Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних







Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Стандартизація, сертифікація, якість [Журнал] : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
1002.
Стандарты и мониторинг в образовании [Журнал] : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
1003.
Бурдейна-Публіка Становлення і розвиток професійних форм музичного життя Вінниччини як складової культури Подільського краю [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01. / Бурдейна-Публіка Т.В. ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2009
1004.
Статистика України [Журнал] : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
1005.
Торчинський М.М. Структура, типологія і функціонування онімної лексики української мови [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01. / Торчинський М.М ; КНУТШ. – Київ, 2010
1006.
Ілляхова М.В. Структурний підхід до визначення феномену соціального часу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Ілляхова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1007.
Студент 21 века. Социальный портрет на фоне общественных трансформаций [Книга] : программа и материалы 16 Международной студенческой научной конференции, [ Харьков ],18 апреля 2009 года / МОН Украины ; Харьковская обл. гос. администрация : Гл. упр. образования и науки Харьк. обл. гос. админ. ; Харьк. обл. научно-метод. ин-т непрерывн. образования : Народная украинская академия ; [ ред.коллегия.: В.И. Астахова и др. ]. – Харьков : НУА, 2009. – 148 с. – (День науки в НУА)
1008.
Сімянців В. Студентські часи [Книга] = Student days : (спогад) : Чехо-Словаччина, роки 1923-29 / В. Сімянців; Валентин Сі мянців. – Вашингтон ; Джерзі Ситі : Свобода, 1973. – 174, [ 2 ] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1009.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the Fine Arts / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
1010.
Сумський державний університет [Книга] : історія і сучасність : 60 років на освітянській та науковій ниві / [ ред. кол.: А.В. Васильєв, А.Б. Звагельський, О.Є. Кррупіна та ін ; Сумський держ. ун-т ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 144 с. – 1948-2008 : 60 років Сумському державному університету. – Бібліогр.: фот.
1011.
Магуза Г.О. Суспільно-політичні погляди і громадянська позиція О.Довженка [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Магуза Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1012.
Гончарук П.С. Суспільно-політичні та історичні погляди Т.Г. Шевченка [Книга] : монографія / П.С. Гончарук ; Мін-во культури і туризму ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – 232 с. – До 195-ої річниці від дня народження. – ISBN 978-966-452-029-1
1013.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
1014.
Сучасний українсько-арабський словник [Книга] : близько 12500 слів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А. Субх, Ю. Кочержинський ; заг. ред.: Сівков І.В. та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – 436 с. – ISBN 978-966-439-125-9
1015.
Вітюк І.К. Сучасні екологічні проблеми та їх вирішення в християнській есхатології (на матеріалах Церкви адвентистів сьомого дня [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11. / Вітюк І.К.; Віктюк І.К. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1016.
Східнослов"янська філологія: від Нестора до сьогодення [Книга] : матеріали Міжнародної наукової конференції "Східнослов"янська філологія: від Нестора до сьогодення", 20-21 трав. 2010 р. / Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов ; ред. кол.: В.М. Докашенко (голов. ред.) [та ін.]. – Горлівка : ГДІПІМ, 2010. – 332 с. – Бібліогр. у кінці ст.
1017.
Миколайчук І.В. Сценарії [Книга] / Іван Миколайчук ; [ вступ. ст. Л.І. Брюховецької ]. – Київ : ред. журналу Міжнародний туризм, 2008. – 544 с. – ISBN 978-966-97001-0-0
1018.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
1019.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
1020.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
1021.
Тайна Пушкина [Книга] : из прозы и публицистики первой эмиграции. – Москва : Эллис Лак, 1999. – 544 c. – ISBN 5-88889-042-1
1022.
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення [Книга] / Балюк Г.І. [ та ін.] ; за ред. ред. Г.І. Балюк ; Нац. акад. прав. наук України ; КНУТШ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-372-8
1023.
Скунць П. Твори [Книга] / Петро Скунць. – Ужгород : Гражда. – ISBN 978-966-8924-35-4 (твори); 978-966-8924-36-1 (Кн.1)
1024.
Скунць П. Твори [Книга] / Петро Скунць. – Ужгород : Гражда. – ISBN 978-966-8924-35-4 (твори); 978-966-8924-37-8 (Кн.2)
1025.
Гончар О.Т. Твори [Книга] : в 12 т. / Олесь Гончар ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0925-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex