Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1051.
Радишевський Р. Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки [Книга] / Ростислав Радишевський. – Київ : [Київський університет], 2010. – 620 с. – (Київські полоністичні студії ; Т. 17). – ISBN 978-966-439-323-9
1052.
Загнітко А.П. Українське ділове мовлення; професійне і непрофесійне спілкування [Книга] / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2006. – 480с. – ISBN 966-548-770-1
1053.
Українське літературознавство [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
1054.
Український вимір [Книга] : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя
1055.
Український дипломатичний словник [Книга] / Абдо-Ясінська Л.І. [та ін.] ; за ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза. – Київ : Знання, 2011. – 495 с. – ISBN 978-966-346-803-7
1056.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
1057.
Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права [Журнал] = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
1058.
Універсум [Журнал] : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
1059.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
1060.
Управление фирмой на основе разработки стратегий ее развития [Книга] / А.Н. Асаул, И.В. Денисова, Ю.Л. Матвеев, В.И. Фролов; А.Н. Асаул, И.В. Денисова, Ю.Л. Матвеев, В.И. Фролов ;пПод ред. А.Н. Асаула ; Междунар. акад. менеджмента. – Санкт-Петербург, 2003. – 174 с. – ISBN 5-86050-182-Х
1061.
Управління організацією: регіональні аспекти [Книга] : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 квіт. 2002 р. : [Київ-Чернігів]. – Київ : Політехніка, 2002. – 426, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. та нім. – ISBN 966-622-086-5
1062.
Артеменко Н.Ф. Управління професіоналізацією кадрів державної служби України [Автореферат] : автореф. ... канд. наук з державного управління : 25.00.03 / Артеменко Н.Ф. ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2010
1063.
Самойлюк Н.В. Уроки англійської мови [Книга] : 7 клас : (за підручником Л.В. Биркун) / Н.В. Самойлюк, В.В. Заслонкін. – Харків : Основа, 2010. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 09(93)). – ISBN 978-617-00-0673-8
1064.
Зінчук С.С. Усі гори зеленіють [Книга] : сто пісенних перлин мого роду / Станіслав Зінчук. – Київ : Щек, 2008. – 152 с. – ISBN 978-966-2031-12-6
1065.
Шпорт К.С. Усна епічна традиція концепту героя у творчій рецепції Яраша Кемаля [Дисертація] : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.01.07 / Шпорт К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1066.
Устав территориальной громады города Одессы. Основные этапы создания [Брошура]. – Одесса : Хоббит Плюс, 2007. – 160 с.
1067.
Атоян О.Н. Утопия безвластия [Книга] : крестьянское правосознание в историко-правовой реальности 1917-1921 годов (на примере анархо-махновщины) / О.Н. Атоян ; МВД Украины; Луганский гос ун-т внутр. дел им. Э.А. Дидоренко. – Луганск : РИО ЛГУВД им Э.А. Дидоренко, 2010. – 600 с. – ISBN 978-966-2905-65-6
1068.
Репета В.Б. УФ-лакування друкарських відбитків: матеріали, технології, обладнання [Книга] / Репета В.Б., Шибанов В.В. ; МОНУ ; Укр. акад. друкарства. – Львів : [Б.в.], 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-322-200-4
1069.
Романюк Б.В. Участь спеціаліста на стадії досудового слідства [Книга] : навчальний посібник / Б.В. Романюк ; МОНУ ; Міжвід. наук.-дослід. центр з проблем боротьби з організ. злоч. при РИБО України. – Київ : Аванпост-Прим, 2010. – 304 с. – ISBN 978-966-8571-90-9
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1070.
Бонк Н.А. Учебник английского языка [Книга] : [ в 2-х ч. ] / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова., Л.Г. Памухина. – Москва : Эксмо ; Деконт+ ; ГИС. – ISBN 5-699-05837-0 ( Ч.2 )
1071.
Скорик П.Я. Учебное пособие по чукотскому языку [Книга] : фонетика, морфология, синтаксис / П.Я. Скорик. – Магадан : Магаданское книжное издательство, 1983. – 64 с.
1072.
Уши машут ослом. Современное социальное программирование [Книга] : современное соц. программирование / Д. Гусев, О. Матвейчев, Р. Хазеев, С. Чернаков. – [2-е изд., перераб.]. – Пермь : ЗеБРА, 2008. – 192 с. – ISBN 5-88187-152-9
1073.
Стулова Г.В. Феномен гомосексуальності на сторінках української преси [Книга] : звіт із результатів контент-аналітичного дослідження / Ганна Стулова, Максим Касянчук, Євген Лещинський. – Донецьк : Цифрова типографія, 2010. – 72 с.
1074.
Филологические науки [Журнал] : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9730
1075.
Философия образования [Журнал] / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2002-. – ISSN 1811-0916
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex