Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Історіографічні та методологічні координати теорій соціальної психології [Книга] : монографія / [авт. кол.: М.М. Слюсаревський (кер.) та ін.] ; за наук. ред. М.М. Слюсаревського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 358, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 320-359. – ISBN 978-966-189-251-3
77.
Буткевич О.В. Історія міжнародного права [Книга] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Буткевич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 411, [2] с. – Предм. покажч.: с. 398-406. - Імен. покажч.: с. 407-411. – Бібліогр.: с. 394-397, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-51-6
78.
Докашенко В.М. Історія рідного краю (Донеччина: люди - духовність - довкілля) [Книга] : навчальний посібник для самостійної роботи / В.М. Докашенко, Г.П. Докашенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", Горлівський ін-т інозем. мов. – Горлівка : Вид-во ГІІМ, 2012. – 207, [1] с. : кольор. фотоіл. – Бібліогр.: с. 173-190. – ISBN 978-611-532-004-2
79.
Історія України [Книга] : хрестоматія / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. В.М. Литвин ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 1054, [2] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 1011-1021. – Бібліогр.: с. 1004-1010, с. 1024-1055 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1312-4
80.
Історія філософії [Книга] : у 7 т. : підручник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В.І. Ярошовця. – Київ : Київський університет. – (Серія "Історія філософії" / редкол.: В.І. Ярошовець (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-439-667-4
81.
Какой модерн? [Книга] : филос. рефлексии над ситуацией пост / недо / after-post / пост-пост... модернизма : [в 2 т.] : посвящяется 70-летнему юбилею д-ра филос. наук, проф. Александра Александровича Мамалуя / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Филос. фак. – Харьков : НТМТ. – (Homo Sacer). – ISBN 978-617-578-029-9

82.
Какой модерн? [Книга] : филос. рефлексии над ситуацией пост / недо / after-post / пост-пост... модернизма : [в 2 т.] : посвящяется 70-летнему юбилею д-ра филос. наук, проф. Александра Александровича Мамалуя / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Филос. фак. – Харьков : Савчук О.О. – (Homo Sacer). – ISBN 978-976-2562-31-6
83.
Камінчук А. Клекіт лелек [Книга] : поезії / Анатолій Камінчук. – Київ : Фоліант, 2013. – 543, [2] с., [1] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-966-95419-6-3
84.
Мойсишин В. Коло [Книга] : [поезії] / Василь Мойсишин ; [вступ. сл. С. Хороба]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 159, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл. – ISBN 978-966-668-305-5
85.
Чернявская Т.П. Коммуникация в бизнесе: психологическая теория и практика [Книга] : учебно-метод. пособие / Т.П. Чернявская, Т.П. Висковатова. – Одесса : Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, 2013. – 257, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-617-689-036-2
86.
Мірошниченко Ю.Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні [Книга] : монографія / Ю.Р. Мірошниченко. – Київ : Фенікс, 2012. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 312-359. – ISBN 978-966-136-020-3
87.
Желанова В.В. Контекстне навчання майбутнього вчителя початкових класів: теорія і технологія [Книга] : монографія / В.В. Желанова ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 484 с. : іл., табл. – Анот. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 354-419, 477-478. – ISBN 978-966-617-340-2
88.
Садченко О.В. Контроллінг [Книга] : навч.-метод. посібник / О.В. Садченко, Н.С. Нічітайлова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2013. – 171, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-171. – ISBN 978-617-689-042-3
89.
Мірам Г.Е. Коучінг для усних перекладачів [Книга] / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, С.В. Іванова ; [ред. укр. тексту Л.М. Гарань]. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 227, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – ISBN 978-966-521-582-0
90.
Гойченко Д. Красный апокалипсис: сквозь раскулачивание и голодомор [Книга] : мемуары свидетеля / Дмитрий Гойченко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 399, [1] с. – (Мемуары). – ISBN 978-617-585-039-8
Голодомор Геноцид 32-33. Подаровано Громадським комітетом із вшануванням пам"яті жертв Голодомору - геноциду 32-33 років в Україні до 80-х роковин Голодомору, листопад 2013 року.
91.
Бершов Г.Є. Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність судових органів [Книга] : монографія / Г.Є. Бершов ; за заг. ред. О.М. Литвинова. – Харків : НікаНова, 2014. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 205-227 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-81-3
92.
Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування [Книга] : монографія / А.М. Шульга ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НикаНова, 2013. – 254, [1] с. – Бібліогр.: с. 227-254 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-75-2
93.
Тащенко А.Ю. Культурні коди [Книга] : монографія / А.Ю. Тащенко ; Київ. екон. ін-т менеджменту. – Київ : Вид-во ІПК Держ. служби зайнятості України. – ISBN 978-617-649-025-8
94.
Борейко Г.Д. Культурно-мистецьке життя Рівненщини у 50-60-ті роки ХХ століття [Книга] : монографія / Г.Д. Борейко ; М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука, 2013. – 204 с. : табл. – Бібліогр.: с. 173-203. – ISBN 978-966-7359-69-0
95.
Білополий В.В. Культурологічний підхід [Книга] : допоміж. матеріали до вивч. курсів та спецкурсів "Вітчизняна та світова культура", "Екологічна культура", "Історія культури", "Прикл. культурологія", "Теорія культури", "Укр. культура", "Філософія культури" / В.В. Білополий, К.А. Прокоф"єва, М.Г. Складановська ; за заг. ред. К.А. Прокоф"євої ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – 322, [2] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 264-294 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-323-097-9
96.
Лев Мусійович Ягупольський [Книга]. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – 222, [2] с. – На звороті обкл. портр. - Сер. засн. у 1968 р. – (Біобібліографія вчених України)
Дорогому Михаил Юрьевичу Корнилову на добрую память. Подпись. 10.03.08
97.
Летопись горноспасательной службы, 2008 [Книга] / [С.М. Смоланов и др.] ; М-во энергетики и угольной пром-сти Украины ; Центральный штаб гос. военизированной горноспасательной службы. – Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2013. – 639, [2] с. : ил., табл., фот. – Авт. указаны на обороте тит. л. – ISBN 978-966-2575-22-4
98.
Комаров В.А. Лікарські засоби як об"єкти цивільних правовідносин [Книга] : монографія / В.А. Комаров. – Харків : НикаНова, 2013. – 218 с. – Бібліогр.: с. 191-214. – ISBN 978-966-2526-76-9
99.
М.М. Амосов. До 100-річчя від дня народження. Думи і серце [Книга] / Нац. акад. наук України ; [уклад. К.М. Амосова]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 261, [3] с. : портр. – Розгорнутий тит. арк. - В змісті також: Душа і серце Амосова / Ю.Г.Віленський. Багатогранність таланту академіка М.М. Амосова / О.Я. Гороховатська. – Бібліогр.: с. 45. – ISBN 978-966-360-234-9
100.
Подшивайлова А.М. Манипулятивное воздействие в политическом дискурсе [Книга] : монография / А.М. Подшивайлова ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Київський університет, 2013. – 431, [1] с. – Библиогр.: с. 394-429. – ISBN 978-966-439-680-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,