Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Косенко О.В. Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів [Автореферат] : автореф. дис. канд. ... історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Косенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
27.
Прибатень Ю.А. Діалогічна природа сатири [Автореферат] : (на матеріалі романів Д. Свіфта "Мандри Гуллівера" та М. Салтикова-Щедріна "Історія одного міста" ) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.01.05 - порівняльне літературознав. / Прибатень Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
28.
Ругаль Л.П. Діяльність мистецької інтелігенції Української РСР у 1943 - 1945 рр. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Ругаль Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2009
29.
Ловейкін Ю.В. Дослідження багаточастотних коливань локально гамільтонових систем, близьких до інтегровних [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Ловейкін Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
30.
Кравець С.В. Еволюційна теорія в британо-американській культурній антропології [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Кравець С.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
31.
Альохін В.І. Еволюція структур і рудоносність розломних зон Приазовського блоку Українського щита [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора геолог. наук. : спец. 04.00.01 - загальна та регіональна геологія / Альохін В. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
32.
Башева Т.С. Екологічно безпечна маловідхідна технологія реутилізації сірчанокислого електроліту акумуляторних батарей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.техн. наук. : спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Башева Т. С. ;Нац.ак. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2009
33.
Овчаренко І.В. Естетизм в ритуальних системах буддизму махаяни: зміст та функції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Овчаренко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
34.
Бабков В.С. Ефективний метод реконструкції тривимірних моделей рельних об"єктів та його реалізація на паралельних комп"ютерних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Бабков В.С.; Державний вищий навч. заклад "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2009
35.
Гайдаржи М.М. Життєві форми і онтоморфогенез сукулентних рослин [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Гайдаржи М.М.; КНУТШ, Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 2009
36.
Трофимчук О.Ю. Задачі оптимального керування для систем інтегро-диференціальних рівнянь параболічного типу з виродженням [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Трофимчук О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
37.
Подорожна Т.С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Подорожна Т.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
38.
Філіп"єв А.О. Застосування іноземного права для регулювання приватноправових відносин: проблеми та перспективи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Філіп"єв А.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
39.
Кодьєва О.П. Зображальне у понятійно-категоріальній системі культурології [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури (культурологія) / Кодьєва О.П.; Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2009
40.
Діброва І.О. Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі Київського водосховища) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Діброва І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
41.
Ягупова Л.М. Іменниковий словотвір у середньоверхньонімецьких діалектах: префіксальна система у динамічному аспекті [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Ягупова Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
42.
Софіна Л.В. Індивідуально-психологічні відмінності переживання почуття провини [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Софіна Л.В.; КНУШ. – Київ, 2009
43.
Федорчук О.І. Індуковані міцелярно-екстракційні системи на основі неіонних пар для концентрування нестероїдних анальгетиків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Федорчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
44.
Николюк Т.В. Інтелектуальний інтертекст прози Докії Гуменної [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Николюк Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
45.
Хмільовий С.В. Інформаційна технологія видобування знань для прогнозування часових рядів на прикладі завантаженості обладнання зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Хмільовий С.В.; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009
46.
Буньківська О.В. Інформаційний простір: соціокультурна сутність, стан та проблеми функціонування в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія й історія культури / Буньківська О.В.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009
47.
Сенченко В.Р. Інформаційні технології підтримки процесів контролю виконання державного бюджету [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сенченко В. Р. ; НАНУ, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009
48.
Марікуца У.Б. Інформаційно-вимірювальна система для оперативного виявлення отруйних хімічних речовин у повітряному середовищі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Марікуца У. Б. ; МОНУ ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2009
49.
Ройко Т.В. Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання в проекті "наукової соціології" Б.Кістяківського [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Ройко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
50.
Жицька Л.М. Історія Росії у науковій та педагогічній творчості Володимира Іконникова [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Жицька Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex