Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Дейнека В.С. Системный анализ упругих и термоупругих неоднородных тел [Книга] / В.С. Дейнека, И.В. Сергиенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 2012. – 510, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 497-504. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1190-8
902.
Сімейна медицина [Журнал] = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
903.
Хлєбніков В. Сіяч очей [Брошура] : [твори] / Велімір Хлєбніков ; [уклад.: Ковальський Ю.В.]. – Миколаїв : Яслав, 2012. – 73, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 68. – ISBN 978-966-8611-32-2
904.
Славяноведение [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
905.
Слобожанський науково-спортивний вісник [Журнал] : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
906.
Словарь французско-русский, русско-французский [Книга] = Dictionnaire Francais-Russe Russe-Francais : [44 000 слов и словосочетаний] / [сост. О.В. Овчарук, Е.М. Андрашко ; за ред. В.Т. Бусела]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2008. – VIII, 503, [1] с. : табл. – (Новый словарь). – ISBN 966-569-055-8
907.
Бублейник Л.В. Слово в українській поезії [Книга] : навч. посібник зі спецкурсу / Л.В. Бублейник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. ін-т економіки та менеджменту. – Луцьк : Твердиня, 2012. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 270-287. – ISBN 978-617-517-116-5
908.
Ковтюх С.Л. Словозмінна парадигматика українських прізвищ [Книга] / С.Л. Ковтюх, О.М. Кашталян ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2012. – 256, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-175. – ISBN 978-966-7813-79-6
909.
Огієнко І.І. Служити народові - то служити Богові [Книга] / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2013. – 447, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотечна серія Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" ; т. 10 ; Серія 2 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 978-966-7821-57-9
910.
Романенко Ю.В. Смислопродукування у масовій відеопродукції (бойовики, жахи, еротика і порнографія) [Книга] / Ю.В. Романенко ; Ін-т соц. та політ. психології Акад. пед. наук України. – Київ : Знання України, 2004. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 220-223. – ISBN 966-316-031-4
Великошановному Володимиру Івановичу з найкращими побажаннями від автора. 13.10.04. Підпис
911.
Современная библиотека [Журнал] : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2008-. – ISSN 2072-3849
912.
Сопко Василь Васильович [Брошура] : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т вм. В. Гетьмана", Бібліотека ; [уклад.: Т.О. Коноваленко та ін. ; авт. вступ. ст. В.І. Єфіменко ; наук. ред. Т.В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2012. – 79, [1] с., [3] арк. фотогр. : фотогр. – Сер. засн. 2011 р. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"). – ISBN 978-966-483-686-6
913.
Софійські читання [Книга] : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Християнські святині - скрижалі Вічності, Мудрості й Краси: нові грані пізнання", (м. Київ, 26-27 трав. 2011 р.) / М-во культури України, Нац. заповідник "Софія Київська" ; [відп. за вип. Архипова Є.І. ; редкол.: Ганзенко Л.Г. та ін.]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 457, [7] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-187-205-8
914.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
915.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
916.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
917.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
918.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] = Socionics, mentology and personality psychology : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
919.
Соціальна історія [Журнал] : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-414-3
920.
Соціальна історія [Журнал] : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-569-0
921.
Соціальна історія [Журнал] : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : ПП "КП"УкрСІЧ". – ISBN 978-617-7107-06-3
922.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
923.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
924.
Гриньків А.П. Соціальний зміст релігійних дискурсивних практик у масовому суспільстві [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гриньків Андрій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
925.
Соціологія [Книга] : підручник / Піча В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 4-те вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 291, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 293. – Бібліогр.: с. 290-292. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-25-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,