Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Королева Н. Твори [Книга] : Автобіографія. Предок. Без коріння / Наталена Королева. – Львів : Каменяр, 2009. – 419 с. – (Спадщина). – ISBN 978-966-607-110-4
1002.
Андієвська Е. Твори [Книга] / Е. Андієвська; Емма Андрієвська. – Мюнхен ; Хмельницький : Поділля. – ISBN 966-8261-34-8
1003.
Грушевський М.С. Твори [Книга] : у 50 т. / Михайло Грушевський ; НАНУ, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М.С. Грушевського ; гол. ред. П. Сохань. – Львів : Світ. – ISBN 978-966-603-628-8 (Т.9)
1004.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
1005.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва, 2005-
1006.
Театарот на почвата на Македониjа ХХ век [Книга] : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 383, [1] с. : ил. – Бібліогр. в кінці ст. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; кн. 15). – ISBN 978-9989-101-86-1
1007.
Тіллі Р. Телефонні переговори [Книга] = Phone conversation / Роберт Тіллі. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business English). – ISBN 978-966-346-764-1
1008.
Карасев Р.Н. Теоремы типа Борсука-Улама в комбинаторной и выпуклой геометрии [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.01.04 / Карасев Роман Николаевич ; РАН, Математический ин-т им. В. А. Стеклова. – Москва, 2010
1009.
Римар О.М. Теоретичні основи оцінки міцності контактуючих тіл подвійної кривини [Книга] : монографія / Олександр Миронович Римар ; Мін-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорновиль. катастрофи ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : ЛДУ БЖД, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-663-166-7
1010.
Лисовик Л.П. Теория трансдьюсеров [Книга] / Л.П. Лисовик. – Киев : Феникс. – (Математическое мышление). – ISBN 978-966-651-466-3 (Кн.6 )
1011.
Бабіїв І.В. Теорія державотворення [Брошура] : про це повинні знати виборці не тільки України / І.В. Бабіїв. – [Київ] : [Поліпром]
1012.
Теорія і практика викладання української мови як іноземної [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів
1013.
Скакун О.Ф. Теорія права і держави [Книга] : підручник / О.Ф. Скакун ; МОН України ; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Правова єдність, 2010. – 520 с. – ISBN 978-617-566-012-6
1014.
Найда С.А. Теорія та проектування широкосмугових електроакустичних трактів для медичних приладів [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.08 / Найда С.А. ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
1015.
Куйбіда В.С. Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний досвід [Книга] / В.С. Куйбіда, Ю.М. Білоконь. – Київ : Логос, 2009. – 108 с. – ISBN 978-966-171-138-8
1016.
Термодинаміка розплавів потрійних Ge(Si)-Mn-Y(Ga) і Ge(Si)-Ni-Al і граничних подвійних систем [Брошура] : методичні вказівки. – Київ : Київський університет, 2007. – 44 с.
1017.
Термодинамічні властивості та діаграми стану потрійних систем [Брошура] : методичні вказівки. – Київ : Київський університет, 2007. – 76 с.
1018.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
1019.
Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining. Text Mining, Olap [Книга] : учеб. пособие по спец. "Информационные системы и технологии" направления "Информационные системы" / А.А. Барсегян, М.С. Куприянов, В.В. Степаненко, И.И. Холод; А.А. Барсегян [и др.]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2007. – 384 с. – без CD-ROM. – ISBN 5-94157-991-8
1020.
Канашевич Г.В. Технологічні основи керування якістю поверхневого шару оптичних матеріалів при електронно-променевій мікрообробці [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.03.07 / Канашевич Г.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
1021.
Брудний В. Типовий регламент органу самоорганізації населення міста Одеси [Брошура] / В. Брудний, А. Крупник, О. Орловський ; Одес. міська гром. орг. "Лицем до лиця", Одес. сусп. ін-т соц. технолог. – Одеса : Хоббіт Плюс, 2008. – 68 с.
1022.
Гаврилюк В.А. Типология оснований. Неопределенное (формальное) и определенное основание [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европ. ун-т. – Киев : Слово, 2009. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 19)
1023.
Гаврилюк В.А. Типология оснований. Определенное и наличное основание [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европ. ун-т. – Киев : Слово, 2009. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 20)
1024.
Гаврилюк В.А. Типология оснований. Реальное основание [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европ. ун-т. – Киев : Слово, 2009. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 21)
1025.
ТОП-100. Рейтинг лидеров бизнеса Украины [Журнал] / Украинская инвестиционная газета Украины. – Киев, 2010-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex