. – (Серія "Глобальний розвиток"). – ISBN 978-966-8853-05-0
125.
Широков І.Б. Гомодинні методи та засоби вимірювання амплітудних і фазових характеристик каналів зв"язку радіотехнічних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Широков Ігор Борисович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex