Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Фейнман Р.Ф. Фейнмановские лекции по физике [Книга] = The feynman lectures on physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. Г.И. Копылова ; под ред. Я.А. Смородинского. – Изд. 4-е. – Москва : ЛКИ. – ISBN 978-5-382-00756-4
977.
Светлов В.А. Философия математики. Основные программы обоснования математики 20 столетия [Книга] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.А. Светлов. – Москва : КомКнига, 2006. – 208с. – ISBN 5-484-00453-5
978.
Канке В.А. Философия учебника [Книга] / В.А. Канке. – Москва : Университетская книга, 2007. – 118с. – (Библиотека журнала "Университетская книга" : Теория и практика университетского книгоиздания). – ISBN 978-5-9792-0001-9
979.
Канке В.А. Философия экономической науки [Книга] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.А. Канке. – Москва : ИНФРА-М, 2007. – 384с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-002771-8
980.
Ширяев В.И. Финансовая математика. Расчет опционов, вероятностный и гарантированный подходы [Книга] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.И. Ширяев. – Москва : ЛКИ, 2007. – 208с. – ISBN 978-5-382-00012-1
981.
Захаренко М.І. Фізичні властивості, стабільність фаз та параметри електронної структури в невпорядкованих металічних системах [Дисертація] : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.13 - фізика металів / Захаренко М.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008
982.
Рассудіна К.С. Філософсько-антропологічні засади християнського персоналізму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.філософських наук: спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Рассудіна К.С.; КНУТШ. – Київ, 2008
983.
Азаренкова Г.М. Фінанси [Книга] : практикум / Г.М. Азаренкова, І.І. Борисенко. – Київ : Знання, 2008. – 279 с. – ISBN 978-966-346-401-5
984.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
985.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
986.
Фінансове право [Журнал] : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007-
987.
Федчук С.І. Фінансово-правове регулювання видатків на інноваційну діяльність [Автореферат] : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.07 - Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Федчук Світлана Ігорівна ; КНУТШ. – Київ, 2009
988.
Мицевски К. Флора на Република Македониjа [Книга] = The flora of the Republic of Macedonia / Кирил Мицевски ; [ уредн. Горги Филиповски ] ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ. – ISBN 9989-650-01-2
989.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
990.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-
991.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
992.
Церковняк-Городецька Фольклористична спадщина Катерини Грушевської в контексті розвитку загальноєвропейської фольклористики [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Церковняк-Городецька О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009
993.
Атаманюк Ю.А. Формування валютно-фінансових відносин України з Європейським Союзом [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.економічних наук: спец. 08.00.02.-Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Атаманюк Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
994.
Міщенко С.В. Формування ефективної структури фінансового сектору України [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Міщенко С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
995.
Хамник М.М. Формування і розвиток господарських судів в Україні (історико-правовий аспект) [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень / Хамник М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
996.
Кицак Т.Г. Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Кицак Т.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
997.
Судак І.І. Формування та розвиток суспільно-політичних і економічних відносин між федеральним центром та провінціями у Канаді (1867-1939 рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Судак І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
998.
Копанєва В.О. Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки 20 ст. - поч. 21 ст.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Копанєва В.О. ; НАНУ. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2008
999.
Франція. Мовно-країнознавчий словник [Книга]. – Вид. 2-ге, виправлене і доп. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 92с. – ISBN 966-8387-30-9
1000.
Дудник О.К. Функціональна організація психофізіологічних станів організму людини в умовах напруженої м"язової діяльності [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Дудник О.К. ; Білоцерківський державний аграрний ун-т. – Біла Церква, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,