Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1051.
Философия образования [Журнал] / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2002-. – ISSN 1811-0916
1052.
Философия образования [Журнал] / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2002-. – ISSN 1811-0916
1053.
Философия хозяйства [Журнал] : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1999-. – ISSN 2073-6118
1054.
Финансовые услуги [Журнал] : всеукраинский аналитический журнал / Издательский Дом "Украина Бизнес". – Киев, 1997-
1055.
Финансовые услуги [Журнал] : всеукраинский аналитический журнал / Издательский Дом "Украина Бизнес". – Киев, 1997-
1056.
Финансы и развитие [Журнал]. – Вашингтон : Международный Валютный Фонд. – ISSN 1020-8151
1057.
Фізика процесів у напівпровідниках та елементах електроніки [Книга] : курс лекцій / [Д.М. Фреїк та ін. ; за заг. ред. Д.М. Фреїка] ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – 259, [1] с. : іл. – Бібліогр. на початку лекцій. – ISBN 978-966-640-275-5
1058.
Фреїк Д.М. Фізика твердого тіла [Книга] : лабораторний практикум : навч. посібник / Фреїк Д.М., Никируй Л.І., Чобанюк В.М. ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Каф. фізики і хімії твердого тіла. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – ISBN 978-966-640-640-265-6
1059.
Задерко О.М. Фізико-хімічні властивості активованого вугілля, модифікованого Hal-, N-та S-вмісними групами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Задерко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. у-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1060.
Задерко О.М. Фізико-хімічні властивості активованого вугілля, модифікованого Hal-, S- та N-вмісними сполуками [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Задерко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1061.
Шпак А.П. Фізичний лексикон [Книга] = Физический лексикон : 1. Базові поняття фізики. 3. Структура та властивості макроскопічних систем : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Шпак А.П., Остафійчук Б.К., Ніколенко А.М. ; НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; М-во транспорту і зв"язку України ; Укр. держ. акад. залізнич. транспорту. – Київ ; Івано-Франківськ ; Харків : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – 166, [1] с. – Парал. назва рос. мовою. - Текст кн. парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-640-280-9
1062.
Каспрова А.В. Фізичні механізми взаємодії розчинів з фібрилярними білками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Каспрова А.В.; Каспарова Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1063.
Присяжневич І.В. Фізичні особливості плазми динамічних газорозрядних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Присяжневич Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1064.
Будзанівська І.Г. Філогенетичний аналіз та штамове різноманіття РНК-вмісних вірусів рослин в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.06 / Будзанівська Ірина Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1065.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
1066.
Бурік М.Л. Філософська реконструкція проблеми тілесності в соціокультурному вимірі модерну [Автореферат] : автореф. дис ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Бурік Марина Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
1067.
Матвієнко І.С. Філософське осягнення людини: інтегральний гуманізм Ж. Марітена та гуманістичний психоаналіз Е. Фромма [Автореферат] : автореф. дис ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Матвієнко Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1068.
Матвієнко І.С. Філософське осягнення людини: інтегральний гуманізм Ж. Марітена та гуманістичний психоаналіз Е.Фромма [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Матвієнко Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1069.
Кравцов Ю.С. Філософське призначення освіти у морально-правовій ідентифікації людини [Книга] : монографія / Кравцов Ю.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпродзержинський держ. техн. ун-т (ДДТУ). – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2012. – 254, [1] с. – Бібліогр.: с. 242-254. – ISBN 978-966-175-063-9
1070.
Павленко Л.А. Філософсько-релігієзнавчий аналіз свідомості у період соціальних трансформацій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Павленко Людмила Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1071.
Швед З.В. Філософсько-релігієзнавчий аналіз свободи в іудаїзмі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Швед Зоя Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1072.
Корбуш Ю.О. Філософсько-релігійні та освітні погляди українських мислителів у діаспорі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Корбуш Юрій Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1073.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
1074.
Івахненко І.С. Фінансовий потенціал ринку цінних паперів та його інвестиційна спрямованість [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Івахненко І.С.; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1075.
Дерябин Н.И. Флюидно-пульсационные углеводороды [Книга] / Дерябин Н.И. ; [отв. ред. Шнюков Е.Ф.] ; Ин-т геолог. наук НАН Украины. – Киев : LAT&K, 2008. – 170 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 166-169. – ISBN 978-966-2944-16-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,