Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1101.
Рева Н.М. Участь наддніпрянських українців у суспільно-політичному русі Галичиний і Волині (20-30-ті рр. 20 ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12. / Рева Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1102.
Красицкий В.А. Учение о радиоактивности: история и современность [Книга] : пособие для студентов химического факультета / В.А. Красицкий. – Минск : БГУ, 2009. – 279 с. – ISBN 978-985-485-808-1
1103.
Сухова О.В. Фазові перетворення у сплавах [Книга] / О.В. Сухова ; МОН України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2009. – 100 с.
1104.
Амалбекова М.Б. Феномен билингвальной личности в этноязыковом ландшафте Казахстана [Книга] / М.Б. Амалбекова ; Бельгер Герольд Кардлович, про нього. – Астана : [ б.и. ], 2009. – 122 с. – ISBN 978-601-7163-01-3
1105.
Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины. 50 лет [Книга] / НАН Украины ; Физико-технический ин-т низких температур ім. Б.И. Веркина НАН Украины ; [ отв. ред. С.Л. Гнатченко ]. – Киев : Наукова думка, 2010. – 544 с. – ISBN 978-966-00-1018-4
1106.
Репченков В.И. Физические основы метода конечных элементов [Книга] : пособие для студ.мех.-мат. фак-тов / В.И. Репченков, Нагорный Ю.Е. – Минск : БГУ, 2009. – 91 с. – ISBN 978-985-518-194-2
1107.
Карако П.С. Философия и методология науки [Книга] : В.И.Вернадский : учение о биосфере и ноосфере / П.С. Карако. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Экоперспектива, 2008. – 262 с. – ISBN 978-985-469-229-2
1108.
Шевелев Г.А. Фильтрация газа в шахтах [Книга] / Г.А. Шевелев, В.Г. Перепелица ; НАНУ, Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Київ : Наукова думка, 2010. – 296с. – ISBN 978-966-00-0962-3
1109.
Ковальчук А.Т. Финансовое право в рыночных системах (теоретическое исследование в практическом контексте) [Книга] / А.Т. Ковальчук. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 506с. – ISBN 978-966-611-640-9
1110.
Василик О.І. [ фі ] - Субгауссові випадкові процеси [Книга] : монографія / О.І. Василик, Ю.В. Козаченко, Р.Э. Ямненко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 232 с. – ISBN 978-966-439-051-1
1111.
Фізика [Книга] : конспект лекцій для студ. напрямів підготовки 6.050851 "Мікро- та наноелектроніка", 6.050802 "Електронні пристрої та системи", 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", 6.050201 "Системна інженерія" усіх форм навчання / МОН України ; Сумський держ. ун-т ; [ укладач О.В. Лисенко ]. – Суми : Сумський державний університет
1112.
Роїк О.С. Фізична хімія. Основи термодинаміки [Книга] : навчальний посібник для студ. хім. фак-тів вищ. навч. закл. / О.С. Роїк, Н.І. Усенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 251с. – ISBN 978-966-439-300-0
1113.
Арутюнов В.Х. Філософія глобальних проблем сучасності [Книга] : навчальний посібник / В.Х. Арутюнов, В.М. Свінцицький ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 176 с. – ISBN 978-966-483-058-1
Розглянуто питання нарисної геометрії, інженерної графіки, обчислювальної геометрії, комп"ютерної графіки, геометричного моделювання на основі теорії параметризації.
1114.
Філософія права [Книга] : підручник / Данильян О.Г. [ та ін. ] ; за ред. О.Г. Данильяна ; МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2009. – 208 с. – ISBN 978-966-458-129-2
1115.
Діденко В.Ф. Філософія: ескізи для самопідготовки [Книга] : навчальний посібник / В.Ф. Діденко, Л.В. Діденко. – Київ : Київський університет, 2008. – 330с. – ISBN 978-966-439-048-1
1116.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
1117.
Буряк П.Ю. Фінанси [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / П.Ю Буряк, С.Д. Смолінська, Н.Б.Татарин ; МОН України ; Львівська держ. фінанс. академія. – Київ : Хай-Тек-Прес, 2010. – 392 с. – ISBN 978-966-2143-36-2
1118.
Фінанси підприємств [Книга] : конспект лекцій : для студ. спец.: 6.0501 "Фінанси", 6.0501 "Економіка підприємства", 6.0501 "Маркетинг", 6.0502 "Менеджмент організацій" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / МОН України ; Сумський держ. ун-т ; [ укадачі: В.Г. Боронос, О.О. Захаркін, К.В. Савченко ]. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 195 с.
1119.
Фінанси України [Книга] : інституційні перетворення та напрями розвитку : монографія / Чугунов І.Я. [ та ін. ] ; за ред. І.Я. Чугунова ; Мін. фін. України ; Акад. фінансового управління. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 848с. – ISBN 978-966-2380-04-0
1120.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
1121.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
1122.
Долінський Л.Б. Фінансова математика [Книга] : навч. посібник / Л.Б. Долінський ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2009. – 265 с. – ISBN 978-966-483-202-8
1123.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
1124.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
1125.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex