Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Титова Олена Миколаївна [Книга] : біобібліогр. покажчик / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; голов. ред. вип. Л.О. Гріффен ; упоряд.: Г.М. Бичковська, С.Ю. Зозуля. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – 70, [2] с. : фотогр. – (Серія "Біобібліографічні покажчики" / голов. ред. серії О.М. Титова ; вип. 3). – ISBN 978-966-8999-44-4
977.
Снігир О.В. Трансформація Європейського Союзу під впливом кризи єврозони. Висновки для України [Книга] : аналіт. доповідь / [Снігир О.В., Гуцал С.А. ; упоряд. Снігир О.В. ; за ред. А.З. Гончарука] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : Фенікс, 2012. – 63, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-286-5
978.
Мельник Є.І. Трансформація семантики апелятивів вода і ріка в індоєвропейському мовному розвитку [Брошура] : наук.-метод. посібник для дослідників етимології гідронімів / Євген Мельник. – Дрогобич : Коло, 2013. – 34 с. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 32-33
979.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
980.
Ремарк Э.М. Триумфальная арка [Книга] : роман / Эрих Мария Ремарк ; [пер. с нем. Б. Кремнева, И. Шрайбера]. – Москва : АСТ ; Ермак, 2004. – 526, [2] с. – (Книга на все времена). – ISBN 5-17-016528-5
981.
Труди Київської Духовної Академії [Журнал] / Українська Православна Церква. – Київ, 1860-
982.
Труди Київської Духовної Академії [Журнал] / Українська Православна Церква. – Київ, 1860-
983.
У 77 державі [Книга] : казки верховинців, записані Оленою Мейсарош і Володимиром Фединишинцем : [для дітей мол. та серед. шк. віку]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2011. – 101, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-531-049-6
Видання книги здійснено за сприяння управління інформації та зв"язків з громадськістю Закарпатської обласної державної адміністрації у рамках програми, що передбачає підтримку видань творів закарпатських авторів
984.
Сегеда С.П. У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України [Книга] / Сергій Сегеда. – Київ : Наш час ; Вид. дім "Києво-Могилнська академія", 2013. – 430, [2] с., [8] арк. кольор. іл. : іл. – Сер. засн. у 2006 р. - Термінол. словник: с. 408-416. – Бібліогр.: с. 417-424 та в підрядк. прим. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-80-4
985.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 1995-
986.
Назаров В.В. Україна: погляд у XXI століття [Книга] / В.В. Назаров. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 65, [1] с. – Bibliogr.: іл. – ISBN 978-966-330-172-3
987.
Українська і слов"янська тлумачна та перекладна лексикографія [Книга] : Леонідові Сидоровичу Паламарчукові / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: І.С. Гнатюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ТОВ "КММ", 2012. – 484, [3] с. : портр. – Назва обкл.: Українська і слов"янська лексикографія. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-14-3
988.
Українська культура [Журнал] : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
989.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
990.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
991.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
992.
Українська мова [Брошура] : нетрадиційні форми роботи / [упоряд.: Н. Коржова та ін. ; ред. рада: Г.Федяй та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 126, [2] с. – Сер. засн. у 2003 р. - На тит. арк. також: Українська мова та література. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1
993.
Зубков М.Г. Українська мова [Книга] : універсальний довідник / М. Зубков. – Вид 3-тє, випр. й доп. – Харків : Школа, 2008. – 492, [4] с. – Бібліогр.: с. 490-492. – ISBN 966-8114-55-8
994.
Українська мова й література в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
995.
Погиба Л.Г. Українська мова фахового спрямування [Книга] : підручник / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. – Київ : Кондор, 2011. – 348, [1] с. : табл. – Бібліогр. с. 348. – ISBN 978-966-351-338-6
996.
Лозко Г. Українське народознавство [Книга] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / Галина Лозко. – Вид. 5-те, зі змінами та доп. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 512 с. : іл. – Бібліогр.: с. 487-512 та в кінці ч. – ISBN 978-966-634-565-6
997.
Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного [Книга] / Олександр Пономарів ; [передм. І. Дзюба ; голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2013. – 359, [1] с. – ISBN 978-966-06-0635-7
998.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
999.
Якубовський В.І. Український вертеп: інтертекстуальний аспект [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Якубовський Віталій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
1000.
Український військовий музей [Журнал] / Нац. військово-історичний музей України. – Київ, 2009-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,