Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Новохатський О.М. Теоретичні основи руху продуктів плавки і управління процесами в горні доменної печі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра. технічних наук : спец. 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів" / Новохатський О. М.; Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2009
152.
Буткевич О.В. Теорія і практика докласичного міжнародного права [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Буткевич О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
153.
Пасічник О.С. Теорія ритуалів переходу А.ван Геннепа: її зміст та верифікація на прикладі обрядів життєвого циклу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Пасічник О.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
154.
Білогур І.С. Технологія азотно-фосфорних добрив із фосфат-глауконітового концентрату [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Білогур І.С.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009
155.
Черпак В.В. Технологія мікроелектронних електрогенераційних пристроїв на основі органічних напівпровідникових бар"єрних структур [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.27.06 - технологія, обладнання та виробництво електронної техніки / Черпак В.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
156.
Горностай О.Б. Технологія перероблення нікельвмісних розчинів цементацією магнієм [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Горностай О.Б.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
157.
Недбайло К.М. Транспозиції частин мови в перекладі з англійської мови на українську (на матеріалі художніх текстів) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Недбайло К.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
158.
Міщенко І.І. Трансформація європейських художніх течій в образотворчому мистецтві Буковини кінця 19 - першої половини 20 століття (до 1940 року) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Міщенко І.І.; Мін-во культури і туризму України; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2009
159.
Драган П.І. Трансформація японсько-американського військово-політичного союзу в постбіполярний період [Автореферат] : автореф.дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Драган П.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
160.
Шелудько А.В. Труднощі словотвірного характеру в англо-українському та українсько-англійському художньому перекладі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічн. наук. :спец. 10.02.16 -перекладознавство / Шелудько А. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
161.
Мельник О.Є. Тяговий електропривод постійного струму з підвищеною електроенергетичною ефективністю для рудникових контактних електровозів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи / Мельник О. Є. ; Кременчуцький держ. політехнічний ун. ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2009
162.
Сінчук І.О. Тяговий частотно-регульований асинхронний електропривод рудникових контактних електровозів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.техн. наук : спец. 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи / Сінчук І. О. ; Нац. технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2009
163.
Блавацька Н.М. Удосконалення методів стиснення змішаної інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Блавацька Н. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
164.
Семида О.В. Україніка у французькому медійному дискурсі: лінгвопрагматичний та когнітивний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Семида О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
165.
Житарюк М.Г. Українська журналістика як соціокультурна модель: генезис, домінанти у світовому інформаційному контексті [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Житарюк М.Г.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009
166.
Моісеєва Т.О. Українська преса Австралії (1949-2007) як чинник збереження національно-духовних цінностей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Моісеєва Т.О.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009
167.
Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Почапська О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
168.
Павлюк І.З. Українськомовна легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917- 2000 років як структурна частина загальнонаціонального інформаційного простору [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Павлюк І.З.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009
169.
Марунько О.А. Усталені конструкції з кон"юнктивом у сучасній німецькій мові [Автореферат] : автореф. дис. канд. ... філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Марунько О.А.; КНУТШ. – Київ, 2009
170.
Постриган С.В. Усталені словосполучення в німецькому інституційному юридичному тексті: лінгвокультурологічний та комунікативно-прагматичний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Постриган С.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
171.
Матвієнко О.М. Участь жінок у суспільно-політичному житті України в 90-ті рр. 20 - на початку 21 ст. [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Матвієнко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
172.
Дунас Т.О. Участь прокурора у цивільному судочинстві України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дунас Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
173.
Середюк М.Л. Фазові та спінові переходи в координаційних сполуках заліза (2) [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Середюк М.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009
174.
Захаренко М.І. Фізичні властивості, стабільність фаз та параметри електронної структури в невпорядкованих металічних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.13 - фізика металів / Захаренко М.І.; КНУТШ. – Київ, 2008
175.
Міщенко С.В. Формування ефективної структури фінансового сектору України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Міщенко С. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex