Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Технологія переробки біологічних відходів у біогазових установках з обертовими реакторами [Книга] : наук.-метод. рекомендації / [Голуб Г.А. та ін.] ; за ред. Г.А. Голуба ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України, 2014. – 105, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 85-96. – ISBN 978-617-7189-11-3
наук.-метод. рек.
202.
Журба І.Є. Транскордонне співробітництво країн Центральної та Східної Європи в умовах розширеного ЄС (питання теорії та практики) [Книга] / Журба І.Є. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-310. – ISBN 966-330-053-1
203.
Уголовное право зарубежных государств. Общая часть [Книга] : Англия, США, Франция, ФРГ, Япония, Италия: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 021 1100 "Юриспруденция" / Н.А. Голованова, В.Н. Еремин, М.А. Игнатова, И.Д. Козочкин, Н.Е. [и др.] Крылова; [Н.А. Голованова и др.] ; под ред. И.Д. Козочкина ; Ин-т междунар. права и экономики им. А. С. Грибоедова. – Москва : Омега-Л, 2003. – 566, [2] с. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-901386-60-4
204.
Литвин В.М. Україна: досвід та проблеми державотворення (90-ті роки XX ст.) [Книга] / Литвин В.М. ; [відп. ред. В.А. Смолій] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка, 2001. – 558, [2] с. : табл. – Імен. та геогр. покажч.: с. 544-557. – ISBN 966-00-0669-1
205.
Капелюшний В.П. Українська етнологія у європейському контексті (друга половина XIX ст. - 20-ті рр. XX ст.) [Книга] : наук. видання / Капелюшний В.П., Казакевич Г.М., Чернищук Н.В. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 209, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 159-191 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7121-03-8
206.
Андрєєва Т.М. Українська мова (за професійним спрямуванням) [Книга] : навч. посібник для студ. юрид. ф-тів та ф-тів міжнар. відносин ун-тів / Тетяна Андрєєва, Ольга Іванова, Наталя Яковенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Прінт-сервіс, 2013. – 428 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 353-360, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-06-4
207.
Вінницька В.М. Українська мова як іноземна [Книга] : підручник / В.М. Вінницька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Підготовчий ф-т. – Київ : Київський університет
208.
Вінницька В.М. Українська мова як іноземна [Книга] : підручник / В.М. Вінницька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Підготовчий ф-т. – Київ : Київський університет
209.
Любовець О.М. Українські політичні партії революційної доби 1917-1920 років у спогадах, історичних дослідженнях і документальних матеріалах [Книга] / О.М. Любовець ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети, 2013. – 69, [3] с. – Бібліогр.: с. 50-70 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8809-87-3
210.
Кацуба А.В. Управління господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу: адміністративно-правові засади [Книга] : монографія / Кацуба Александр Володимирович. – Харків : Друкарня Мадрид, 2014. – 244 с. – Бібліогр.: с. 220-243 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7050-38-3
211.
Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності [Книга] : монографія / [І.А. Зязюн та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ ; Бердянськ : Ткачук О.В., 2013. – 333, [1] с. – Бібліогр.: с. 319-333 та в підрядк. прим.
212.
Кучма В.Р. Физическое развитие детей Украины и России в начале XXI столетия [Книга] / В.Р. Кучма, Н.А. Скоблина, А.Г. Платонова. – Киев : Генеза, 2013. – 127, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 123-127. – ISBN 978-966-11-0228-5
213.
Фізичні явища в твердих тілах [Книга] : матеріали ХI Міжнар. конф. : (3-6 грудня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [під ред. В.С. Криловського, В.П. Пойди]. – Харків : Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 175, [1] с. : табл. – Статті укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст.
214.
Кикоть В. Флюїдний шнурок [Книга] : поезія, проза / Валерій Кикоть. – Черкаси : О. Вовчок, 2013. – 174, [2] с. – ISBN 978-966-8645-59-4
215.
Гонта О.І. Формування комплементарної інвестиційної політики України: виклики глобалізації та вимоги економічної безпеки [Книга] : монографія / О.І. Гонта, М.В. Дубина, Д.С. Пілевич ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. ін-т економіки і упр. – Чернігів : Чернігівський державний інститут економіки і управління, 2013. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 172-183. – ISBN 978-966-2188-40-0
216.
Формування національної самосвідомості: історія, культура, мова, педагогіка [Книга] : монографія / [Рогожкин О.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Донец. юрид. ін-т, МВС України. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2013. – 201, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 189-201. – ISBN 978-617-579-784-6
217.
Французько-український нафтогазовий словник [Книга] / А.І. Булатов [та ін.] ; під заг. ред. Р.І. Стефурака. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2013. – 595, [1] с. – Бібліогр.: с. 595. – ISBN 978-966-501-069-2
218.
Цивільний кодекс України [Книга] : зі змінами і доповн. станом на 18 січ. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2011. – 307, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-051-5
219.
Пашковский П.С. Эндогенные пожары в угольных шахтах [Книга] / П.С. Пашковский. – Донецк : Ноулидж, Донецкое отделение, 2013. – 791, [1] с. : ил., табл. – Аннот. рус., англ. – Библиогр.: с. 784-791. – ISBN 978-617-579-833-1
220.
Осадча Ю.В. Японська его-проза ватакуші-шьосецу: теорія, генеза, сучасний контекст [Книга] = Ego-prose watakushi-shosetsu in Japan: theory, genesis, modern context / Юлія Осадча ; [Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 299, [4] с. : іл., фотогр. – Імен. покажч.: с. 279-294. - Темат. покажч.: с. 295-300. - Парал. тит. арк. англ., яп. - Зміст та резюме парал. укр., англ. – Бібліогр. в прим.: с. 267. – (Проект "Наукова книга" = Project scientific book ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1298-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex