Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
977.
Універсум [Журнал] : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
978.
Резник С.Д. Управление кафедрой [Книга] : учебник для системы дополнительного образования - повышения квалификации руководящих кадров вузов / С.Д. Резник ; Мин-во образования РФ ; Пензенский гос. ун-т архитектуры и строительства. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2008. – 640 с. – ISBN 978-5-16-001875-1
Особое внимание уделено работе с персоналом, организации учебно-воспитательного процесса.
979.
Ситницький М.В. Управління стратегічною гнучкістю підприємств машинобудівної галузі України [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ситницький М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
980.
Управління сучасним містом [Журнал] : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
981.
Распутин В.Г. Уроки французского [Книга] : [ повести, рассказ ] / Валентин Распутин. – Москва : Эксмо, 2008. – 640с. – (Русская классика 20 века). – ISBN 978-5-699-11802-1
982.
Марунько О.А. Усталені конструкції з кон"юнктивом у сучасній німецькій мові [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Марунько О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
983.
Романенко Л.В. Устим Кармалюк як історична постать в українській літературі та фольклорі [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Романенко Л.В. ; Маріупольський державний гуманітарний ун-т. – Київ, 2008
984.
Крикніцький О.П. Утворення та діяльність Київського Особливого військового округу в травні 1935 - червні 1941 рр. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.01- історія України / Крикніцький О.П.; КНУТШ. – Київ, 2008
985.
Федосюк Ю.А. Утро красит нежным светом... [Книга] : воспоминания о Москве 1920-1930-х годов / Ю.А. Федосюк. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2004. – 240с. : илл. – ISBN 5-89349-405-9
986.
Максимович Я.С. Участь системи оксиду азоту в механізмах регуляції біохімічних процесів в динаміці розвитку і загоєння стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка щурів [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Максимович Я.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
987.
Пикуль В.С. Фаворит [Книга] : [ исторический роман : в 2-х кн. ] / Валентин Пикуль. – Москва : АСТ ; Вече. – (Великая судьба России). – ISBN 978-5-17-017320-4(кн.1)
988.
Фейнман Р.Ф. Фейнмановские лекции по физике [Книга] = The feynman lectures on physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. Г.И. Копылова ; под ред. Я.А. Смородинского. – Изд. 4-е. – Москва : ЛКИ. – ISBN 978-5-382-00756-4
989.
Светлов В.А. Философия математики. Основные программы обоснования математики 20 столетия [Книга] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.А. Светлов. – Москва : КомКнига, 2006. – 208с. – ISBN 5-484-00453-5
990.
Канке В.А. Философия учебника [Книга] / В.А. Канке. – Москва : Университетская книга, 2007. – 118с. – (Библиотека журнала "Университетская книга" : Теория и практика университетского книгоиздания). – ISBN 978-5-9792-0001-9
991.
Канке В.А. Философия экономической науки [Книга] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.А. Канке. – Москва : ИНФРА-М, 2007. – 384с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-002771-8
992.
Ширяев В.И. Финансовая математика. Расчет опционов, вероятностный и гарантированный подходы [Книга] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.И. Ширяев. – Москва : ЛКИ, 2007. – 208с. – ISBN 978-5-382-00012-1
993.
Захаренко М.І. Фізичні властивості, стабільність фаз та параметри електронної структури в невпорядкованих металічних системах [Дисертація] : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.13 - фізика металів / Захаренко М.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008
994.
Рассудіна К.С. Філософсько-антропологічні засади християнського персоналізму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.філософських наук: спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Рассудіна К.С.; КНУТШ. – Київ, 2008
995.
Азаренкова Г.М. Фінанси [Книга] : практикум / Г.М. Азаренкова, І.І. Борисенко. – Київ : Знання, 2008. – 279 с. – ISBN 978-966-346-401-5
996.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
997.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
998.
Фінансове право [Журнал] : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007-
999.
Федчук С.І. Фінансово-правове регулювання видатків на інноваційну діяльність [Автореферат] : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.07 - Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Федчук Світлана Ігорівна ; КНУТШ. – Київ, 2009
1000.
Мицевски К. Флора на Република Македониjа [Книга] = The flora of the Republic of Macedonia / Кирил Мицевски ; [ уредн. Горги Филиповски ] ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ. – ISBN 9989-650-01-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,