Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1076.
Дерябин Н.И. Флюидно-пульсационные углеводороды [Книга] / Дерябин Н.И. ; [отв. ред. Шнюков Е.Ф.] ; Ин-т геолог. наук НАН Украины. – Киев : LAT&K, 2008. – 170 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 166-169. – ISBN 978-966-2944-16-7
1077.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1078.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1079.
Шамич О.М. Формування громадської активності підлітків у дитячих спортивних об"єднаннях в оточенні школи [Брошура] : метод. рекомендації / О.М. Шамич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т соціальних технологій. – Київ : Університет "Україна", 2012. – 43, [1] с. – Бібліогр.: с. 42-43
1080.
Середа Ю.М. Формування доказів у кримінальному процесі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Середа Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1081.
Пузіков Д.О. Формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України [Автореферат] : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Пузіков Дмитро Олегович ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогіки. – Київ, 2012
1082.
Дяченко Є.В. Формування і розвиток системи медичного страхування в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дяченко Євгеній Валентинович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2012
1083.
Дяченко Є.В. Формування і розвиток системи медичного страхування в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дяченко Євгеній Валентинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1084.
Бабич В.І. Формування культури здоров"я учнів в умовах сучасної шкільної освіти [Книга] : монографія / В.І. Бабич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 199-226. – ISBN 978-966-617-294-8
1085.
Ярош-Дмитренко Формування міжнародних конкурентних переваг українських виробників на світовому ринку машинобудування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1086.
Гриньова В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства [Книга] : монографія / Гриньова В.М., Грузіна І.А. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 297, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 289-298. – Бібліогр.: с. 270-287. – ISBN 978-966-676-534-8
1087.
Жидкова Н.М. Формування предметних умінь із правознавства в учнів 9-10 класів [Автореферат] : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Жидкова Наталія Миколаївна ; Ін-т пед. НАПН України. – Київ, 2012
1088.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
1089.
Івахова К.П. Фортепіанна творчість Мирослава Скорика: художньо-дидактичний концепт [Автореферат] : автореф. дис ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Івахова Катерина Петрівна ; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнолог. ім. М.Т. Рильського НАН України. – Київ, 2012
1090.
Функциональная лингвистика [Журнал] : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2010-. – ISSN 2219-4290
1091.
Функциональная лингвистика [Журнал] : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2010-. – ISSN 2219-4290
1092.
Павленко А.В. Футбольний імідж України: особливості формування та виявлення в сучасних вітчизняних ЗМІ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.06 / Павленко Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
1093.
Василенко Є.В. Характеристики весняного водопілля правобережних приток р. Прип"ять в сучасних кліматичних умовах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Василенко Євгенія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
1094.
Василенко Є.В. Характеристики весняного водопілля правобережних приток р. Прип"ять в сучасних кліматичних умовах [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Василенко Євгенія Вікторівна ; М-во надзвичайних ситуацій України, НАН України, Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т. – Київ, 2012
1095.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал / Изд-во научно-популярной лит. "Химия и жизнь". – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
1096.
Фольварочний В. Хрещеники Сталіна [Книга] : роман / Василь Фольварочний ; [передм. М. Жулинського ; ред.: Б. Мельничук, П. Ктитор]. – Тернопіль : Джура. – ISBN 978-966-185-058-2
1097.
Лозинський О.О. Хромони, анельовані по зв"язку С(7)-С(8) a-піроновим циклом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Лозинський Олег Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1098.
Лозинський О.О. Хромони, анельовані по зв"язку С(7)-С(8) a-піроновим циклом [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Лозинський Олег Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Хімічний ф-т, Каф. органічної хімії. – Київ, 2012
1099.
Шимчишин М.М. Художнє вираження афро-американської ідентичності у літературному дискурсі Гарлемського ренесансу [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Шимчишин Марія Мирославівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Тернопіль. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2012
1100.
Шимчишин М.М. Художнє вираження афро-американської ідентичності у літературному дискурсі Гарлемського ренесансу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06, 10.01.04 / Шимчишин Марія Мирославівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex