Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Бабіч О.В. Біоактивні резорбційні кальційсилікофосфатні склокристалічні матеріали для кісткового ендопротезування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Бабіч Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014
52.
Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект [Книга] : навч. посібник / І.В. Марисова. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 127, [1] с., [9] арк. фот. : іл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-680-217-1
53.
Біологічна хімія [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / [Павлоцька Л.Ф. та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2011. – 507, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 508-509. – ISBN 978-966-680-533-4
54.
Біологічна хімія [Книга] : практикум : навч. посібник для студ. ВНЗ / [Павлоцька Л.Ф. та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2013. – 62, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 61-62. – ISBN 978-966-680-551-8
55.
Біологічна хімія [Книга] : підручник для студ ВНЗ / Л.Ф. Павлоцька, Н.В. Дуденко, Л.Р. Димитрієвич, Н.В. Божко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 378, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 367-368. – ISBN 978-966-680-457-3
56.
Калінін І.В. Біохімічні механізми знешкодження важких металів у тканинах щурів [Автореферат] : автореф. дис. … д-ра біол. наук : 03.00.04 / Калінін Ігор Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
57.
Савко У.В. Біохімічні механізми пошкодження епітеліоцитів дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалого пригнічення секреції гідрохлоридної кислоти у шлунку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Савко Ульяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
58.
Лисиця А.В. Біохімія [Книга] : практикум : навч. посібник для студ. біол. спец. ВНЗ / А.В. Лисиця. – Суми : Університетська книга, 2009. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-237. – ISBN 978-966-680-444-3
59.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
60.
Бухгалтерський фінансовий облік [Книга] : підручник [для студ. екон. спеціальностей ВНЗ] / [Ф.Ф. Бутинець [та ін.]] ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 8-е вид., допов. і перероб. – Житомир : Рута, 2009. – 911, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 901-903. – Бібліогр.: с. 878-900 та в підрядк. прим. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). – ISBN 978-966-8162-49-7
61.
Міхеєнко О.І. Валеологія: основи індивідуального здоров"я людини [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / О.І. Міхеєнко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 446, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 439-446. – ISBN 978-966-680-517-4
62.
Ільницький М.М. Вересневі відлуння [Книга] : поезії, переклади / Микола Ільницький ; [худож. оформ. О.Я. Остапова]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 230, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-518-557-4
63.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25. Международные отношения и мировая политика [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
64.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология [Журнал] = Moscow state university bulletin : научный журнал. – Москва
  № 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
65.
Вестник Московского университета. Серия 11. Право [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
66.
Вестник Московского университета. Серия 11. Право [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
67.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  вып.3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
68.
Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород [Книга] / М.В. Гоголь ; [упоряд. тексту, авт. ст. та прим. В.Я. Звиняцьковський ; іл. С.Г. Якутовича]. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2012. – 485, [3] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0621-0
Содерж.: Сорочинская ярмарка ; Вечер накануне Ивана Купала ; Майская ночь, или Утопленница ; Пропавшая грамота ; Ночь перед Рождеством ; Страшная месть ; Иван Федорович Шпонька и его тетушка ; Заколдованное место ; Старосветские помещики ; Тарас Бульба ; Вий ; Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем ; Додатки, або механіка міфотворчості.
69.
Маринина А. Взгляд из вечности [Книга] : роман : [трилогия] / Александра Маринина. – Москва : ЭКСМО. – (Александра Маринина - королева детектива). – ISBN 978-5-699-37812-8
70.
Маринина А. Взгляд из вечности [Книга] : роман : [трилогия] / Александра Маринина. – Москва : ЭКСМО. – (Александра Маринина - королева детектива). – ISBN 978-5-699-38488-4
71.
Маринина А. Взгляд из вечности [Книга] : роман : [трилогия] / Александра Маринина. – Москва : ЭКСМО. – (Александра Маринина - королева детектива). – ISBN 978-5-699-40138-3
72.
Гаврилів О. Виїзд "на природу" [Брошура] / Орест Гаврилів ; [ред. О.С. Столярчук]. – Львів : Сорока Тарас Богданович, 2014. – 41, [1] с. – ISBN 978-966-2598-25-4
73.
Викопні хребетні України [Книга] : бібліогр. покажчмк (1829-2012) / НАН України, Нац. наук.-природ. музей ; уклад. О.М. Ковальчук. – Суми : Університетська книга, 2013. – 231, [1] с. – ISBN 978-966-680-678-2
74.
Використання фінансових інструментів при реалізації місцевих проектів розвитку інфраструктури та енергозбереження [Брошура] : метод. посібник / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД) ; USAID від американського народу, [Проект] "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи" ; під. заг. ред І.Ф. Щербини. – Київ : Нора-Друк, 2011. – 59, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 52-54 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2961-81-2
75.
Сорока С.В. Вирусы и вирусные болезни сельскохозяйственных культур [Книга] / С.В. Сорока, Ж.В. Блоцкая, В.В. Вабищевич ; РУП "Науч.-практ. центр НАН Беларуси по земледелию" ; Респ. науч. дочер. унитар. предприятие "Ин-т защиты растений". – Несвиж : Несвижская укрупненная типография им. С. Будного, 2009. – 127, [1] с., [8] л. фотоил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 115-125. – ISBN 978-985-6796-41-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex