Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1002.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-
1003.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1004.
Церковняк-Городецька Фольклористична спадщина Катерини Грушевської в контексті розвитку загальноєвропейської фольклористики [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Церковняк-Городецька О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1005.
Атаманюк Ю.А. Формування валютно-фінансових відносин України з Європейським Союзом [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.економічних наук: спец. 08.00.02.-Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Атаманюк Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
1006.
Міщенко С.В. Формування ефективної структури фінансового сектору України [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Міщенко С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1007.
Хамник М.М. Формування і розвиток господарських судів в Україні (історико-правовий аспект) [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень / Хамник М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
1008.
Кицак Т.Г. Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Кицак Т.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1009.
Судак І.І. Формування та розвиток суспільно-політичних і економічних відносин між федеральним центром та провінціями у Канаді (1867-1939 рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Судак І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1010.
Копанєва В.О. Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки 20 ст. - поч. 21 ст.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Копанєва В.О. ; НАНУ. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2008
1011.
Франція. Мовно-країнознавчий словник [Книга]. – Вид. 2-ге, виправлене і доп. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 92с. – ISBN 966-8387-30-9
1012.
Дудник О.К. Функціональна організація психофізіологічних станів організму людини в умовах напруженої м"язової діяльності [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Дудник О.К. ; Білоцерківський державний аграрний ун-т. – Біла Церква, 2008
1013.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал. – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
1014.
Баторевич Н.И. Храмы-памятники Санкт-Петербурга [Книга] : во славу и память российского воинства / Н.И. Баторевич, Т.Д. Кожицева. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2008. – 332с., [ 24 ] л. илл. – ISBN 5-86007-544-3
1015.
Троєльнікова Л.О. Художньо-освітній простір як культуротворчий чинник розвитку українського суспільства у 20 столітті [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства Спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Троєльнікова Л.О. ; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2009
1016.
Єна О.Г. Централізатори диференціювань і замкнені раціональні функції від двох змінних [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат. наук: спец.01.01.06-аглебра і теорія чисел / Єна О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2008
1017.
Дзвінчук О.М. Часопис "Український голос" (Вінніпег, Канада, 1910-1981 рр.) : проблемно - тематичний та організаційний аспекти [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Дзвінчук Оксана Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008
1018.
Часопис соціально-економічної географії [Журнал] : міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків
1019.
Гандзюк В.О. Часописи Поділля періоду національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.) у відстоюванні ідей державності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04.-Теорія та історія журналістики / Гандзюк В.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
1020.
Человек [Журнал] : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
1021.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
1022.
Сахновский И.Ф. Человек, который знал все [Книга] : роман / Игорь Сахновский. – Москва : Вагриус, 2007. – 272с. – ISBN 978-5-9697-0363-6
1023.
Волков Е.А. Численные методы [Книга] : учебное пособие / Е.А. Волков. – Изд. 5-е, стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 256 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0538-1
Рассмотрены численные методы: линейной алгебры, интегрирования, решения дифференциальных уравнений, а также основные понятия теории приближений
1024.
Костюк Н.А. Читаем без проблем [Книга] : [ в 4-х частях ] / Н.А. Костюк, Д. Филлипс. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст. – (Библиотека Златоуста). – ISBN 978-5-86547-453-1
1025.
Костюк Н.А. Читаем без проблем [Книга] / Н.А. Костюк. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст. – (Библиотека Златоуста). – ISBN 978-5-86547-240-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,