Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Пузынин А. Традиция евангельских христиан [Книга] : изучение самоиндетификации и богословия от момента ее зарождения до наших дней / Андрей Пузынин. – Москва : ББИ, 2010. – 523 с. – ISBN 978-5-89647-235-3
1027.
Тренинг-курс по синхронному переводу [Книга] / Г.Э. Мирам, В.В. Дайнеко, С.В. Иванова, П.В. Амплеев. – Киев : Арий, 2010. – 192 с. – + аудиоприложение на CD. – ISBN 978-966-498-092-7
1028.
Слободянюк І.А. Тренінг партнерського спілкування [Брошура] / І.А. Слободянюк. – Київ : Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2010. – 48 с. – (Бібліотечка тренера). – ISBN 966-8487-51-6
1029.
Заболотній О.А. Тренінг психолого-педагогічної майстерності майбутніх викладачів [Брошура] : методичні рекомендації / Заболотній О.А., Свистун В.І. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокор. України. – Київ : [Видавець Лисенко М.М.], 2010. – 51 с.
1030.
Третій Національний конкурс на кращі журналістські розслідування з проблем корупції в Україні, оприлюднені у національних та регіональних ЗМІ. Збірка робіт переможців конкурсу [Книга] = The 3rd National Competition for the Best Anti-Corruption Investigations published in the national and regional media of Ukraine : журналістські розслідування з проблем корупції, оприлюднені в період з 1 листопа 2008 року по 30 жовтня 2009 року. – Київ : [Б. в.], 2009. – 140 с. + CD
1031.
Третья Всеукраинская научно-практическая конференция по вопросам самоорганизации населения: "Качественные жилищно-коммунальные услуги - общее дело власти и громады", г. Одесса, 17-18 сентября 2007 г. [Брошура] : сб. материалов / Качественные жилищно-коммунальные услуги - общее дело власти и громады; Всеукр. общ. орг. "Ассоц. содействия самоорганизации населения", Одес. общ. ин-т соц. технол. ; [под ред. В.И. Брудного, А.С. Крупника, А.С. Орловского]. – Одесса : Хоббит Плюс, 2007. – 120 с.
1032.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
1033.
Сарычева З.А. Труд и отдых [Книга] / З.А. Сарычева. – Киев : [Б.в.], 2009. – 152 с. – ISBN 956-85407-4-6
1034.
Дубінін І.І. Туди чи не туди? [Брошура] : літературні пародії / Іван Дубінін. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 68 с. – ISBN 966-7331-40-7
1035.
Поленаковик Х. Турските елементи во ароманскиот [Книга] = Turkish elements in Aromanian : докторска дисертациjа одбранета во 1939 година на Филозофског факултет во Загреб / Харалампие Поленаковик ; Македонска акад. на науките и уметностите ; [уред. З. Тополиньска]. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 205 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Библиогр.: с. 9-12. – ISBN 978-9989-101-87-8
1036.
Шиловцев Ю.В. Украина в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. [Брошура] / Ю.В. Шиловцев. – Київ : Україна, 2010. – 44 с. – (Правда історії про Велику Вітчизняну війну). – ISBN 978-966-524-394-6
1037.
Україна в світі [Книга] : цікава статистика / Konrad Adenauer Stoftung. – Київ : [Б.в.], 2010. – 34,[34] с. – книга перевертень: Ukraine in the World
1038.
Україна на порозі XXI століття: економіка, державність [Книга] : зб. наук. праць по матеріалах міжн. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 30-31 березня 2000 р. : [в 2-х т.]. – Вінниця : Арбат. – ISBN 966-95526-2-1
1039.
Україна на порозі XXI століття: економіка, державність [Книга] : збірник наукових праць по матеріалах міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 30-31 березня 2000 р. : [в 2-х т.]. – Вінниця : Арбат. – ISBN 966-95526-2-1
1040.
Баран В.К. Україна після Сталіна [Книга] : нарис історії 1953-1985 рр. / В.К. Баран. – Львів : Свобода, 1992. – 124 с. : іл.
1041.
Україна у другій Світовій війні [Книга] : [матеріали для навч. закл.]. – Київ, 1997. – 426 с. – (XX століття. Історія, економіка, політика, ідеологія ; №3). – ISBN 966-00-0190-8; 5-862-62-105-7
1042.
Українознавство [Журнал] : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ. – ISBN 966-8126-27-0
1043.
Українська Головна Визвольна Рада [Книга] : документи. – Нью Йорк : Київ : Львів : Середовище УГВР, 1994. – 64 с.
1044.
Українська елліністика [Книга] : збірник наукових праць / КНУТШ, Ін-тут філології ; [відп. ред.: Клименко Н.Ф.]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-489-068-4
1045.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
1046.
Українська мова [Книга] : навч. посіб. для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл та вступників до вищ. навч. закл. України / Л.І. Мацько, Л.О. Кадомцева, П.П. Кононенко, О.М. Сидоренко; Мацько Л.М. [та ін.]. – Київ : Вирій ; Український обрій, 1995. – 272 с.
1047.
Середницька А.Я. Українська мова за професійним спрямуванням [Книга] : навчальний посібник / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч. – Київ : Знання, 2010. – 211с. – ISBN 978-966-346-688-0
1048.
Вінницька В. Українська мова як іноземна (початковий курс) [Книга] : [підручник] / В. Вінницька, Л. Головяшина, Н. Плющ Н. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Підготовчий ф-т. – 2-ге вид. – Київ : Київський університет, 2006. – 379 с. – ISBN 966-594-864-4
1049.
Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку [Журнал] : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1998-
1050.
Українська Повстанська Армія і національно-визвольна боротьба в Україні у 1940-1950 рр. [Книга] : матеріали Всеукраїнської наукової конференції 25-26 серпня 1992 р. – Київ, 1992. – 241 с. – До 50-річчя УПА. – ISBN 5-7702-0527-X
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex