Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Бондаренко Д.С. Адміністративно-правові засади державно-приватного партнерства за законодавством України [Книга] : монографія / Д.С. Бондаренко. – Київ : Істина, 2014. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 234-280. – ISBN 978-966-138-008-9
27.
Бондаренко І.П. Актуальні напрями і проблеми сучасної лінгвістики [Книга] : навч. посібник для студентів-сходознавців / І.П. Бондаренко, Т.К. Комарницька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 269, [2] с. – Бібліогр.: с. 257-269 та в кінці частин. – ISBN 978-966-489-228-2
28.
Максимець О.М. Алгебро-автоматні методи аналізу процедурних програм і реактивних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Максимець Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014
29.
Дерій О.О. Аліментні зобов"язання у цивілістичному процесі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дерій Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
30.
Бугайов П.О. Аналіз хвильових процесів у плоскому металодіелектричному хвилеводі та мікрохвильових пристроїв на його основі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Бугайов Павло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2014
31.
Коляденко Г.І. Анатомія людини [Книга] : підручник для студ. природнич. спец. вищ. пед. навч. закладів / Г.І. Коляденко ; [голов. ред. А.С. Мнищенко]. – 6-те вид. – Київ : Либідь, 2014. – 382, [2] c., [2] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 380. – ISBN 978-966-06-0663-0
32.
Англо-український словник з міжнародних відносин та дипломатії [Книга] = English-Ukrainian dictionary of international relations and diplomacy / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка ; уклад.: Наталія Кащишин. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 118, [2] с. – Уклад. на обкл. зазнач. як автор. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 112-118. – ISBN 978-617-10-0121-3
33.
Англо-українсько-російський словник біохімічних термінів [Книга] = English-Ukrainian-Russian dictionary of biochemical terms = Англо-украинско-русский словарь биохимических терминов / П.О. Бех, О.А. Капля, С.В. Хижняк, Н.В. Войцицька; П.О. Бех, О.А. Капля, С.В. Хижняк, Н.В. Войцицька. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2005. – 355 с. – Бібліогр.: 353-354. – ISBN 966-306-066-9
У словнику в алфавітному порядку наведено біохімічні, хімічні та біофізичні терміни, які найчастіше зустрічаються у науковій і навчальній літературі з біохімії та клітинної біології.
34.
Антиквар [Журнал] : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
35.
Антиквар [Журнал] : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
36.
Антиквар [Журнал] : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
37.
Антиквар [Журнал] : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
38.
Антиквар [Журнал] : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
39.
Антиквар [Журнал] : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
40.
Антиквар [Журнал] : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
41.
Гаврилюк Р.А. Антропосоциокультурный код налогового права [Книга] : монография / Руслана Гаврилюк ; М-во образования и науки Украины, Чернов. нац. ун-т им. Юрия Федьковича. – Черновцы : Черновицкий национальный университет. – ISBN 978-966-423-316-0
42.
Гаврилюк Р.А. Антропосоциокультурный код налогового права [Книга] : монография / Руслана Гаврилюк ; М-во образования и науки Украины, Чернов. нац. ун-т им. Юрия Федьковича. – Черновцы : Черновицкий национальный университет. – ISBN 978-966-423-317-7
43.
Заведюк Т.О. Асоціативні процесори кореляційного розпізнавання образів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Заведюк Тетяна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
44.
Аспекти публічного управління [Журнал] = Public administration aspects = Аспекты публичного управления / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
45.
Аудит [Книга] : [учеб. пособ. для студ. вузов] / [Ж.А. Богданова, Е.И. Волошина, М.В. Додонова, Д.А. Лазаренко, П.Н. Майданевич [и др.] ; под ред.П.М. Майданевича, Е.И. Волошиной]. – Симферополь : Феникс, 2008. – 699, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 633-639. – ISBN 978-966-1551-09-0
46.
Буравльова М.Т. Багатокритеріальний вибір структури енергопостачання регіонів з використанням альтернативних джерел енергії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Буравльова Марія Темуріївна ; Ін-т техн. теплофізики НАН України. – Київ, 2014
47.
Диба Ю. Батьківщина Святого Володимира. Волинська земля у подіях X століття [Книга] : (міждисциплінарні нариси ранньої історії Руси-України) / Юрій Диба. – Львів : Колір ПРО, 2014. – 483, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 445-473. – Бібліогр.: с. 407-442 та в підрядк. прим. – (Невідома давня Україна ; 1). – ISBN 978-966-2501-18-6
48.
Пістун І.П. Безпека життєдіяльності [Книга] : підручник для студ. ВНЗ. – Суми : Університетська книга, 2012. – 575, [1] с. – Бібліогр.: с. 571-575. – ISBN 978-966-680-544-0
49.
Библиотеки и фреймворки языка Ада, предназначенные для разработки информационных систем [Книга] : практикум по дисциплине: "Разработка больших программных систем" для студ. фак. компьютер. наук по специальности "Информационные управляющие системы и технологии" / В.М. Годунко, В.О. [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-285-087-1
50.
Кириченко Е.В. Биотехнологии в растениеводстве [Книга] : [микробные биотехнологии, природные регуляторы роста растений, комплексные биологические композиции] : монография / Е.В. Кириченко. – Николаев : Илион, 2014. – 430, [6] с. : ил., табл. – Содерж. парал. рус., англ. - Второй тит. л. и резюме англ. – Библиогр.: с. 394-430. – ISBN 978-617-534-204-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex