Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Жук О.В. Розробка методів і алгоритмів звуковисотного і темпоритмічного розпізнавання послідовності музичних звуків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.23 - системи і засоби штучного інтелекту / Жук О. В. ;Держ. ун. інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк, 2009
127.
Шимчишин М.О. Розробка рідкокристалічних планарних світловодів для оптоелектроніки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.27.01 - твердотільна електроніка / Шимчишин М.О.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
128.
Мурзін Д.Г. Розширення області безпечної роботи потужних напівпровідникових приладів з об"ємними ділильними шарами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.27.01 - твердотільна електроніка / Мурзін Д. Г. ;Нац. техн. ун. України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2009
129.
Опанащук П.В. Роль газети "Рада" в національному відродженні українського народу (1906-1914 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Опанащук П.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
130.
Демченко О.М. Роль тиреоїдних гормонів в реалізації фізіологічних механізмів вроджених та набутих форм поведінки у щурів різного віку [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Демченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
131.
Стадник В.В. Сатиричний дискурс публіцистики Наддніпрянської України 1905-1920 рр. : особливості творення і тематичні аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. :спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Стадник В. В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
132.
Найдюк О.В. Семантичні та функціональні особливості прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Найдюк О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
133.
Іщенко М.О. Сигнально-кодові конструкції для систем безпроводового зв"язку з просторово-часовим кодуванням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Іщенко М.О.; Одеська національна академія зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2009
134.
Павловська З.В. Синтаксис знахідного відмінка в новогрецькій мові [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови, окремі індоєвропейські мови / Павловська З.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
135.
Коркач Ю.П. Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при старінні і експериментальному діабеті та шляхи його корекції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Коркач Ю.П.; КНУТШ. – Київ, 2009
136.
Теребіленко К.В. Синтез складнооксидних сполук тривалентних металів з лужнофосфатно-молібдатних (вольфраматних) розплавів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Теребіленко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
137.
Василенко В.О. Скануюча ближньопольова оптична мікроскопія поверхні напівпровідника з неоднорідним розподілом носіїв [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Василенко В.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
138.
Ткач А.В. Словотвірна ідентичність / варіантність української медичної термінології [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Ткач А.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
139.
Головко Ж.С. Современное языковое строительство в восточнославянском культурном пространстве [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. философских наук. Спец. 24.00.01 - теория и история культуры / Головко Ж.С.; ГОУ ВПО "Белгородский государственный университет". – Белгород, 2009
140.
Колосок Т.С. Соціокультурна ідентичність в умовах європейської інтеграції (на прикладі україно-чеських культурних зв"язків) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Колосок Т.С.; Національна музична академія імені П.І.Чайковського. – Київ, 2009
141.
Матюшина А.В. Соціокультурна роль мас-медіа у формуванні громадянського суспільства в Україні : комунікативний дискурс [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій :спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Матюшина А. В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
142.
Судаков М.В. Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Судаков М.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
143.
Ігнатенко Г.В. Спектроскопія рідбергівських атомів у зовнішньому електромагнітному полі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.05 - оптика та лазерна фізика / Ігнатенко Г.В.; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2009
144.
Сапсай А.П. Співвідношення міжурядового та наднаціонального управління в європейських інтеграційних процесах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Сапсай А.П.; КНУТШ, Інститут міжнародних відносин. – Київ, 2009
145.
Баланнік З.Т. Стан Т і В-системи імунітету у хворих на інфекційний ендокардит до і після хірургічної корекції уражених клапанів серця [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.09 - імунологія / Баланнік З.Т.; КНУТШ. – Київ, 2009
146.
Полушина-Брояко Становлення інституцій побутової культури в контексті постмодерних культурних практик [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія й історія культури / Полушина-Брояко Е.І.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009
147.
Носова Є.А. Статистичне забезпечення маркетингових досліджень [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.10 - статистика / Носова Є.А.; КНУТШ. – Київ, 2009
148.
Алексеєнко Н.М. Стильові особливості малої прози Володимира Винниченка та проблема художнього напряму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Алексеєнко Н.М. – Київ, 2009
149.
Жаворонков В.О. Стратегічне планування економічного розвитку на регіональному рівні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економ. наук. : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Жаворонков В. О.; Науково-дослідний економічний ін-т Мін. економіки України. – Київ, 2009
150.
Мельник М.М. Театралізований тематичний концерт як синтетичний жанр сценічних мистецтв [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія й історія культури / Мельник М.М.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,