Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Гриньків А.П. Соціальний зміст релігійних дискурсивних практик у масовому суспільстві [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гриньків Андрій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
927.
Соціологія [Книга] : підручник / Піча В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 4-те вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 291, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 293. – Бібліогр.: с. 290-292. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-25-6
928.
Конашев М.Б. Становление эволюционной теории Ф.Г. Добржанского [Книга] / М.Б. Конашев ; Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова, С.-Петерб. фил. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2011. – 278, [2] с., [1] л. портр. : табл. – Прил.: с. 239-240. - Имен. указ.: с. 272-278. – Библиогр.: с. 241-271. – ISBN 978-5-98187-635-6
929.
Набока С.В. Становлення та діяльність інституту мирових посередників на Правобережній Україні (1861-1914 рр.) [Книга] / Набока С.В. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 257, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 194-242. – ISBN 978-617-7107-05-6
930.
Стародруки XVI - першої половини XVIII ст. з колекції "Polonica" бібліотеки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя [Книга] : каталог / Ніжин. культур.-просвіт. спілка громадян пол. походження "Астер" ; Б-ка Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя, Музей рідкісної книги ; [відп. за вип. Белінська Ф.Ф. ; упоряд. каталогу стародродруків Морозов О.С. ; авт. тексту передм.: Морозов О.С. та ін.]. – Ніжин : Гідромакс, 2010. – 174, [2] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Сер. засн. в 2010 р. - Покажч.: с. 147-172. – Бібліогр.: с. 173. – (Серія "Книжкові пам"ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя"). – ISBN 978-966-96864-9-7
Каталог книжкових пам"яток у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя відкриває серію видань, спрямованих на науково-бібліографічне розкриття фондів одного з найдавніших бібліотечно-просвітницьких закладів Лівобережної України і містить у собі детальний науково-бібліографічний опис стародруків XVI -першої половини XVIII ст. з колекції "Polonica".
931.
Старопечатные издания в фонде библиотеки ДонНУ (1652-1825 гг.) [Книга] : указатель / Донец. нац. ун-т, Науч. б-ка ; [сост.: Е.К. Белявская, Т.Н. Черных ; вступ. ст. Л.П. Борисова ; ред. В.А. Кротова ; отв. за вып. Н.А. Карягина]. – Донецк : [б. и.], 2012. – 250, [2] с. : ил. – Указ.: с. 248-250. – Библиогр.: с. 247-248
932.
Статистика України [Журнал] = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
933.
Рільке Р.М. Сто поезій [Книга] = Hundert Gedichte / Райнер Марія Рільке ; у пер. Мойсея Фішбейна ; [упоряд.: Мойсей Фішбейн, Михайло Добрянський ; худож. Чюрльоніс М.К.]. – Київ : Либідь, 2012. – 271, [1] с. : іл. – Текст парал. укр. та нім. – ISBN 978-966-06-0627-2
934.
"Стратегія і тактика правових реформ: виклики сучасності" [Книга] : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наук. доповідей, (05 берез. 2013 р.) : www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. "Актуальна юриспруденція" ; [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : Актуальна юриспруденція, 2013. – 311, [1] с. – В надзаг. також: Legal activity. - Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-457-155-2
935.
Студентський юридичний журнал [Журнал] : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-. – ISSN 2227-7056
936.
Буроменський М. Суди у відносинах з журналістами та ЗМІ [Книга] : посіб. для суддів / Михайло Буроменський, Олександр Сердюк, Ірина Підкуркова ; М.А.Консалтинг, Ltd ; Ін-т приклад. гуманіт. дослідж. – Київ : [б. в.], 2009. – 63, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – (Проект "Україна: верховенство права")
937.
Гонгало С.Й. Судова техніко-криміналістична експертиза документів: сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гонгало Сергій Йосипович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
938.
Гарбер Г.Е. Судьба открытий Альберта Эйнштейна и его жизнь [Книга] / Г.Е. Гарбер. – Саратов : Саратовский источник, 2011. – 68, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 68. – ISBN 978-5-91879-141-7
939.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
940.
Фоменко Є.О. Сучасна стратегія діяльності комерційних банків України на міжнародному ринку фінансових послуг [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фоменко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
941.
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони [Журнал] = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
942.
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони [Журнал] = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
943.
Сучасні проблеми правової системи України [Книга] : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., 22 листопада 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Вид-во Ліра-К. – ISBN 978-966-2609-41-7
944.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
945.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
946.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
947.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
948.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
949.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
950.
Яковина О. Таємниця шляху. Розкриття [Брошура] / Оксана Яковина. – Київ : Четверта хвиля, 2012. – 35, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-529-270-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,