Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1076.
Шпорт К.С. Усна епічна традиція концепту героя у творчій рецепції Яраша Кемаля [Дисертація] : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.01.07 / Шпорт К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1077.
Устав территориальной громады города Одессы. Основные этапы создания [Брошура]. – Одесса : Хоббит Плюс, 2007. – 160 с.
1078.
Атоян О.Н. Утопия безвластия [Книга] : крестьянское правосознание в историко-правовой реальности 1917-1921 годов (на примере анархо-махновщины) / О.Н. Атоян ; МВД Украины; Луганский гос ун-т внутр. дел им. Э.А. Дидоренко. – Луганск : РИО ЛГУВД им Э.А. Дидоренко, 2010. – 600 с. – ISBN 978-966-2905-65-6
1079.
Репета В.Б. УФ-лакування друкарських відбитків: матеріали, технології, обладнання [Книга] / Репета В.Б., Шибанов В.В. ; МОНУ ; Укр. акад. друкарства. – Львів : [Б.в.], 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-322-200-4
1080.
Романюк Б.В. Участь спеціаліста на стадії досудового слідства [Книга] : навчальний посібник / Б.В. Романюк ; МОНУ ; Міжвід. наук.-дослід. центр з проблем боротьби з організ. злоч. при РИБО України. – Київ : Аванпост-Прим, 2010. – 304 с. – ISBN 978-966-8571-90-9
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1081.
Бонк Н.А. Учебник английского языка [Книга] : [ в 2-х ч. ] / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова., Л.Г. Памухина. – Москва : Эксмо ; Деконт+ ; ГИС. – ISBN 5-699-05837-0 ( Ч.2 )
1082.
Скорик П.Я. Учебное пособие по чукотскому языку [Книга] : фонетика, морфология, синтаксис / П.Я. Скорик. – Магадан : Магаданское книжное издательство, 1983. – 64 с.
1083.
Уши машут ослом. Современное социальное программирование [Книга] : современное соц. программирование / Д. Гусев, О. Матвейчев, Р. Хазеев, С. Чернаков. – [2-е изд., перераб.]. – Пермь : ЗеБРА, 2008. – 192 с. – ISBN 5-88187-152-9
1084.
Стулова Г.В. Феномен гомосексуальності на сторінках української преси [Книга] : звіт із результатів контент-аналітичного дослідження / Ганна Стулова, Максим Касянчук, Євген Лещинський. – Донецьк : Цифрова типографія, 2010. – 72 с.
1085.
Филологические науки [Журнал] : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9730
1086.
Философия образования [Журнал] / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2002-. – ISSN 1811-0916
1087.
Соколович Ю.А. Фізика [Книга] : довідник з прикладами розв"язування задач / Ю.А. Соколович, Г.С. Богданова. – Харків : Ранок ; Веста, 2005. – 464 с. – ISBN 966-314-581-1
1088.
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології [Журнал] = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
1089.
Євпак І.В. Фізико-хімічні та агрохімічні властивості чорнозему типового Правобережного лісостепу за мінімізації обробітку грунту і біологізації землеробства [Автореферат] : автореф. ... канд. с.- г. наук : 06.01.03 / Євпак І.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010
1090.
Бех І.І. Фізичні основи комп"ютерної електроніки [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготовки "Комп"ютерна інженерія" / І.І. Бех, С.М. Левитський. – Київ : Карбон, 2010. – 233 с. – ISBN 978-966-1692-04-5
1091.
Кандрачук І.В. Фізичні поля прийомних криволінійних акустичних антен з екранами [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Кандрачук І.В. Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
1092.
Пацко О.В. Фізіологічні основи використання асоціацій діазотрофів з метою підвищення ефективності симбіотичної азотфікації [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Пацко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1093.
Філософія [Книга] : навч. посіб. / Губерський Л.В., Надольний І.Ф., Андрущенко В.П., Розумний В.П. ; за ред. І.Ф. Надольного. – 7-е вид., стер. – Київ : Вікар, 2010. – 455 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-7131-98-2
1094.
Філософія [Книга] : підручник / Сидоренко О.П. [та ін.] ; за ред О.П.Сидоренко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 891с. – ISBN 978-966-346-742-9
1095.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
1096.
Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств [Книга] / Т.О. Кізима. – Київ : Знання, 2010. – 63с. – (Бібліотечка товариства "Знання", ISSN 978-966-346-832-7 ; №1 - 2010 : Серія "Економічна"). – ISBN 978-966-346-833-4
1097.
Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств [Книга] : сучасна парадигма та домінанти розвитку / Т.О. Кізима. – Київ : Знання, 2010. – 431с. – ISBN 978-966-346-744-3
1098.
Бердар М.М. Фінанси підприємств [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.М. Бердар ; МОНУ, КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. – ISBN 978-611-01-0090-8
1099.
Білик М.Д. Фінанси підприємств [Книга] : практикум для студ. вищ. навч. закл. / М.Д. Білик, Н.Д. Бабяк, О.Б. Соколова. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-364-745-6
1100.
Сизоненко В.О. Фінанси та підприємництво [Книга] : навч. посіб. / В.О. Сизоненко, С.А. Циганов ; КНУТШ. Ін-т міжн. відносин. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2009. – 576 с. – До 175-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-10-0361-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,