Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Краснокутський Д.Є. Методи та мережеві моделі на основі нечіткої логіки для аналізу станів складних об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Краснокутський Д.Є.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
77.
Сидоров В.М. Методи, моделі і структури обчислювачів для описання газодінамічних об"єктів та синтезу їх зображень у системах візуалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Сидоров В.М.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
78.
Косаковська Л.П. Мистецька парадигма Василя Авраменка в контексті розвитку української культури 20 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Косаковська Л.П.; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009
79.
Кусий Л.М. Михайло Таранько- редактор і видавець українських часописів та книжкових серій для дітей і молоді (1919 - 1939 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Кусий Л.М.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009
80.
Кудінович О.О. Міжнародний досвід оптимізації управління акціонерними товариствами в Україні в умовах геоекономічних викликів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Кудінович О.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
81.
Петрухно Ю.Є. Міжособистісна взаємодія в колективі як фактор інноваційного розвитку бібліотек [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій. Спец. 27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Петрухно Ю.Є.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009
82.
Сайед Мохаммад Таухід Сіддікі Моделі і інформаційна технологія інтелектуальної обробки даних при створенні пакетів ділової документації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сайед Мохаммад Таухід Сіддікі. – Харків, 2009
83.
Проскура Г.А. Моделі і методи корекції помилок мініатюрних безплатформних інерціальних навігаційних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.03 - системи і процеси управління / Проскура Г. А. ; МОНУ ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2009
84.
Єгошина Г.А. Моделі і методи організації семантичних одиниць при словотворчому синтезі в експертних навчальних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Єгошина Г. А. ; Держ. ун. інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк, 2009
85.
Маслов О.В. Моделі і методи радіаційно-технологічного контролю стану фізичних бар"єрів безпеки АЕС з ВВЕР [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.14.14 - теплові та ядерні енергоустановки / Маслов.О.В.; Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2009
86.
Парфентій О.М. Моделі інфраструктури сервісного обслуговування цифрових систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Парфентій О.М.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
87.
Мельник О.М. Моделі та алгоритми пошуку рішень на базі генетичних схем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Мельник О. М. ; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
88.
Білова Т.Г. Моделі та інформаційна технологія процесів документообігу в системах організаційного управління [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Білова Т. Г. ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2009
89.
Бєлий Ю.О. Моделі та метод підвищення надійності мультидиверсних інформаційно-управляючих систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Бєлий Ю. О. ; МОНУ ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. С. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2009
90.
Яковенко В.Д. Моделі та методи створення інформаційної технології для управління якістю діяльності навчального закладу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Яковенко В. Д. ; Одеський нац. політехнічний університет. – Одеса, 2009
91.
Кравченко О.М. Моделі, методи та інформаційні технології моніторингу стану рослинності та грунту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Кравченко О.М.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
92.
Третяк Н.П. Моделювання гравітаційного поля та топографії океану в регіоні Антарктики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.24.01. - геодезія, фотограмметрія і картографія / Третяк Н. П. ; МОНУ ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2008
93.
Вунтесмері Ю.В. Моделювання невзаємного трансформатора на основі напівпровідникового геліконового резонатора [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.27.01 - твердотільна електроніка / Вунтесмері Ю. В. ; Нац. техн. ун. України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2009
94.
Дорожинська О.О. Моніторинг земель рекреаційного призначення на базі дистанційного зондування та геоінформаційних підходів [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. техн. наук. : спец. 05.24.04 - кадастр і моніторинг земель / Дорожинська О.О. ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2009
95.
Дітріх О.І. Насильство у складах коросливих посягань на власність за кримінальним правом України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Дітріх О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
96.
Мохамед Салем Нассер Мохамед Нейромережна організація сортування масивів даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Мохамед Салем Нассер Мохамед; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009
97.
Христенко О.С. Німецький молодіжний сленг: лінгвокогнітивний та соціолінгвістичний аспекти [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Христенко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
98.
Жовтані Р.Я. Німецькомовний простір творів Юрія Клена : конфлікт ідентичностей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Жовтані Р.Я.; КНУТШ. – Київ, 2009
99.
Сай В.М. Нормативно-правове та геодезичне забезпечення ведення кадастру земель водного фонду [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. техн. наук. : спец. 05.24.04 - кадастр і моніторинг земель / Сай В. М. ; Нац.ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2009
100.
Садова Т.В. Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-американської правової системи в контексті міжнародних стандартів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльнісь / Садова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,