Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України [Книга] : навчальний посібник / [С.В. Свірко та ін. ; передм. Т.І. Єфименко] ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 942, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-48-4
27.
Бюджетна і податкова системи України у запитаннях і відповідях [Книга] : навчальний посібник / [М.І. Бондар та ін. ; передм. Т.І. Єфименко] ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 333, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 209-210. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-44-6
28.
Опришко В.Ф. Бюджетне законодавство України [Книга] : навчальний посібник / В.Ф. Опришко, А.Т. Ковальчук, Н.А. Фукс ; за заг. ред. В.Ф. Опришка ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 238, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-216, в підрядк. прим. та в кінці розд. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. серії Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-49-1
29.
Бюджетний менеджмент [Книга] : тренінг-курс : навчальний посібник / [Л.Д. Сафонова та ін.] ; за заг. ред. Є.О. Малік ; Держ. навч.-наук. устнова "Академія фінансовго управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 398, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 305-311 та в підрядк. прим. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-47-7
30.
Варварский мир северопонтийских земель в сарматскую эпоху [Книга] : сборник статей к 60-летию А.Н. Дзиговского / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т археол. НАН Украины ; [редкол.: Смынтына Е.В. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Олег Філюк, 2013. – 245, [1] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 230-231 и в конце ст. – ISBN 978-617-7122-06-6
31.
Рудик С.К. Василь Королів-Старий (ветеринар, письменник, громадський діяч) [Книга] = Vasil Koroliv-Staryi (veterinarian, writer, public figure) / Станіслав Рудик, Вікторія Гончар. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2014. – 140, [4] с. : іл., фотогр., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-240-8
До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис
32.
Чувпило О.О. Вибрані індологічні твори [Книга] / О.О. Чувпило ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Цифрова друкарня № 1, 2013. – 747, [1] с. – Бібліогр.: c. 286-322, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7017-48-5
Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка з найкращими побажаннями від автора. Підпис. 17 січня 2014 р.
33.
Чухно А.А. Вибрані праці [Книга] : у 2 т. / А.А. Чухно ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління". – ISBN 978-966-2380-55-2
34.
Чухно А.А. Вибрані праці [Книга] : у 2 т. / А.А. Чухно ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління". – ISBN 978-966-2380-56-9
35.
Оніпко Т.В. Виробничі галузі споживчої кооперації України в контексті нової економічної політики (1921-1928 рр.) [Книга] : монографія / Т.В. Оніпко ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 381, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-184-030-9
Шановному Миколі Андрійовичу з вдячністю за підтримку. З повагою. Підпис. 5.10.2011 р.
36.
Війни пам"ятей та політика примирення [Книга] : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – 254, [2] с. : іл. – Резюме та зміст парал. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8809-92-7
37.
Володимир Павлович Горбулін [Книга] / Нац. акад. наук України ; [ред. З.А. Болкотун]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 124, [3] с., [8] арк. іл., [1] арк. портр. – Сер. засн. в 1968 р. - Ст. укр., рос. – Бібліогр.: с. 18-41. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-231-8
38.
Липець Л.В. Врегулювання шлюбних та подібних відносин законом і договором [Книга] : монографія / Л.В. Липець. – Київ : Пріоритети, 2013. – 187, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-188. – ISBN 978-966-8809-94-1
39.
Костюк В.С. Гадяч - Гетьманська столиця та незагоєні рани України [Книга] / Володимир Костюк ; [худож. оформл. К. Сачек]. – Київ : КВІЦ, 2013. – 149, [1] с. : іл., портр. – На тит. арк., в кінці кн. зазнач. також: Кн. 3-тя. – Бібліогр.: с. 138-141. – ISBN 978-966-2003-95-6
40.
Костюк В.С. Гадяч у старовинній листівці [Книга] / Володимир Костюк. – Київ : КВІЦ, 2007. – 95, [1] с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 94. – ISBN 978-966-2003-01-7
41.
Костюк В.С. Гадяч. Краєзнавчі розвідки [Книга] / Володимир Костюк. – Київ : КВІЦ, 2010. – 95, [1] с. : іл. – На тит. арк. також зазнач.: (Кн. 2-га). – Бібліогр.: с. 41-45. – ISBN 978-966-2003-49-9
42.
Галактики ПГАСА [Книга] = Галактики ПДАБА : литератур. произведения сотрудников ПГАСА / М-во образования и науки Украины, Приднепр. гос. акад. строительства и архитектуры ; [редкол.: В.И. Большаков (глав. ред.) и др.]. – Днепропетровск : ПГАСА, 2013. – 206, [2] с. – Навстречу 85-летию со дня основания академии. - Парал. тит. л. укр. – ISBN 978-976-323-098-6
43.
Задорожный Г.В. Глобализирующееся знаниеемное хозяйство: проблемы ренты и квазиренты [Книга] / Задорожный Г.В., Кацуба А.В. – Харьков : Точка, 2013. – 232, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 217-230. – ISBN 978-617-669-114-3
44.
Юськів Б.М. Глобалізація і трудова міграція в Європі [Книга] / Богдан Юськів. – Рівне : О.М. Зень, 2009. – 478, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 442-478. – ISBN 978-966-2096-86-6
45.
Гражданский кодекс Восточной Галиции 1797 г. [Книга] = Codex civil pro Galicia Orientali anni MDCCXCVII / под ред. О. Кутателадзе и В. Зубаря ; пер. с лат. А. Гужвы. – Москва ; Одесса : Статут, 2013. – 534, [2] с. – Парал. тит. л. лат. - Текст. парал. лат., рос. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-8354-0942-6
46.
Березовський О.О. Гумор і сатира в Україні [Книга] / Олександр Березовський. – Вид. 3-тє випр. і доповн. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 115, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2256-68-0
Бібліотеці Київського Національного університету ім. Т. Шевченка,
Від автора, Підпис 19.01.2014 р.
47.
Гаврилів О. Давнє [Книга] / Орест Гаврилів ; [ред. Б.С. Остапович]. – Львів : Сорока Т.Б., 2013. – 124, [1] с. – ISBN 978-966-2598-20-9
48.
Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012-2014 [Книга] : стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України / [Р.Л. Балакін та ін.] ; за заг. ред. Ф.О. Ярошенка ; [ред. рада: М.Я. Азаров (голова) та ін.]. – 2-ге вид., переробл. – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2011. – 702, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2380-32-3
49.
Краус Н.М. Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання [Книга] : монографія / Наталія Миколаївна Краус. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 144, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 967-617-633-087-5
50.
Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті реалізації податкової реформи [Книга] / [Т.І. Єфименко та ін.] ; за ред. Т.І. Єфименко, А.М. Соколовської ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. – 491, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 390-409 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-57-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,