Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1126.
Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) [Книга] : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах). – Київ : Ін-т історії України. – ISBN 966-02-0276-8
1127.
Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) [Книга] : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах). – Київ. – ISBN 966-02-0276-8
1128.
Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист [Книга] : підручник / М.І. Стеблюк. – 2-ге вид. переробл. – Київ : Знання, 2010. – 487с. – ISBN 978-966-346-630-9
1129.
Іутинська О.А. Цитоморфологічні та біологічні особливості перебігу інфекції вірусу тютюнової мозаїки за хронічного впливу іонів важких металів [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.06 / Іутинська О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1130.
Час заснування Софії Київської [Книга] : пристрасті довкола мілленіума / НАНУ ; Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська" ; [ред. кол.: П.С. Сохань, Д.В. Степовик]. – Київ : Горобець, 2010. – 128 с. – ISBN 978-966-2377-04-0
1131.
Часопис Київського університету права 2001-2009 [Електронний ресурс] / Київський ун-т права НАНУ. – Київ : УЦ інноватики та патентно-інформаційних послуг, 2009. – 1 CD-ROM. – Заголовок з етикетки диску
Київський ун-т права НАН України - вищий навчальний заклад 4 рівня акредитації, який здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів і є єдиним у нашій державі навчально-науковим комплексом європейського типу, який підпорядкований Національній академії наук України.
У жовтні 2001 року було започатковано видання Часопису, що вміщує статті та матеріали з питань юридичної науки, вітчизняного і зарубіжного досвіду в галузі правозастосування, результати наукових досліджень, практичні рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства тощо
Видавцями журналу є Київський університет права НАН України та ін-т держави та права ім. В.М. Корецького НАН України. Часопис КУП внесений до переліку фахових видань ВАК України. Журнал виходить щоквартально.
Повне зібрання "Часопис Київського університета права ".
1132.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
1133.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
1134.
Четверта всеукраїнська науково-практична конференція з питань саморганізації населення: "Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення" [Брошура] : зб. матеріалів / Одес. сусп. ін-т соц. техн., Всеукр. громад. орг. "Асоц. сприяння самооорганізації населення" ; [під ред. О.С. Орловського, В.І. Брудного, А.С. Крупника]. – Одеса : Хоббіт Плюс, 2009. – 108 с.
1135.
Гирич І. Чому необхідно переосмислювати минуле? [Книга] / Ігор Гирич, Юрій Шаповал ; [Фонд Конрада Аденауера]. – Київ : [Б.в.], 2010. – 44 с. – (Політична освіта = Kas policy paper)
1136.
Мигаль Й. Що робити [Брошура] / Йосип Мигаль. – [Луганськ], 2006. – 32 с.
1137.
Щорічник - 2009 інституту ядерних досліджень НАН України [Журнал] = Annual report-2009. – Київ
1138.
Экология человека [Журнал] = Human ecology : научно-практический журнал / Российская академия медицинских наук; Северный гос. медицинский университет. – Архангельск, 1994-. – ISSN 1728-0869
1139.
Экология человека [Журнал] = Human ecology : научно-практический журнал / Российская академия медицинских наук; Северный гос. медицинский университет. – Архангельск, 1994-. – ISSN 1728-0869
1140.
Асаул А.Н. Экономика недвижимости [Книга] : учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по спец. "Экспертиза и управление недвижимостью" направ. подготовки диплом. спец. "Строительство" / А.Н. Асаул ; РАН; Ин-т проблем регион. экон. ; Санкт-Петербург. гос. арх.-строит. ун-т. – Санкт-Петербург : Гуманистика, 2003. – 406 с. – ISBN 5-86050-175-7
1141.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
1142.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
1143.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
1144.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
1145.
Электронная обработка материалов [Журнал] : научный и производственно-технический журнал / Академия наук Республики Молдова, Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 1965-. – ISSN 0013-5739
1146.
Этнографическое обозрение [Журнал] / Российская академия наук. – Москва, 1926-. – ISSN 0869-5415
1147.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
1148.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
1149.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
1150.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex