Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Зайченко Н.Ф. Практичний курс української мови для іноземців: усне мовлення [Книга] / Зайченко Н.Ф., Воробйова С.А. – Київ : Знання України, 2010. – 324 с. – ISBN 966-7999-88-2
877.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
878.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
879.
Елсуков А.Н. Предыстория социологии [Книга] / А.Н. Елсуков, А.Н. Данилов. – Минск : Право и экономика, 2009. – 209 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-692-1
880.
Бабін І. Презумпції та фікції в податковому праві [Книга] : [ навчальний посібник ] / Ігор Бабін ; МОН Украини ; Чернівецький національний ун- ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Черновицкий нац. ун-т, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-423-009-1
881.
Ульянова К.М. Преса Луганщини 1917-1938 рр.: становлення та основні тенденції розвитку [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Ульянова К.М. ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2009
882.
Шарманська С.О. Прибуток та особливості його формування і використання в транзитивній економіці [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Шарманська С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
883.
Теслик О.М. Природа електричної активності та розмірні ефекти надплинного 4Не [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.02 - теоретична фізика / Теслик О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
884.
Природа и Человек. 21 век [Журнал] : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
885.
Про євроатлантичну інтеграцію України [Книга] : діалог сусідів: Україна - Словаччина / Ольга Гиарфашова [ та ін. ] ; [ пер. на укр. мову: М. Фоллріхова ]. – Братислава : Інститут з громадських питань, 2008. – 84 с. – (Видання, дискусійні статті). – ISBN 978-80-89345-07-6
886.
Про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на профілактику і лікування онкологічних захворювань [Брошура] / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. Фліссак Я.А. ]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 40 с.
887.
Про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України на виконання Державної програми інформатизації та комп"ютеризації вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації [Брошура] / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. : Фліссак Я.А., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2010. – 35 с.
888.
Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету України, виділених Міністерству освіти і науки України на наукові дослідження [Брошура] / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. Фліссак Я.А. ]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 49 с.
889.
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля [Журнал] = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
890.
Проблеми модернізації та систематизації законодавства про освіту України [Книга] : тези доповідей науково-практичної конф., Київ 27-28 травня 2010 року / [ відп. ред. ] : В. Ковтунець ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Ком. з питань науки та освіти ВРУ, Міжн. фонд "Відродження", Всеукраїнська громадська орган. "Ін-т виробничого права", Т-во конституційного права. – Київ : Нора-Друк, 2010. – 216 с. – ISBN 978-966-2961-54-6
891.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
892.
Фролов А.В. Прогнозування, діагностика, індентифікація і надійність монокристалічних кремнієвих фотоперетворювачів із структурою n+-p-p+ [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Фролов А.В. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
893.
Гороховатський О.В. Проекційні методи нормалізації та розпізнавання зображень в умовах геометричних викривлень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Гороховатський О.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
894.
Прокуратура України: законодавство : Рішення Конституційного Суду України : Накази та інші організаційно-розпорядні документи Генерального прокурора України [Книга] : законодавство : Рішення Конституційного Суду України : Накази та інші організаційно-розпорядні документи Генерального прокурора України / за заг. ред. О.І. Медведька ; Ген. прокуратура України ; [ керівник проекту С.М. Винокуров ; упоряд.ники: Г.М. Титарчук, Є.П. Бурдоль, І.С. Зарубинська та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 576 с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-403-9
895.
Промышленная ботаника [Журнал] = Промислова ботаніка = Industrial botany : сборник научных трудов / Донецкий ботанический сад НАН Украины. – Донецк, 2000-. – ISSN 1728-6204
896.
Промышленная ботаника [Журнал] = Промислова ботаніка = Industrial botany : сборник научных трудов / Донецкий ботанический сад НАН Украины. – Донецк, 2000-. – ISSN 1728-6204
897.
Пропамятна книга [Книга] = Jubilee book : видана з нагоди сороклітнього ювилею Українського народного союзу. – Джерзі Ситі ; Ню Джерзі : Накладом Укр. Нар. Союзу, 1936. – 15, [ 1 ], 752 с. : іл., табл. – Текст укр., англ.
898.
Саййид Муджтаба Мусави Лари Пророчество [Книга] / Саййид Муджтаба Мусави Лари ; [ пер. англ. текста: Гаджи Надир ]. – 3-е изд. – Qom : Иршад, 2004. – 4, 156 с. – Перевод осуществлен в Центре исламоведч. исслед."Иршад" под рук. д-ра филос. наук Рафика Алиева.- На корешке: 2
899.
Професор Віленський Дмитро Гермогенович [Книга] : (1892-1960) : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1916-1961 роки / Укр. акад. аграр. наук ; Держ. наук. с.-г. б-ка ; Ін-т гідротехніки і мелііорації ; [ уклад., наук. ред.: В.А. Вергунов ]. – Київ : Аграрна наука, 2009. – 126 с. – До 75-річчя Ін-гідротехніки і меліорації УААН. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України ; кн. 27)
900.
Професор Городній Микола Гаврилович [Книга] : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1933-1985 рр. / Українська акад. аграрних наук; Держ. наук. сільськогосп. бібліотека ; Нац. аграрний ун-т та ін. ; [ уклад., наук. ред. В.А. Вергунов, С.М. Каленська та ін. ]. – Київ : Аграрна наука, 2008. – 150с. – До 100-річчя від дня народження. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України ; Кн. 24)
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex