Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
1002.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
1003.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
1004.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
1005.
Кучерепа М.М. Українські національні партії на Волині (1921-1939 роки) [Книга] : монографія : [у 2 ч.] / Микола Кучерепа, Ярослав Цецик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки. – ISBN 978-966-600-579-6
1006.
Українсько-російський і російсько-український словники з хімії та суміжних наук [Книга] : [в 2 ч. : викладачам, студ. вищ. навч. закладів, науковцям та інженерам] / [авт.-уклад.: Панасенко О.І., Каплаушенко А.Г., Парченко В.В. та ін. ; відп. ред.: Сухан В.В. та ін.]. – Запоріжжя : Карат. – ISBN 978-966-417-076-3
Шановним співробітникам та студентам хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
З повагою
М.Д. Василега-Дерибас, Сухан В.В.
05.06.2013 р.
1007.
Українсько-російський і російсько-український словники з хімії та суміжних наук [Книга] : [в 2 ч. : викладачам, студ. вищ. навч. закладів, науковцям та інженерам] / [авт.-уклад.: Панасенко О.І., Каплаушенко А.Г., Парченко В.В. та ін. ; відп. ред.: Сухан В.В. та ін.]. – Запоріжжя : Карат. – ISBN 978-966-417-076-3
Шановним співробітникам та студентам хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
З повагою
М.Д. Василега-Дерибас, Сухан В.В.
05.06.2013 р.
1008.
Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології [Книга] = Ukrajinsko-cesky slovnik lingvistickych terminu / О. Антоненко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 198, [1] с. – Парал. тит. арк. чеськ. – ISBN 978-966-613-667-4
1009.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
1010.
Университеты. Наука и просвещение [Журнал] = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
1011.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2004-
1012.
Порев С.М. Університет і наука [Книга] : епістемологія, методологія і педагогіка виробництв знань / С.М. Порев ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. наук України, Ін-т магнетизму. – Київ : Хімджест, 2012. – 382, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 360-382. – ISBN 978-966-8537-84-4
1013.
Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права [Журнал] = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
1014.
Універсум [Журнал] : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
1015.
Рибалка Н.О. Управління органами прокуратури України: адміністративно-правове регулювання [Книга] : монографія / Н.О. Рибалка ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2012. – 318, [1] с. – Бібліогр.: с. 282-318 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-46-7
1016.
Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками [Книга] : лабораторний практикум / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста. – Київ : Логос, 2012. – 278, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці лабораторних робіт. – ISBN 978-966-171-511-9
1017.
Малиновский И.А. Учение о преступлении по Литовскому Статуту [Книга] / И.А. Малиновский ; [под ред. и от редактора В.А. Попелюшка]. – Острог : Острожская академия, 2012. – 260, [2] с. – 2-ой тит. л. ориг. - Вых. дан. ориг.: Киев: Тип. император. Ун-та св. Владимира, 1894. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Антология правовой мысли)
1018.
Феноменологія злочину (плебсологічний праксис) [Книга] : монографія / [М.І. Скригонюк та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-306-2
1019.
Физика аэродисперсных систем [Журнал] : межведомственный научный сборник / Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова. – Одесса : Одесский национальный университет, 1969-. – ISSN 0367-1631
1020.
Физика и техника высоких давлений [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Донец. физико-технич. ин-т им. А.А. Галкина. – Донецк. – ISSN 0868-5924
1021.
Физиология растений и генетика [Журнал] = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научно-теоретический журнал / Нац. акад. Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 1969-. – ISSN 2308-7099
1022.
Физическое воспитание студентов [Журнал] : научный журнал / Харьков. обл. отд-ние нац. олимпийского комитета Украины ; Изд-во ХГАДИ. – Харьков, 2009-. – ISSN 2075-5279
1023.
Физическое воспитание студентов [Журнал] : научный журнал / Харьков. обл. отд-ние нац. олимпийского комитета Украины ; Изд-во ХГАДИ. – Харьков, 2009-. – ISSN 2075-5279
1024.
Физическое воспитание студентов [Журнал] : научный журнал / Харьков. обл. отд-ние нац. олимпийского комитета Украины ; Изд-во ХГАДИ. – Харьков, 2009-. – ISSN 2075-5279
1025.
Физическое воспитание студентов [Журнал] : научный журнал / Харьков. обл. отд-ние нац. олимпийского комитета Украины ; Изд-во ХГАДИ. – Харьков, 2009-. – ISSN 2075-5279
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex