Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Сучасна українська літературна мова [Книга] : морфологія, синтаксис : підручник / Мойсієнко А.К. [та ін.] ; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ : Знання, 2010. – 374с. – ISBN 978-966-346-825-9
1002.
Сучасний російсько-український українсько-російський словник [Книга] : 50 000 слів + граматика. – Донецьк : БАО, 2005. – 688с. – На бкл.: українське видання рекомендоване школярам, абітурієнтам, студентам, викладачам. – ISBN 966-548-476-1
1003.
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва [Журнал] : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
1004.
Сучасні тенденції наукової парадигми географічної освіти України [Книга] : збірник наукових статей V всеукраїнської наук.-практ. конференції, 9 грудня 2009 року / МОНУ, Приват. вищ. навч. заклад "Донец. ін-т соціальної освіти", Донецьке відділ. укр. географ. т-ва ; [ред.кол.: Токій В.В., Шаповалов В.В. та ін.]. – Донецьк : ДІСО, 2009. – 256 с.
1005.
Сучасні тенденції наукової парадигми географічної освіти України [Книга] : збірник наукових статей IV Міжвузівської наук.-практичної конференції 17 грудня 2008 року / МОНУ, "Донецький ін-т соціальної освіти", Донецк. відділ. укр. географ. т-ва ; [ред.кол. : Токій В.В., Шаповалов В.В. та ін.]. – Донецьк : ДІСО, 2008. – 380 с.
1006.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
1007.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
1008.
Таврический вестник информатики и математики [Журнал] : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
1009.
Таврический вестник информатики и математики [Журнал] : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
1010.
Таврический вестник информатики и математики [Журнал] : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
1011.
Мельниченко В. Тарас Шевченко в Москві [Книга] / Володимир Мельниченко. – Київ : Либідь, 2009. – 740 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-06-0560-2
1012.
Королева Н. Твори [Книга] : Автобіографія. Предок. Без коріння / Наталена Королева. – Львів : Каменяр, 2009. – 419 с. – (Спадщина). – ISBN 978-966-607-110-4
1013.
Андієвська Е. Твори [Книга] / Е. Андієвська; Емма Андрієвська. – Мюнхен ; Хмельницький : Поділля. – ISBN 966-8261-34-8
1014.
Грушевський М.С. Твори [Книга] : у 50 т. / Михайло Грушевський ; НАНУ, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М.С. Грушевського ; гол. ред. П. Сохань. – Львів : Світ. – ISBN 978-966-603-628-8 (Т.9)
1015.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
1016.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва, 2005-
1017.
Театарот на почвата на Македониjа ХХ век [Книга] : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 383, [1] с. : ил. – Бібліогр. в кінці ст. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; кн. 15). – ISBN 978-9989-101-86-1
1018.
Тіллі Р. Телефонні переговори [Книга] = Phone conversation / Роберт Тіллі. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business English). – ISBN 978-966-346-764-1
1019.
Карасев Р.Н. Теоремы типа Борсука-Улама в комбинаторной и выпуклой геометрии [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.01.04 / Карасев Роман Николаевич ; РАН, Математический ин-т им. В. А. Стеклова. – Москва, 2010
1020.
Римар О.М. Теоретичні основи оцінки міцності контактуючих тіл подвійної кривини [Книга] : монографія / Олександр Миронович Римар ; Мін-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорновиль. катастрофи ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : ЛДУ БЖД, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-663-166-7
1021.
Лисовик Л.П. Теория трансдьюсеров [Книга] / Л.П. Лисовик. – Киев : Феникс. – (Математическое мышление). – ISBN 978-966-651-466-3 (Кн.6 )
1022.
Бабіїв І.В. Теорія державотворення [Брошура] : про це повинні знати виборці не тільки України / І.В. Бабіїв. – [Київ] : [Поліпром]
1023.
Теорія і практика викладання української мови як іноземної [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів
1024.
Скакун О.Ф. Теорія права і держави [Книга] : підручник / О.Ф. Скакун ; МОН України ; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Правова єдність, 2010. – 520 с. – ISBN 978-617-566-012-6
1025.
Найда С.А. Теорія та проектування широкосмугових електроакустичних трактів для медичних приладів [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.08 / Найда С.А. ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,