Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Дубчак И.Е. Спортивный дискурс в русском масс-медийном коммуникативном пространстве [Дисертація] : Дис. ... канд. филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Дубчак И.Е. ; КНУТШ ; Ин-т филологии ; Каф-ра русского языка. – Киев, 2008
902.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
903.
Щербакова О.М. Средневековая Москва [Книга] = Moscow in the middle ages : учебное пособие / О.М. Щербакова. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 240с. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 978-5-9765-0026-6
904.
Гайда Л.М. Стан системи ліпоперекисного гомеостазу і антиоксидантного захисту в парієтальних клітинах за умов розвитку хронічного атрофічного гастриту щурів [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Гайда Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
905.
Стари записи [Книга] = The aged notes. – Скопje : Менора, 1996. – 200 с. – ISBN 9989632170
906.
Вампилов А.В. Старший сын [Книга] / Александр Вампилов. – Москва : АСТ ; Астрель, 2008. – 336с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-031539-0
907.
Носова Є.А. Статистичне забезпечення маркетингових досліджень [Дисертація] : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.10 - Статистика / Носова Є.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
908.
Царук О.В. Статистичний аналіз та оцінка державного боргу [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.10 - статистика / Царук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
909.
Чугаєвська Л.В. Створення та діяльність українських студентських організацій в еміграції (1920-1939 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - Історія України / Чугаєвська Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
910.
Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка [Книга] : Практикум / Т.С. Дроняева, Н.И.Клушина, И.В.Бирюкова ; Под ред. Т.С. Дроняевой. – 6-е изд. – Москва : Флинта, 2007. – 184с. – ISBN 978-5-89349-303-0
911.
Мировски Т. Стопанството на Вардарска Македониja мегу двете светски воjни [Книга] = The economy in Vardar Macedonia between the first and the second world wars : докторска дисертациjа одбранета на 20 jануари 1934 година на Економско-комерциjалната висока школа во Загреб / Тодор Мировски ; Македонска академиja на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 1998. – 242 с. – Тит. аркуш парал. макед. та англ. мовами. – ISBN 9989649391
912.
Стратегиjа на развоjот на земjоделството, шумарството и водостопанството во Македониjа [Книга] = Strategy on development of agriculture, forestry and water utilisation in Macedonia. – Скопjе : Министерство за земjоделство, шумарство и водостопанство : Формика, 1996. – 247 с. : ил. – Текст паралельно македонською та англійською мовами. – ISBN 9989769002
913.
Жигінас В.В. Структурна перебудова трансформаційної економіки в контексті сучасних тенденцій екологізазії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Жигінас В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
914.
Золотова-Гайдамака Структурно-функціональні особливості остеоцитів при зниженні опорного навантаження на скелет [Автореферат] : Автофер. дис. ... канд.біологічних наук:спец. 03.00.11.- Цитологія, клітинна біологія, гістологія / Золотова-Гайдамака Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
915.
Федотова Н.О. Суб"єктні трансформації в англо-українському перекладі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: спец. 10.02.16 - перекладознавство / Федотова Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
916.
Судовий захист прав людини в Україні і проблеми кримінальної юстиції [Брошура] : (наукові нариси) / Костенко О.М. [ та ін. ] ; НАНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2008. – 48с. – ISBN 978-966-02-4684-3
917.
Лебедева В.Г. Судьбы массовой культуры в России. Вторая половина 19 - первая треть 20 века [Книга] / В.Г. Лебедева ; Санкт-Петербургская гос. лесотехническая академия ; Республиканский гуманитарный ин-т Санкт-Петербургского государственного университета. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет, 2007. – 356с. – ISBN 978-5-288-04336-9
918.
Ніколаєць Ю.О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х - першої половини 1960-х років:українська історіографія [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора історичних наук. Спец.07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Ніколаєць Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
919.
Левкова О.В. Сучасна політична публіцистика та динаміка світоглядних орієнтацій людини (за матеріалами українських, російських та білоруських публіцистів 1991-2005 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: спец.27.00.04.-Теорія та історія журналістики / Левкова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
920.
Венжинович Н.Ф. Сучасна українська літературна мова [Книга] : навчальний посібник / Н.Ф. Венжинович. – 3-тє вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 304с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-452-7
921.
Васильчук Г.М. Сучасна українська та зарубіжна історіографія соціально-політичного і культурно-духовного розвитку Української РСР в 20-30-і рр. ХХ ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ...доктора історичних наук: спец.07.00.06-Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни / Васильчук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
922.
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород : Говерла
923.
Схід /Захід [Журнал] : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків : НТМТ. – ISBN 978-966-8603-36-5
924.
Схід /Захід [Журнал] : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків : НТМТ. – ISBN 978-966-86-03-42-6
925.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,