Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних







Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Федотова Н.О. Суб"єктні трансформації в англо-українському перекладі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: спец. 10.02.16 - перекладознавство / Федотова Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
902.
Судовий захист прав людини в Україні і проблеми кримінальної юстиції [Брошура] : (наукові нариси) / Костенко О.М. [ та ін. ] ; НАНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2008. – 48с. – ISBN 978-966-02-4684-3
903.
Лебедева В.Г. Судьбы массовой культуры в России. Вторая половина 19 - первая треть 20 века [Книга] / В.Г. Лебедева ; Санкт-Петербургская гос. лесотехническая академия ; Республиканский гуманитарный ин-т Санкт-Петербургского государственного университета. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет, 2007. – 356с. – ISBN 978-5-288-04336-9
904.
Ніколаєць Ю.О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х - першої половини 1960-х років:українська історіографія [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора історичних наук. Спец.07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Ніколаєць Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
905.
Левкова О.В. Сучасна політична публіцистика та динаміка світоглядних орієнтацій людини (за матеріалами українських, російських та білоруських публіцистів 1991-2005 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: спец.27.00.04.-Теорія та історія журналістики / Левкова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
906.
Венжинович Н.Ф. Сучасна українська літературна мова [Книга] : навчальний посібник / Н.Ф. Венжинович. – 3-тє вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 304с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-452-7
907.
Васильчук Г.М. Сучасна українська та зарубіжна історіографія соціально-політичного і культурно-духовного розвитку Української РСР в 20-30-і рр. ХХ ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ...доктора історичних наук: спец.07.00.06-Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни / Васильчук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
908.
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород : Говерла
909.
Схід /Захід [Журнал] : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків : НТМТ. – ISBN 978-966-8603-36-5
910.
Схід /Захід [Журнал] : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків : НТМТ. – ISBN 978-966-86-03-42-6
911.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
912.
Заика В.И. Таблицы и упражнения по орфографии и пунктуации [Книга] : пособие для подготовки к Единому государственному экзамену по русскому языку / В.И. Заика, Г.Н. Гиржева. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 192с. – ISBN 5-89349-506-3
913.
Козырева А.А. Тайны крещения Руси [Книга] / Анна Козырева. – Москва : Оникс, 2007. – 384с. – (Библиотека открытий). – ISBN 978-5-488-01023-9
914.
Кубрак Ю.О. Тензоперетворювач для вимірювання лінійних деформацій [Автореферат] : Автореф. дис. канд. технічних наук. Спец. 05.11.01 - прилади та методи вимірювання механічних велечин / Кубрак Ю.О. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008
915.
Хроленко А.Т. Теория языка [Книга] : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений филологических и гуманитарных профилей / А.Т. Хроленко, В.Д. Бондалетов ; под ред. В.Д. Бондалетова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 528с. – ISBN 5-89349-583-7
916.
Норман Б.Ю. Теория языка. Вводный курс [Книга] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032900 - русский язык и литература / Б.Ю. Норман. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 296с. – ISBN 978-5-89349-498-3
917.
Омеляненко В.Л. Теорія і методика виховання [Книга] : навчальний посібник / В.Л. Омеляненко, А.І. Кузьмінський. – Київ : Знання, 2008. – 416с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 978-966-346-403-9
918.
Монастирський Г.Л. Теорія організації [Книга] : навчальний посібник / Г.Л. Монастирський. – Київ : Знання, 2008. – 320с. – ISBN 978-966-346-480-0
919.
Кирчей І.І. Теорія стовпцевих і рядкових визначників та обернена матриця над тілом з інволюцією [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Кирчей І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008
920.
Бердникова Е.Д. Тесты по культуре речи [Книга] / Е.Д. Бердникова, А.Г. Петрякова. – 5-е изд. – Москва : Флинта, 2007. – 80 с. – ISBN 978-5-89349-219-4
921.
Тесты, тесты, тесты... [Книга] : пособие для подготовки к сертификационному экзамену по лексике и грамматике / Т.И. Капитонова, И.И. Баранова, М.Ф. Мальцева, Е.А. Никитина, О.М. Никитина и др. ; [ науч. ред. Т.И. Капитонова ]. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2008. – 140с. – ISBN 978-5-86547-406-7
922.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
923.
Череп А.Ю. Технологічне забезпечення виробничої потужності марганцевих кар"єрів при змінному попиті на рудну сировину [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.03 - відкрита розробка родовищ корисних копалин / Череп А.Ю. ; Мін-во освіти і науки України. Національний гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008
924.
Умебаясі Масакі Типологічні паралелі в календарних святах українців та японців [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Умебаясі Масакі; КНУТШ. – Київ, 2009
925.
Шолохов М.А. Тихий Дон [Книга] : роман : [ в 2-х томах ] / М. Шолохов. – Москва : АСТ ; Хранитель. – (Мировая классика). – ISBN 978-5-17-025791-1(Т.1)
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex