Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Скакун О.Ф. Теорія права і держави [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / О.Ф. Скакун ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 3-тє, допов. і переробл. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2012. – 523, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-095-9
1002.
Ляшенко А.В. Тепло- та масообмін у камері сумісних процесів сушіння та подрібнення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Ляшенко Андрій Володимирович ; НАН України ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2012
1003.
Содомора П.А. Терміносистема Святого Томи з Аквіну [Книга] : монографія / Павло Содомора ; [ред. М. Кульчицький ; відп. за вип. О. Дук] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Сполом, 2010. – 286, [2] с. – Бібліогр.: с. 266-286 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-665-558-8
1004.
Крайовський Р.В. Термоелементи на основі n-ZrNiSn, нечутливі до впливу зовнішнього магнітного поля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Крайовський Роман Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012
1005.
Бєлозьоров Д.П. Тестові сигнали для налагодження та контролю програмно-алгоритмічного забезпечення радіолокаторів некогерентного розсіяння [Автореферат] : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Бєлозьоров Дмитро Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
1006.
Чувакова О.О. Технології інформаційної безпеки в системі соціальних комунікацій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.06 / Чувакова Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
1007.
Лукашов В.К. Технологія виробництва нітратів целюлози [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.К. Лукашов ; [ред. Т.Г. Чернишова]. – Суми : Сумский державний університет, 2012. – 228, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 213-228. – Бібліогр.: с. 212. – ISBN 979-966-657-409-4
1008.
Бердо Р.В. Технологія сумісного виробництва нітратної кислоти та нітрату кальцію тетрагідрату [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Бердо Ріта Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012
1009.
Товарна інноваційна політика [Книга] : підручник / В.Я. Кардаш [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Кардаш, О.К. Шафалюк, А.М. Колот та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Київ : КНЕУ, 2010. – 390, [2] c. : табл. – Додатки: с. 380-384. – Бібліогр.: с. 385-390. – ISBN 978-966-483-394-0
1010.
Пахомова Л.В. Трансформації політичної культури в умовах сучасної інформаційної революції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Пахомова Людмила Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
1011.
Сарана О.Ю. Трансформація зовнішньоекономічної функції держави в умовах глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Сарана Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1012.
Остапчук Є.М. Триметилсилілхлорид в реакції Біджинеллі [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Остапчук Євген Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1013.
Остапчук Є.М. Триметилсилілхлорид в реакції Біджинеллі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Остапчук Євген Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1014.
Наумчик В.С. Триметилсилілхлорид в реакції Фрідлендера [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Наумчик Василь Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1015.
Наумчик В.С. Триметилсилілхлорид в реакції Фрідлендера [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Наумчик Василь Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1016.
Трудове право [Книга] : підручник / [Іншин М.І. та ін.] ; за ред. М.І. Іншина та В.І. Щербини ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Харків : НікаНова, 2012. – 559, [1] с. – Кол. авт. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 541-559. – ISBN 978-966-2526-38-2
1017.
Симочко Г.В. Туристично-рекреаційні ресурси Закарпатської області та основні напрями їх раціонального використання [Автореферат] : атореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Симочко Ганна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1018.
Гайовий Г. Уві сні і наяву, або Гримаси "ліберальної" демократії [Брошура] : (політичні етюдики) / Гриць Гайовий. – Київ : [б. в.], 2012. – 16 с. : іл. – На обкл. кн. : Пером сатирика
1019.
Трефилов А.А. Уголовно-процессуальный кодекс Швейцарии от 5 октября 2007 года [Книга] / А.А. Трефилов ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : ООО "НИПКЦ Восход-А", 2011. – 220, [4] с. – ISBN 978-5-93055-260-6
1020.
Джасім Д Д.М. Удосконалення методу контролю вологості масла та ізоляції трансформаторів по її електричній добротності [Автореферат] : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Джасім Джасім Мохмед Джасім ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012
1021.
Колесников Д.В. Удосконалення механізмів державного управління якістю життя [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Колесников Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2012
1022.
Україна. Адміністративно-територіальний устрій [Книга] : станом на 1 січня 2012 року / Верховна Рада України ; [за заг. ред. В.О. Зайчука ; відп. ред. Г.П. Скопненко ; упоряд. В.І. Гапотченко ; ред. Л.В. Молодова]. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 783, [1] с., [27] арк. іл. – ISBN 978-966-611-865-6
1023.
Українознавство [Журнал] : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2001-
1024.
Даренська В.М. Українська культура Нового часу в нарисах [Книга] : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / В.М. Даренська. – Луганськ : Віртуальна реальність, 2012. – 411, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-492-342-9
1025.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex