Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Срібна А.В. Одержання амонію паравольфрамату із вторинної вольфрамвмісної сировини (псевдосплави типу WC-Ni(Co)) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Срібна А.В. ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
102.
Ніконова А.О. Омічні контакти типу Me-SiC для напівпровідникових приладів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.27.06 - технологія, обладнання та виробництво електронної техніки / Ніконова А.О.; Кременчуцький ун-т економіки, інформаційних технологій і управління. – Кременчук, 2009
103.
Майсак Т.В. Оптимізація параметрів телекомунікаційних систем та мереж на базі економетричних методів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Майсак Т.В.; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2009
104.
Яніцький І.Я. Оптимізація формувача періодичних відліків часу з кільцем фазового автопідстроювання виокремленого пристрою синхронізації телекомунікаційних мереж [Автореферат] : автореф. дис. канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Яніцький І.Я.; Державний ун-т інформаційно- комунікаційних технологій. – Київ, 2009
105.
Березівська Л.Д. Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у 20 столітті [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Березівська Л.Д.; Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009
106.
Маршалок О.І. Особливості кополімеризації метил-а-алкілзаміщених акрилатів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Маршалок О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
107.
Мельник І.М. Особливості температурно-концентраційних залежностей електроопору та близького магнітного порядку сплавів Fe- Co [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Мельник І.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
108.
Ткаченко Р.В. Особливості художніх інтерпретацій ігрової парадигми у мистецьких розвідках російських символістів та футуристів кінця 19- початку 20 століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Ткаченко Р.В.; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009
109.
Говта М.В. Оцінка впливу екологічних факторів на психофізіологічну діяльність людини [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Говта М.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
110.
Уряднікова І.В. Підвищення екологічної безпеки експлуатації систем водопідготовки і водоочищення в теплоенергетиці [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора техн. наук. ; спец.21.06.01 - екологічна безпека / Уряднікова І. В. ; Нац. ак.природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2009
111.
Гордієнко Ю.О. Підвищення ефективності виявлення факторів небезпеки надзвичайної ситуації природного характеру, обумовлених землетрусами, сейсмічними засобами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічн. наук. : спец. 21.02.03 - цивільна оборона / Гордієнко Ю. О. ;Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту паселення від наслідків Чорнобильської катастрофи ; Ун. цивільного захисту України. – Харків, 2009
112.
Боднарчук Т.В. Постмодерністські тенденції у сучасному українському мистецтві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. : спец. 26.00.01 - теорія та історія культури (мистецтвознавство) / Боднарчук Т.В. ;Львівська нац. музична ак. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2009
113.
Колосов В.І. Похибки вольтметрів середньоквадратичної напруги та засоби їх випробувань [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Колосов В.І.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
114.
Музичук А.А. Прийняття оптимальних рішень на основі аналізу скінченних послідовностей в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.04 / Музичук А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
115.
Терсіна І.З. Прикметникові словосполучення у текстах поттеріани: системні та ідіолектні особливості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Терсіна І.З.; КНУТШ. – Київ, 2009
116.
Янчук А.О. Проведення референдумів в Україні (конституційно-правові аспекти) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право / Янчук А.О.; Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2009
117.
Тихоход В.О. Програмні засоби дослідження багатозв"язних динамічних систем, які описуються інтегральними рівняннями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем / Тихоход В.О.; НАНУ, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2009
118.
Задоріжна Н.І. Просодичні маркери гендерної варіативності мовлення (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовного дискурсу радіореклами) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічн. наук. : спец. 10.02.04 - германські мови / Задоріжна Н. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
119.
Василькевич Я.З. Психологічні чинники процесуальної динаміки пошукової активності в умовах професійного навчання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Василькевич Я.З.; КНУТШ. – Київ, 2009
120.
Жуга Г.О. Резерви та засоби підвищення захищеності від пасивних завад імпульсних РЛС з попачковою зміною інтервалів зондування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи / Жуга Г.О. ; МОНУ ; Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009
121.
Макаров В.О. Резервне джерело змінної напруги для живлення відповідальних споживачів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.09.12 - напівпровідникові перетворювачі електроенергії / Макаров В.О.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009
122.
Лященко А.В. Реклама як соціокультурне явище в системі масової комунікації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Лященко А.В.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009
123.
Фурманкевич Н.М. Рекламний дискурс в електронних мас-медіа України : соціолінгвістичні особливості, форми творення в інтернеті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук. із соціальних комунікацій. спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Фурманкевич Н. М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
124.
Новікова І.Е. Розвиток банківської системи України в умовах становлення ринкового господарства (друга половина 19 - 20 ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Новікова І.Е.; КНУТШ. – Київ, 2009
125.
Кандиба Ю.І. Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському регіоні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.13 - історія географії / Кандиба Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,