Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1076.
Українська мова у 20 сторіччі: історія лінгвоциду [Книга] : документи і матеріали. – 2-е вид., доп. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 399 с. – ISBN 966-518-314-1
1077.
Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні [Книга] : модульний курс : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Мозговий : МОН Україн. – 3-є вид., перероб. й доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-364-610-7
1078.
Чезганов А С. Українська мова як іноземна [Книга] : навчальний посібник : у двох частинах / С.А. Чезганов ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-120-5 (Ч.1)
1079.
Сніцарчук Л.В. Українська преса Галичини (1919-1939 рр.): політико-правові умови функціонування, тенденції розвитку, організаційно-журналістська практика [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Сніцарчук Л.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
1080.
Українське мовознавство [Журнал] : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
1081.
Український історик [Журнал] = The Ukrainian historian : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ] : Українське історичне товариство. – ISSN 0041-6061
1082.
Український історичний журнал [Журнал] : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
1083.
Український орфографічний словник [Книга] : понад 175000 слів / за ред. В.Г. Скляренка ; НАН України ; Укр. мовно-інформ. фонд ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [ укладачі: В.В. Чумак, І.В. Шевченко та ін.]. – 9-те вид., перероб. і доп. – Київ : Довіра, 2009. – 1011 с. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-260-7
1084.
Український орфографічний словник [Книга] : близько 174 000 слів / за ред. В.Г. Скляренка ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [ уклали: В.В. Чумак, І.В. Шевченко, Л.Л. Шевченко, Г.М. Ярун ]. – 8-е вид., переробл. і доп. – Київ : Довіра, 2008. – 997 с. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-250-8
1085.
Український письменник і політичний діяч Іван Багряний [Книга] : 1906 - 1963 : бібліографічний покажчик. – 2-ге вид. – Харків, 2006. – 192 с.
1086.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
1087.
Ромашова Л.О. Умови збіжності до нуля ймовірності існування розв"язків системи випадкових рівнянь з n невідомими над полем GF(3) у заданій множині векторів при n - [ нескінченність] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.05 / Ромашова Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1088.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
1089.
Медведєва О.О. Управління виробничою потужністю глибоких залізорудних кар"єрів на основі формування їх робочої зони [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Медведєва О.О. ; М-во освіти і науки України; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010
1090.
Управління витратами [Книга] : навчальний посібник / Грещак М.Г., Гордієнко В.М., Коцюба О.С., Лозовик Ю.М. ; за заг. ред. Грещака М.Г. ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-483-052-9
1091.
Управління конкурентоспроможністю підприємства [Книга] : навчальний посібник / Клименко С.М. [ та ін. ] ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 520 с. – ISBN 978-966-483-036-9
1092.
Управління конфліктами : збірник тренінгових вправ [Книга] : навчальний посібник / Ємельяненко Л.М. [ та ін. ] ; за ред. Л.М. Ємельяненко, О.В. Корчевної О.В. ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 424 с. – ISBN 978-966-483-064-2
1093.
Шпильовий С.Є. Управління фінансово-економічною діяльністю та фінансовий контроль у Збройних Силах України [Книга] / С.Є. Шпильовий, Д.М. Котій ; Військовий ін-т КНУТШ. – Київ, 2008. – 204 с.
1094.
Білошапка В.А. Управлінська результативність в міжнародному бізнесі [Книга] : навчальний посібник / В.А. Білошапка ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-483-023-9
1095.
Заслонкін В.В. Уроки англійської мови. 6 клас (за підручником Л.В. Биркун) [Книга] / В.В. Заслонкін, Н.В. Самойлюк. – Харків : Основа, 2010. – 160 с. – (Біліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 05(89)). – ISBN 978-617-00-0537-3
1096.
Жалоба І. Урядування та економіка Буковини [Книга] : (австрійський період) / Ігор Жалоба, Михайло Никифорак ; Чернівецька обл. рада ; Наук.-дослід. центр буковинознавства при Чернівецькому нац. ун-ті ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Зелена Буковина, 2008. – 192 с. : іл. – ISBN 977-966-8410-47-5
1097.
Мороз О.Ф. Участь бомбезину у регуляції жовчосекреторної функції печінки щурів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Мороз О.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1098.
Рева Н.М. Участь наддніпрянських українців у суспільно-політичному русі Галичиний і Волині (20-30-ті рр. 20 ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12. / Рева Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1099.
Красицкий В.А. Учение о радиоактивности: история и современность [Книга] : пособие для студентов химического факультета / В.А. Красицкий. – Минск : БГУ, 2009. – 279 с. – ISBN 978-985-485-808-1
1100.
Сухова О.В. Фазові перетворення у сплавах [Книга] / О.В. Сухова ; МОН України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2009. – 100 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,