Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Троєльнікова Л.О. Художньо-освітній простір як культуротворчий чинник розвитку українського суспільства у 20 столітті [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства Спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Троєльнікова Л.О. ; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2009
1002.
Єна О.Г. Централізатори диференціювань і замкнені раціональні функції від двох змінних [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат. наук: спец.01.01.06-аглебра і теорія чисел / Єна О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2008
1003.
Дзвінчук О.М. Часопис "Український голос" (Вінніпег, Канада, 1910-1981 рр.) : проблемно - тематичний та організаційний аспекти [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Дзвінчук Оксана Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008
1004.
Часопис соціально-економічної географії [Журнал] : міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків
1005.
Гандзюк В.О. Часописи Поділля періоду національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.) у відстоюванні ідей державності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04.-Теорія та історія журналістики / Гандзюк В.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
1006.
Человек [Журнал] : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
1007.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
1008.
Сахновский И.Ф. Человек, который знал все [Книга] : роман / Игорь Сахновский. – Москва : Вагриус, 2007. – 272с. – ISBN 978-5-9697-0363-6
1009.
Волков Е.А. Численные методы [Книга] : учебное пособие / Е.А. Волков. – Изд. 5-е, стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 256 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0538-1
Рассмотрены численные методы: линейной алгебры, интегрирования, решения дифференциальных уравнений, а также основные понятия теории приближений
1010.
Костюк Н.А. Читаем без проблем [Книга] : [ в 4-х частях ] / Н.А. Костюк, Д. Филлипс. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст. – (Библиотека Златоуста). – ISBN 978-5-86547-453-1
1011.
Костюк Н.А. Читаем без проблем [Книга] / Н.А. Костюк. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст. – (Библиотека Златоуста). – ISBN 978-5-86547-240-2
1012.
Костюк Н.А. Читаем без проблем [Книга] : [ в 4-х частях ] / Н.А. Костюк. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст. – (Библиотека Златоуста). – ISBN 978-5-86547-241-0
1013.
Костюк Н.А. Читаем без проблем [Книга] : [ в 4-х частях ] / Н.А. Костюк. – 2-е изд., исправл. – Санкт-Петербург : Златоуст. – (Библиотека Златоуста). – ISBN 5-86547-295-X
1014.
Железников В.К. Чучело [Книга] / Владимир Железников. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 384с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-026294-6
1015.
Божук Л.В. Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук : спец. 09.00.12 - українознавство / Л.В. Божук ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2009
1016.
Коваленко О.В. Шляхи забезпечення логічної коректності в системі сучасного соціологічного знання [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Коваленко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1017.
Быков Д.Л. Эвакуатор [Книга] : роман и стихи вокруг романа / Дмитрий Быков. – Москва : Вагриус, 2007. – 352с. – ISBN 978-5-9697-0430-5
1018.
Заманская В.В. Экзистенциальная традиция в русской литературе 20 века [Книга] : диалоги на границах столетий : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032900 - русский язык и литература / В.В. Заманская. – Москва : Флинта ; Наука, 2002. – 304с. – ISBN 5-89349-302-8
1019.
Экология человека [Журнал] = Human ecology : научно-практический журнал / Российская академия медицинских наук; Северный гос. медицинский университет. – Архангельск, 1994-. – ISSN 1728-0869
1020.
Акимова Т.А. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда [Книга] : учебник для студентов высших учебных заведений / Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 495с. – (Золотой фонд российских учебников). – ISBN 978-5-238-01204-9
1021.
Гукасьян Г.М. Экономика от "А" до "Я" [Книга] : тематический справочник / Г.М. Гукасьян. – Москва : ИНФРА-М, 2007. – 480с. – ISBN 978-5-16-003004-3
1022.
Экономика предпринимательства [Книга] : учебное пособие для студентов вузов / [ Симионов Ю.Ф., Лебедева Н.Н., Гусев А.А., Энгеева О.В., Лыкова О.А. ] ; под ред. Ю.Ф. Симионова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 320с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-13553-2
1023.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
1024.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
1025.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex