Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Козловська Л.С. Українська мова (вступний фонетичний курс для іноземних бакалаврів-економістів) [Книга] : навч. посібник / Л.С. Козловська, І.А. Колесникова ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 203, [5] c. : іл. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-483-368-1
1027.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
1028.
Корж А.В. Українська мова професійного спрямування [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / А.В. Корж ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид. – Київ : КНТ ; ЦУЛ, 2012. – 293, [2] с. – Бібліогр.: с. 291-293 та на початку лекцій. – ISBN 978-966-373-483-5
1029.
Ярошевич І.А. Українська морфологічна термінологія XX - початку XXI ст. [Книга] : монографія / Ірина Ярошевич ; [відп. ред. Л.О. Симоненко] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 195, [1] с. – Додатки: с. 183-195. – Бібліогр.: 166-182. – ISBN 978-966-483-354-4
1030.
Кривошея В.В. Українське козацтво в національній пам"яті [Книга] : Чернігівський полк : у 2 т. / Кривошея В.В. ; Український ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети. – ISBN 978-966-8809-45-3
1031.
Кривошея В.В. Українське козацтво в національній пам"яті [Книга] : Чернігівський полк : у 2 т. / Кривошея В.В. ; Український ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети. – ISBN 978-966-8809-46-0
1032.
Віштаченко В.А. Український авангардний живопис: проблеми інспірацій (за матеріалами творчості О. Грена) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Віштаченко Вікторія Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012
1033.
Новікова Л.Є. Український кінематограф і процеси національної ідентифікації на рубежі XX - XXI століть [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.04 / Новікова Людмила Євгеніївна ; НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012
1034.
Український правопис [Книга] / НАН України ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Ін-т укр. мови ; [ред.: Є.І. Мазніченко, Н.М. Максименко, О.В. Осадча]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 286, [1] с. – ISBN 978-966-00-1263-9
1035.
Український театр [Журнал] : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / М-во культури України ; Нац. спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
1036.
Український театр XX століття. Антологія вистав [Книга] / [Баканурський А.Г. та ін.] ; за заг. ред. М. Гринишиної ; Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України". – Київ : Фенікс, 2012. – 942, [2] с., XVI с. фотоіл. : іл. – Авт. кол. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-024-1
1037.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
1038.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
1039.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
1040.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
1041.
Українсько-англійський словник термінів з економіки та підприємництва [Книга] = Ukrainian-english dictionary of economic and business terms / М-во освіти і науки України ; за наук. ред. А.М. Колота ; [уклад.: Є.В. Калюга, А.М. Колот, Л.Г. Ловінська та ін. ; пер.: О.В. Капустіна, Л.І. Чеботарьова, О.Л.Шевченко та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – 338, [2] c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - Текст парал. на укр. та англ. мові. – Бібліогр.: с. 274-297. – ISBN 978-966-483-388-9
1042.
Універсум [Журнал] : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
1043.
Пепперс Д. Управление отношениями с клиентами. Как превратить базу ваших клиентов в деньги [Книга] = Managing customer relationships. A strategic framework / Дон Пепперс, Марта Роджерс ; пер. с англ.: Д. Раевской и С. Живаевой ; [под ред.: С.Н. Хромова-Борисова, Ю.В. Вронского, В.В. Титова]. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2006. – 327, [9] с. : табл. – ISBN 5-902862-25-6
1044.
Гриньова В.М. Управління кар"єрним зростанням персоналу підприємства [Книга] : монографія / Гриньова В.М., Новікова М.М., Небилиця О.А. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 178, [2] с. – Додатки: с. 149-177. – Бібліогр.: с. 134-148. – ISBN 978-966-676-549-2
1045.
Базарний Д.В. Управління процесом формування вартості банку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Базарний Денис Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1046.
Гера О.В. Урахування топографічних особливостей рельєфу для оцінки складності лижних трас [Автореферат] : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Гера Оксана Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
1047.
Малиновська О.А. Урізноманітнення складу населення України під впливом міжнародної міграції: виклики та шляхи реагування [Книга] : аналіт. доповідь / [Малиновська О.А. ; літ. ред. І.В. Куницина ; відп. за вип. В.М. Сизонтов] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 51, [5] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-171-4
1048.
Лисенко Л.С. Ухвали в цивільному процесі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лисенко Любов Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
1049.
Бевз Т.А. Феномен "революції" у дискурсах мислителів, політиків, науковців [Книга] : монографія / Тетяна Бевз ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 175, [1] с. – ISBN 978-966-02-6655-1
1050.
Зражевська Н.І. Феномен медіакультури у сфері соціальних комунікацій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Зражевська Ніна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex