Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Заика В.И. Таблицы и упражнения по орфографии и пунктуации [Книга] : пособие для подготовки к Единому государственному экзамену по русскому языку / В.И. Заика, Г.Н. Гиржева. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 192с. – ISBN 5-89349-506-3
927.
Козырева А.А. Тайны крещения Руси [Книга] / Анна Козырева. – Москва : Оникс, 2007. – 384с. – (Библиотека открытий). – ISBN 978-5-488-01023-9
928.
Кубрак Ю.О. Тензоперетворювач для вимірювання лінійних деформацій [Автореферат] : Автореф. дис. канд. технічних наук. Спец. 05.11.01 - прилади та методи вимірювання механічних велечин / Кубрак Ю.О. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008
929.
Хроленко А.Т. Теория языка [Книга] : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений филологических и гуманитарных профилей / А.Т. Хроленко, В.Д. Бондалетов ; под ред. В.Д. Бондалетова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 528с. – ISBN 5-89349-583-7
930.
Норман Б.Ю. Теория языка. Вводный курс [Книга] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032900 - русский язык и литература / Б.Ю. Норман. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 296с. – ISBN 978-5-89349-498-3
931.
Омеляненко В.Л. Теорія і методика виховання [Книга] : навчальний посібник / В.Л. Омеляненко, А.І. Кузьмінський. – Київ : Знання, 2008. – 416с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 978-966-346-403-9
932.
Монастирський Г.Л. Теорія організації [Книга] : навчальний посібник / Г.Л. Монастирський. – Київ : Знання, 2008. – 320с. – ISBN 978-966-346-480-0
933.
Кирчей І.І. Теорія стовпцевих і рядкових визначників та обернена матриця над тілом з інволюцією [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Кирчей І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008
934.
Бердникова Е.Д. Тесты по культуре речи [Книга] / Е.Д. Бердникова, А.Г. Петрякова. – 5-е изд. – Москва : Флинта, 2007. – 80 с. – ISBN 978-5-89349-219-4
935.
Тесты, тесты, тесты... [Книга] : пособие для подготовки к сертификационному экзамену по лексике и грамматике / Т.И. Капитонова, И.И. Баранова, М.Ф. Мальцева, Е.А. Никитина, О.М. Никитина и др. ; [ науч. ред. Т.И. Капитонова ]. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2008. – 140с. – ISBN 978-5-86547-406-7
936.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
937.
Череп А.Ю. Технологічне забезпечення виробничої потужності марганцевих кар"єрів при змінному попиті на рудну сировину [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.03 - відкрита розробка родовищ корисних копалин / Череп А.Ю. ; Мін-во освіти і науки України. Національний гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008
938.
Умебаясі Масакі Типологічні паралелі в календарних святах українців та японців [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Умебаясі Масакі; КНУТШ. – Київ, 2009
939.
Шолохов М.А. Тихий Дон [Книга] : роман : [ в 2-х томах ] / М. Шолохов. – Москва : АСТ ; Хранитель. – (Мировая классика). – ISBN 978-5-17-025791-1(Т.1)
940.
Шолохов М.А. Тихий Дон [Книга] : роман : [ в 2-х томах ] / М. Шолохов. – Москва : АСТ ; Хранитель. – (Мировая классика). – ISBN 978-5-17-025792-1(Т.2)
941.
Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь [Книга] / Л.Л. Нелюбин. – 5-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 320с. – ISBN 978-5-89349-526-3
942.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [Книга] : современное написание. В 4-х томах / В.И. Даль. – Москва : АСТ; Астрель; Транзиткнига. – ISBN 5-17-037356-2(Т.1)
943.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [Книга] : современное написание. В 4-х томах / В.И. Даль. – Москва : АСТ; Астрель; Транзиткнига. – ISBN 5-17-037355-4(Т.2)
944.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [Книга] : современное написание. В 4-х томах / В.И. Даль. – Москва : АСТ; Астрель; Транзиткнига. – ISBN 5-17-037354-6(Т.3)
945.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [Книга] : современное написание в 4-х томах / В.И. Даль. – Москва : АСТ; Астрель; Транзиткнига. – ISBN 5-17-037353-8(Т.4)
946.
Кваша И.В. Точка возврата [Книга] / Игорь Кваша. – Москва : Новое Литературное Обозрение, 2007. – 456с. : илл. – ISBN 978-5-86793-542-9
947.
Левчук Я.М. Традиційний український дитячий фольклор: когнітивні можливості формування світогляду [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Левчук Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
948.
Каленська Т.В. Транскордонні стратегічні альянси ТНК у високотехнологічних галузях [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Каленська Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
949.
Гражевська Н.І. Трансформація економічних систем в умовах глобалізації [Дисертація] : дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Гражевська Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
950.
Драган П.І. Трансформація японсько-американського військово-політичного союзу в постбіполярний період [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Драган П.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,