Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Гражевська Н.І. Трансформація економічних систем в умовах глобалізації [Дисертація] : дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Гражевська Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
952.
Драган П.І. Трансформація японсько-американського військово-політичного союзу в постбіполярний період [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Драган П.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
953.
Мицковик С. Третата генерациjа [Книга] / Слободан Мицковик. – Скопje : Детска радост, 1995. – 336 с. – (Библиотека "Критика и есеистика"). – ISBN 9989300321
954.
Болотіна Н.Б. Трудове право України [Книга] : навчальий посібник / Н.Б. Болотіна. – Київ : Знання, 2008. – 376с. – ISBN 978-966-346-440-4
955.
Москвина М. Увеличительное стекло [Книга] : сказки, рассказы и повесть / М. Москвина. – Москва : Астрель; АСТ, 2007. – 251с. – ISBN 5-17-038925-6
956.
Уголовное право. Общая часть [Книга] : учебник для студентов вузов / Ковалев М.И., Козаченко И.Я., Кондрашова Т.В., Незнамова З.А., Новоселов Г.П. и др. ; отв. ред. И.Я. Козаченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2008. – 720с. – ISBN 978-5-89123-995-1
957.
Уголовное право. Особенная часть [Книга] : учебник для студентов высших учебных заведений / Ваулина Т.И., Волостнов П.А., Ковалев М.И., Козаченко И.Я., Кондрашова Т.В. и др. ; отв. ред. : И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. – 4-е изд., измененное и доп. – Москва : Норма, 2008. – 1008 с. – ISBN 978-5-468-00175-2
958.
Кабаков А.А. Ударом на удар [Книга] : романы / Александр Кабаков. – Москва : Вагриус, 2007. – 688 с. – ISBN 978-5-9697-0447-3
959.
Пискун М.М. Узагальнено нормальні підгрупи та їх вплив на структуру групи [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.фізико-математичних наук: спец. 01.01.06-Алгебра і теорія чисел / Пискун М.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
960.
Україна і Ватикан [Журнал] : Серія збірників наукових праць / Мін. освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун. ім. В. Стефаника; НАНУ Відділення релігієзнавства та інш. – Івано-Франківськ ;Київ. – ISBN 978-966-398-010-9
961.
Українознавство [Журнал] : календар-щорічник. – Київ : Укр. центр дух. культури. – ISBN 966-628-104-X
962.
Українознавство [Журнал] : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ : ВПЦ "Київський університет". – ISBN 978-966-439-138-9
963.
Українська журналістика в контексті світової [Журнал] : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ : Варта, 1997-. – ISBN 978-966-585-068-7
964.
Українська журналістика в контексті світової [Журнал] : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ : ПВП "Задруга", 1997-. – ISBN 978-966-406055-1
965.
Житарюк М.Г. Українська журналістика як соціокультурна модель: генезис, домінанти у світовому інформаційному контексті [Дисертація] : Дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Житарюк М.Г. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009
966.
Українська культура [Журнал] : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
967.
Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів [Книга] : підручник / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – Київ : Знання, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-346-590-6
968.
Моісеєва Т.О. Українська преса Австралії (1949-2007) як чинник збереження національно-духовних цінностей [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Моісеєва Т.О. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
969.
Резніченко Н.А. Українська проза для дітей 60 - 80-х років 20 століття (жанрово-стильові модифікації) [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Резніченко Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
970.
Український географічний журнал [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
971.
Стахів М.О. Український комунікативний етикет [Книга] : навчально-методичний посібник / Марія Стахів. – Київ : Знання, 2008. – 248с. – ISBN 978-966-346-326-1
972.
Кам"янська А.В. Український націонал-комунізм: витоки, сутність, еволюція [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / Кам"янська А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – (Філософія. Політологія, ISSN 1728-2632 ; Вип. 81/83)
973.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
974.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
975.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,