Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Литвиненко Г.С. Календарно-обрядові пісні : архетипно-образна система фольклорної свідомості [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Литвиненко Г.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
52.
Кучеревська Н.Л. Керченський лапідарій як суб"єкт культурологічної діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Кучеревська Н.Л.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009
53.
Прокопов Д.Є. Класична новочасна філософія: виміри тлумачення хиби [Автореферат] : автореф. ... д-ра філософ. наук спец. 09.00.05 історія філософії / Прокопов Д. Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009
54.
Павленко О.В. Комплексна технологія утилізації твердих манганвмісних відходів виробництва гідрохінону [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.17.01-технологія неорганічних речовин / Павленко О. В. ;Нац. техн. ун. "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2009
55.
Прохницька Г.Л. Кон"юнктура глобального ринку легкових автомобілів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Прохницька Ганна Леонідівна.; КНУТШ. – Київ, 2009
56.
Головко О.Б. Концепт РУХ в сучасній іспанській мові [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Головко О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009
57.
Бабій Л.В. Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі (на прикладі компаній-авіаперевізників) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Бабій Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
58.
Андрущенко Г.І. Кредитні відносини у структурі фонду життєвих засобів : соціологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.03 - соціальні структури та соціальні відносини / Андрущенко Г.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
59.
Акімов М.О. Кримінально-правова характеристика захоплення заручників за законодавством України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Акімов М.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
60.
Чистякова А.С. Кримінально-правові аспекти відповідальності за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст. 228 КК України) [Автореферат] : Автореф. дис. канд. ... юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та криміналогія; кримінально-виконавче право / Чистякова А.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
61.
Косіцька О.М. Латинськомовний текст у церковному житті України кінця 16 -17 ст. (на матеріалі документації Греко-католицької церкви) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови; окремі індоєвропейські мови / Косіцька О.М.; КНУТШ, Інститут філології. – Київ, 2009
62.
Гарбузова Г.О. Лексична модуляція в англо-українському художньому перекладі [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Гарбузова Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
63.
Піонтковська Т.О. Лінгвопоетичні формули як вираження зв"язку мови "Слова о полку Ігоревім" і мови української народної творчості [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Піонтковська Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
64.
Домащенко О.В. Лірична поезія в аспекті інтерпретації і тлумачення (на матеріалі російської поезії 19 -20 ст.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Домащенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
65.
Горенко О.П. Літературний антропонім: концепт та інтерпретація (на матеріалі творів американських романтиків) [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури; Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Горенко О.П. – Київ, 2009
66.
Мох"д Локалізація та природа аномалій природного імпульсного електромагнітного поля Землі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд геолог. наук. спец. 04.00.22 - геофізика / Мох"д А. Тх. Маджалі ; КНУТШ. – Київ, 2009
67.
Смашнюк О.І. Маркери емоційності у спонтанній комунікації (на матеріалі Британського національного корпусу текстів) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічн. наук. :спец. 10.02.04 - германські мови / Смашнюк О. І. ;КНУТШ. – Київ, 2009
68.
Скриник О.А. Метод визначення дат стійких переходів температури повітря через фіксовані значення та тенденції їх змін в умовах сучасного клімату [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Скриник О.А.; КНУТШ. – Київ, 2009
69.
Шадхін В.Ю. Метод захисту програмних засобів від прихованого сканування в комп"ютерних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Шадхін В. Ю. ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2009
70.
Чорнобородов М.П. Метод компенсації імпульсних завад для когерентно-імпульсних РЛС [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні пристрої / Чорнобородов М.П.; МОНУ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя, 2009
71.
Айрапетян Р.А. Методи захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу та шкідливих програм [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Айрапетян Р.А.; Одеська національна академія зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009
72.
Гаркуша С.В. Методи підвищення завадостійкості ліній доступу до базових станцій транкінгових систем зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Гаркуша С.В.; Українська державна академія залізничого транспорту. – Харків, 2009
73.
Кулик А.Я. Методи та засоби адаптивного передавання інформації у проблемно-орієнтованих розподілених комп"ютерних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Кулик А.Я.; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009
74.
Банзак О.В. Методи та засоби радіаційної модифікації властивостей напівпровідникових матеріалів та приладів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Банзак Оксана Вікторівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009
75.
Колбасін В.О. Методи та інформаційні технології забезпечення достовірності діалогу з користувачем у системах комп"ютерної телефонії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Колбасін В.О.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,