Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
952.
Українська мова [Журнал] : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
953.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
954.
Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів [Книга] : підручник / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – Київ : Знання, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-346-590-6
955.
Моісеєва Т.О. Українська преса Австралії (1949-2007) як чинник збереження національно-духовних цінностей [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Моісеєва Т.О. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
956.
Резніченко Н.А. Українська проза для дітей 60 - 80-х років 20 століття (жанрово-стильові модифікації) [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Резніченко Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
957.
Український географічний журнал [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
958.
Стахів М.О. Український комунікативний етикет [Книга] : навчально-методичний посібник / Марія Стахів. – Київ : Знання, 2008. – 248с. – ISBN 978-966-346-326-1
959.
Кам"янська А.В. Український націонал-комунізм: витоки, сутність, еволюція [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / Кам"янська А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – (Філософія. Політологія, ISSN 1728-2632 ; Вип. 81/83)
960.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
961.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
962.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
963.
Універсум [Журнал] : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
964.
Резник С.Д. Управление кафедрой [Книга] : учебник для системы дополнительного образования - повышения квалификации руководящих кадров вузов / С.Д. Резник ; Мин-во образования РФ ; Пензенский гос. ун-т архитектуры и строительства. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2008. – 640 с. – ISBN 978-5-16-001875-1
Особое внимание уделено работе с персоналом, организации учебно-воспитательного процесса.
965.
Ситницький М.В. Управління стратегічною гнучкістю підприємств машинобудівної галузі України [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ситницький М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
966.
Управління сучасним містом [Журнал] : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
967.
Распутин В.Г. Уроки французского [Книга] : [ повести, рассказ ] / Валентин Распутин. – Москва : Эксмо, 2008. – 640с. – (Русская классика 20 века). – ISBN 978-5-699-11802-1
968.
Марунько О.А. Усталені конструкції з кон"юнктивом у сучасній німецькій мові [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Марунько О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
969.
Романенко Л.В. Устим Кармалюк як історична постать в українській літературі та фольклорі [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Романенко Л.В. ; Маріупольський державний гуманітарний ун-т. – Київ, 2008
970.
Крикніцький О.П. Утворення та діяльність Київського Особливого військового округу в травні 1935 - червні 1941 рр. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.01- історія України / Крикніцький О.П.; КНУТШ. – Київ, 2008
971.
Федосюк Ю.А. Утро красит нежным светом... [Книга] : воспоминания о Москве 1920-1930-х годов / Ю.А. Федосюк. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2004. – 240с. : илл. – ISBN 5-89349-405-9
972.
Максимович Я.С. Участь системи оксиду азоту в механізмах регуляції біохімічних процесів в динаміці розвитку і загоєння стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка щурів [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Максимович Я.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
973.
Пикуль В.С. Фаворит [Книга] : [ исторический роман : в 2-х кн. ] / Валентин Пикуль. – Москва : АСТ ; Вече. – (Великая судьба России). – ISBN 978-5-17-017320-4(кн.1)
974.
Фейнман Р.Ф. Фейнмановские лекции по физике [Книга] = The feynman lectures on physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. Г.И. Копылова ; под ред. Я.А. Смородинского. – Изд. 4-е. – Москва : ЛКИ. – ISBN 978-5-382-00756-4
975.
Светлов В.А. Философия математики. Основные программы обоснования математики 20 столетия [Книга] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.А. Светлов. – Москва : КомКнига, 2006. – 208с. – ISBN 5-484-00453-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex