Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Брицун В.Н. 2-Функционализированные метиленактивные тиоацетамиды [Книга] / В.Н. Брицун. – Киев : Компринт, 2012. – 172, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 145-170. – ISBN 978-966-2719-01-7
2.
Crisis analysis and decision Making: EU experience and prospects for Ukraine [Книга]. – Ternopil [etc.] : [s. n.], 2007. – 214, [2] p. : ill., tab. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
3.
Smyrnova K. EU competition law [Книга] : textbook with schemes & case studies / Ksenia Smyrnova ; Taras Shevchenko univ. of Kyiv, Inst. of intern. relations. – Odesa : Feniks, 2013. – 142, [2] p. : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-667-5
4.
Hrvatska sevcenkiana [Книга] / priredio Jevgenij Pascenko. – Zagreb : Hrvatsko-ukrajinsko drustvo, 2011. – 211 s. : il. – (Knjiznica Ucrainiana croatica ; kn. 6). – ISBN 978-953-95013-6-3
5.
II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) [Книга] : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В.Ю. Калінін, Д.О. Рой ; редкол. А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – 114, [1] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим.
6.
Galyk V. Ivan Franko i hrvatska kulturna bastina [Книга] / s ukr. preveo Domagoj Klicek ; uvod Jevgenij Pascenko. – Zagreb : Hrvatsko-ukrajinsko drustvo, 2012. – 153, [2] s. – (Knjiznica Ucrainiana croatica / Hrvatsko-ukrajinsko drustvo ; kn. 9). – ISBN 978-953-9501-8-7
7.
Antonyc B.I. Most iznad vremena [Книга]. – Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, 2011. – 148, [6] s. : il. – (Knjiznica Ucrainiana croatica ; kn. 7). – ISBN 978-953-55390-2-5
8.
Post-crisis global economy [Книга] : restoration of equilibrium : monograph / [Andreeva A., et. al.] ; edited by O. Shnyrkov and A. Filipenko ; Ministry of education and science of Ukraine, Taras Shevchenko National university of Kyiv. – Kyiv : Київський університет, 2013. – 310, [1] p. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-439-678-0
9.
Фалилеев А.И. Selecta celto-balcanica [Книга] / А.И. Фалилеев ; Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед., Науч. совет РАН по классич. филологии, сравнит. изучению языков и литератур. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2012. – 225, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-905987-33-5
10.
Якименко М.А. Аграрні міграції українського селянства на рубежі XIX - XX ст. [Книга] / Микола Якименко. – Полтава : ПДАА, 2006. – 142, [2] с. : табл. – Бібліогр. в прим.: c. 115-140
11.
Іванищук А.А. Адміністративно-правове регулювання діяльності судової гілки влади: теорія і практика [Книга] : монографія / Андрій Іванищук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку дюдини "Україна" ; Ін-т права та суспіл. відносин. – Київ : Університет "Україна", 2014. – 356 с. – Бібліогр.: с. 326-355 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1510-97-4
12.
Голуб М.В. Адміністративно-правове регулювання охорони громадського порядку у регіоні [Книга] : монографія / М.В. Голуб ; за ред. О.І. Безпалової. – Харків : НикаНова, 2013. – 245, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 207-236. – ISBN 978-966-2526-79-0
13.
Академіки Академії наук вищої школи України [Книга] : (довідник). – Київ : АН ВШ України, 2001. – 443, [13] с. : портр.
Дар бібліотеці хімфака від М.Ю. Корнілова. 28.11.13. Підпис
14.
Актуальні правові проблеми публічно-приватного партнерства у сфері аграрних, земельних, екологічних та космічних відносин [Книга] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листоп. 2013 р.) / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; [упоряд.: Д.В. Бусуйок та ін. ; редкол.: Семчик В.І. (голова) та ін.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2013. – 203 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7069-08-8
15.
Щербик В.В. Алгебра молекул живой материи [Книга] / В.В. Щербик, Л.П. Бучацкий. – Київ : ДІА, 2013. – 159, [1] с. : ил., табл. – Аннот. рус., англ. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-617-7015-09-2
16.
Аналіз і пілотаж публічної політики [Книга] : (пер. з фр.) / Пітер Кньопфель, Корін Ларю, Фредерік Варон, Наталія Малишева ; [пер. з фр. І.С. Микитин] ; Вищ. Ін-т публ. управління Швейцарії. – Київ : Алерта, 2010. – 422, [1] с. : іл., табл. – Алфавіт. покажч.: с. 415-419. – Бібліогр. с. 395-414. – ISBN 978-617-566-003-4
Дарчий надпис іноземною мовою.
17.
Вишневський Я.Л. Аритмія почуттів [Книга] = Arytmia uczuc / Януш Леон Вишневський, Дорота Веллман ; [пер. з пол. Т. Чужа]. – Київ : Махаон-Україна, 2010. – 221, [3] с. – На обкл.: Нова книжка від автора бестселера "С@амотність у мережі". – ISBN 978-617-526-267-2
Dla Biblioteki :) Підпис автора Вишневського 24/5/2013
18.
Шарковский А.Н. Аттракторы траекторий и их бассейны [Книга] / А.Н. Шарковский ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 2013. – 319, [1] с. : ил., табл. – Развернутый тит. л. - Аннот. парал. рос., укр. - Предм. указ.: с. 316-319. – Библиогр. в конце ч. и в подстроч. примеч. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1292-9
19.
Аудит оподаткування підприємств [Книга] : навч. посіб. / [О.А. Петрик та ін.] ; за заг. ред. О.А. Петрик ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 350, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-45-3
20.
Банківська система [Книга] : підручник / [М.І. Крупка та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 554, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 530-546 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-813-5
21.
Битва за Дніпро [Книга] : до 70-річчя визволення Києва від нацистських загарбників : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 31 жовт. 2013 р. : зб. наук. праць / Каб. міністрів України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; М-во культури України [та ін. ; упоряд.: Я.М. Антонюк, В.О. Бойко, І.Б. Наумова ; редкол.: В.А. Смолій [та ін.]]. – Київ : Пріоритети, 2013. – 290, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8809-93-4
22.
Рудик С.К. Біблія (Зібрання законів з гуманної та ветеринарної медицини) [Книга] = Bible (Complete laws of humanity and veterinary medicine) / Станіслав Рудик. – Київ : Акад. наук вищої школи України, 2003. – 108 с., [1] арк. портр. : іл. – Бібліогр.: с. 104-105. – ISBN 966-95902-8-0
23.
Бій під Крутами в національній пам"яті [Книга] : [зб. док. і матеріалів] / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [упоряд.: О.М. Любовець (кер.) та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – 285, [2] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 249-281 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8809-90-3
24.
Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами [Книга] : у 2 т. / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління" ; за ред. Л.Г. Ловінської. – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління". – ISBN 978-966-2380-63-7
25.
Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами [Книга] : у 2 т. / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління" ; за ред. Л.Г. Ловінської. – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління". – ISBN 978-966-2380-64-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex