Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1051.
Баран В.К. Україна після Сталіна [Книга] : нарис історії 1953-1985 рр. / В.К. Баран. – Львів : Свобода, 1992. – 124 с. : іл.
1052.
Україна у другій Світовій війні [Книга] : [матеріали для навч. закл.]. – Київ, 1997. – 426 с. – (XX століття. Історія, економіка, політика, ідеологія ; №3). – ISBN 966-00-0190-8; 5-862-62-105-7
1053.
Українознавство [Журнал] : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ. – ISBN 966-8126-27-0
1054.
Українська Головна Визвольна Рада [Книга] : документи. – Нью Йорк : Київ : Львів : Середовище УГВР, 1994. – 64 с.
1055.
Українська елліністика [Книга] : збірник наукових праць / КНУТШ, Ін-тут філології ; [відп. ред.: Клименко Н.Ф.]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-489-068-4
1056.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
1057.
Українська мова [Книга] : навч. посіб. для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл та вступників до вищ. навч. закл. України / Л.І. Мацько, Л.О. Кадомцева, П.П. Кононенко, О.М. Сидоренко; Мацько Л.М. [та ін.]. – Київ : Вирій ; Український обрій, 1995. – 272 с.
1058.
Середницька А.Я. Українська мова за професійним спрямуванням [Книга] : навчальний посібник / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч. – Київ : Знання, 2010. – 211с. – ISBN 978-966-346-688-0
1059.
Вінницька В. Українська мова як іноземна (початковий курс) [Книга] : [підручник] / В. Вінницька, Л. Головяшина, Н. Плющ Н. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Підготовчий ф-т. – 2-ге вид. – Київ : Київський університет, 2006. – 379 с. – ISBN 966-594-864-4
1060.
Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку [Журнал] : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1998-
1061.
Українська Повстанська Армія і національно-визвольна боротьба в Україні у 1940-1950 рр. [Книга] : матеріали Всеукраїнської наукової конференції 25-26 серпня 1992 р. – Київ, 1992. – 241 с. – До 50-річчя УПА. – ISBN 5-7702-0527-X
1062.
Радишевський Р. Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки [Книга] / Ростислав Радишевський. – Київ : [Київський університет], 2010. – 620 с. – (Київські полоністичні студії ; Т. 17). – ISBN 978-966-439-323-9
1063.
Загнітко А.П. Українське ділове мовлення; професійне і непрофесійне спілкування [Книга] / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2006. – 480с. – ISBN 966-548-770-1
1064.
Українське літературознавство [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
1065.
Український вимір [Книга] : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя
1066.
Український дипломатичний словник [Книга] / Абдо-Ясінська Л.І. [та ін.] ; за ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза. – Київ : Знання, 2011. – 495 с. – ISBN 978-966-346-803-7
1067.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
1068.
Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права [Журнал] = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
1069.
Універсум [Журнал] : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
1070.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
1071.
Управление фирмой на основе разработки стратегий ее развития [Книга] / А.Н. Асаул, И.В. Денисова, Ю.Л. Матвеев, В.И. Фролов; А.Н. Асаул, И.В. Денисова, Ю.Л. Матвеев, В.И. Фролов ;пПод ред. А.Н. Асаула ; Междунар. акад. менеджмента. – Санкт-Петербург, 2003. – 174 с. – ISBN 5-86050-182-Х
1072.
Управління організацією: регіональні аспекти [Книга] : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 квіт. 2002 р. : [Київ-Чернігів]. – Київ : Політехніка, 2002. – 426, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. та нім. – ISBN 966-622-086-5
1073.
Артеменко Н.Ф. Управління професіоналізацією кадрів державної служби України [Автореферат] : автореф. ... канд. наук з державного управління : 25.00.03 / Артеменко Н.Ф. ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2010
1074.
Самойлюк Н.В. Уроки англійської мови [Книга] : 7 клас : (за підручником Л.В. Биркун) / Н.В. Самойлюк, В.В. Заслонкін. – Харків : Основа, 2010. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 09(93)). – ISBN 978-617-00-0673-8
1075.
Зінчук С.С. Усі гори зеленіють [Книга] : сто пісенних перлин мого роду / Станіслав Зінчук. – Київ : Щек, 2008. – 152 с. – ISBN 978-966-2031-12-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,