Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Куйбіда В.С. Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний досвід [Книга] / В.С. Куйбіда, Ю.М. Білоконь. – Київ : Логос, 2009. – 108 с. – ISBN 978-966-171-138-8
1027.
Термодинаміка розплавів потрійних Ge(Si)-Mn-Y(Ga) і Ge(Si)-Ni-Al і граничних подвійних систем [Брошура] : методичні вказівки. – Київ : Київський університет, 2007. – 44 с.
1028.
Термодинамічні властивості та діаграми стану потрійних систем [Брошура] : методичні вказівки. – Київ : Київський університет, 2007. – 76 с.
1029.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
1030.
Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining. Text Mining, Olap [Книга] : учеб. пособие по спец. "Информационные системы и технологии" направления "Информационные системы" / А.А. Барсегян, М.С. Куприянов, В.В. Степаненко, И.И. Холод; А.А. Барсегян [и др.]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2007. – 384 с. – без CD-ROM. – ISBN 5-94157-991-8
1031.
Канашевич Г.В. Технологічні основи керування якістю поверхневого шару оптичних матеріалів при електронно-променевій мікрообробці [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.03.07 / Канашевич Г.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
1032.
Брудний В. Типовий регламент органу самоорганізації населення міста Одеси [Брошура] / В. Брудний, А. Крупник, О. Орловський ; Одес. міська гром. орг. "Лицем до лиця", Одес. сусп. ін-т соц. технолог. – Одеса : Хоббіт Плюс, 2008. – 68 с.
1033.
Гаврилюк В.А. Типология оснований. Неопределенное (формальное) и определенное основание [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европ. ун-т. – Киев : Слово, 2009. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 19)
1034.
Гаврилюк В.А. Типология оснований. Определенное и наличное основание [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европ. ун-т. – Киев : Слово, 2009. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 20)
1035.
Гаврилюк В.А. Типология оснований. Реальное основание [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европ. ун-т. – Киев : Слово, 2009. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 21)
1036.
ТОП-100. Рейтинг лидеров бизнеса Украины [Журнал] / Украинская инвестиционная газета Украины. – Киев, 2010-
1037.
Пузынин А. Традиция евангельских христиан [Книга] : изучение самоиндетификации и богословия от момента ее зарождения до наших дней / Андрей Пузынин. – Москва : ББИ, 2010. – 523 с. – ISBN 978-5-89647-235-3
1038.
Тренинг-курс по синхронному переводу [Книга] / Г.Э. Мирам, В.В. Дайнеко, С.В. Иванова, П.В. Амплеев. – Киев : Арий, 2010. – 192 с. – + аудиоприложение на CD. – ISBN 978-966-498-092-7
1039.
Слободянюк І.А. Тренінг партнерського спілкування [Брошура] / І.А. Слободянюк. – Київ : Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2010. – 48 с. – (Бібліотечка тренера). – ISBN 966-8487-51-6
1040.
Заболотній О.А. Тренінг психолого-педагогічної майстерності майбутніх викладачів [Брошура] : методичні рекомендації / Заболотній О.А., Свистун В.І. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокор. України. – Київ : [Видавець Лисенко М.М.], 2010. – 51 с.
1041.
Третій Національний конкурс на кращі журналістські розслідування з проблем корупції в Україні, оприлюднені у національних та регіональних ЗМІ. Збірка робіт переможців конкурсу [Книга] = The 3rd National Competition for the Best Anti-Corruption Investigations published in the national and regional media of Ukraine : журналістські розслідування з проблем корупції, оприлюднені в період з 1 листопа 2008 року по 30 жовтня 2009 року. – Київ : [Б. в.], 2009. – 140 с. + CD
1042.
Третья Всеукраинская научно-практическая конференция по вопросам самоорганизации населения: "Качественные жилищно-коммунальные услуги - общее дело власти и громады", г. Одесса, 17-18 сентября 2007 г. [Брошура] : сб. материалов / Качественные жилищно-коммунальные услуги - общее дело власти и громады; Всеукр. общ. орг. "Ассоц. содействия самоорганизации населения", Одес. общ. ин-т соц. технол. ; [под ред. В.И. Брудного, А.С. Крупника, А.С. Орловского]. – Одесса : Хоббит Плюс, 2007. – 120 с.
1043.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
1044.
Сарычева З.А. Труд и отдых [Книга] / З.А. Сарычева. – Киев : [Б.в.], 2009. – 152 с. – ISBN 956-85407-4-6
1045.
Дубінін І.І. Туди чи не туди? [Брошура] : літературні пародії / Іван Дубінін. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 68 с. – ISBN 966-7331-40-7
1046.
Поленаковик Х. Турските елементи во ароманскиот [Книга] = Turkish elements in Aromanian : докторска дисертациjа одбранета во 1939 година на Филозофског факултет во Загреб / Харалампие Поленаковик ; Македонска акад. на науките и уметностите ; [уред. З. Тополиньска]. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 205 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Библиогр.: с. 9-12. – ISBN 978-9989-101-87-8
1047.
Шиловцев Ю.В. Украина в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. [Брошура] / Ю.В. Шиловцев. – Київ : Україна, 2010. – 44 с. – (Правда історії про Велику Вітчизняну війну). – ISBN 978-966-524-394-6
1048.
Україна в світі [Книга] : цікава статистика / Konrad Adenauer Stoftung. – Київ : [Б.в.], 2010. – 34,[34] с. – книга перевертень: Ukraine in the World
1049.
Україна на порозі XXI століття: економіка, державність [Книга] : зб. наук. праць по матеріалах міжн. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 30-31 березня 2000 р. : [в 2-х т.]. – Вінниця : Арбат. – ISBN 966-95526-2-1
1050.
Україна на порозі XXI століття: економіка, державність [Книга] : збірник наукових праць по матеріалах міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 30-31 березня 2000 р. : [в 2-х т.]. – Вінниця : Арбат. – ISBN 966-95526-2-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,