Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Недзельська Ю. Православний мирянин: життя в сьогоденні (український контекст) [Книга] : монографія / Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – 162 с. – ISBN 966-531-203-0
877.
Прокопенко О.В. Практикум для студентів радіофізичного факультету з курсу "Кріогенна електроніка" [Брошура] : тестові запитання до лабораторних робіт / О.В. Прокопенко ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ, 2008. – 16 с.
878.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
879.
Зайченко Н.Ф. Практичний курс української мови для іноземців: усне мовлення [Книга] / Зайченко Н.Ф., Воробйова С.А. – Київ : Знання України, 2010. – 324 с. – ISBN 966-7999-88-2
880.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
881.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
882.
Елсуков А.Н. Предыстория социологии [Книга] / А.Н. Елсуков, А.Н. Данилов. – Минск : Право и экономика, 2009. – 209 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-692-1
883.
Бабін І. Презумпції та фікції в податковому праві [Книга] : [ навчальний посібник ] / Ігор Бабін ; МОН Украини ; Чернівецький національний ун- ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Черновицкий нац. ун-т, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-423-009-1
884.
Ульянова К.М. Преса Луганщини 1917-1938 рр.: становлення та основні тенденції розвитку [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Ульянова К.М. ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2009
885.
Шарманська С.О. Прибуток та особливості його формування і використання в транзитивній економіці [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Шарманська С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
886.
Теслик О.М. Природа електричної активності та розмірні ефекти надплинного 4Не [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.02 - теоретична фізика / Теслик О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
887.
Природа и Человек. 21 век [Журнал] : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
888.
Про євроатлантичну інтеграцію України [Книга] : діалог сусідів: Україна - Словаччина / Ольга Гиарфашова [ та ін. ] ; [ пер. на укр. мову: М. Фоллріхова ]. – Братислава : Інститут з громадських питань, 2008. – 84 с. – (Видання, дискусійні статті). – ISBN 978-80-89345-07-6
889.
Про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на профілактику і лікування онкологічних захворювань [Брошура] / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. Фліссак Я.А. ]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 40 с.
890.
Про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України на виконання Державної програми інформатизації та комп"ютеризації вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації [Брошура] / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. : Фліссак Я.А., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2010. – 35 с.
891.
Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету України, виділених Міністерству освіти і науки України на наукові дослідження [Брошура] / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. Фліссак Я.А. ]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 49 с.
892.
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля [Журнал] = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
893.
Проблеми модернізації та систематизації законодавства про освіту України [Книга] : тези доповідей науково-практичної конф., Київ 27-28 травня 2010 року / [ відп. ред. ] : В. Ковтунець ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Ком. з питань науки та освіти ВРУ, Міжн. фонд "Відродження", Всеукраїнська громадська орган. "Ін-т виробничого права", Т-во конституційного права. – Київ : Нора-Друк, 2010. – 216 с. – ISBN 978-966-2961-54-6
894.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
895.
Фролов А.В. Прогнозування, діагностика, індентифікація і надійність монокристалічних кремнієвих фотоперетворювачів із структурою n+-p-p+ [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Фролов А.В. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
896.
Гороховатський О.В. Проекційні методи нормалізації та розпізнавання зображень в умовах геометричних викривлень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Гороховатський О.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
897.
Прокуратура України: законодавство : Рішення Конституційного Суду України : Накази та інші організаційно-розпорядні документи Генерального прокурора України [Книга] : законодавство : Рішення Конституційного Суду України : Накази та інші організаційно-розпорядні документи Генерального прокурора України / за заг. ред. О.І. Медведька ; Ген. прокуратура України ; [ керівник проекту С.М. Винокуров ; упоряд.ники: Г.М. Титарчук, Є.П. Бурдоль, І.С. Зарубинська та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 576 с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-403-9
898.
Промышленная ботаника [Журнал] = Промислова ботаніка = Industrial botany : сборник научных трудов / Донецкий ботанический сад НАН Украины. – Донецк, 2000-. – ISSN 1728-6204
899.
Промышленная ботаника [Журнал] = Промислова ботаніка = Industrial botany : сборник научных трудов / Донецкий ботанический сад НАН Украины. – Донецк, 2000-. – ISSN 1728-6204
900.
Пропамятна книга [Книга] = Jubilee book : видана з нагоди сороклітнього ювилею Українського народного союзу. – Джерзі Ситі ; Ню Джерзі : Накладом Укр. Нар. Союзу, 1936. – 15, [ 1 ], 752 с. : іл., табл. – Текст укр., англ.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,