Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Литвинов В.М. Станіслав Оріховський [Книга] : історико-філос. портрет / Володимир Литвинов ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Академперіодика, 2014. – 350, [2] с. : іл. – Слов. імен: с. 227-327. - Термінол. слов.: с. 328-347. - Імен. покажч.: с. 348-350. – Бібліогр.: с. 224-226 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-271-4
952.
Орлова Н.В. Становлення і формування української журналістикознавчої думки кінця XIX - початку XXI ст. (за матеріалами термінології журналістикознавства) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Орлова Наталя Василівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2014
953.
Гнатюк Л.П. Старослов"янська мова [Книга] : практикум : навч. посібник для студентів філол. спец. / Лідія Гнатюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2015. – 245, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-174, в підрядк. прим. та наприкінці тем. – ISBN 978-617-07-0248-7
954.
Статистика підприємств [Книга] : навч. посібник / [С.О. Матковський та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Алерта, 2013. – 557, [3] с. : іл. табл. – Авт. зазнач. на обкл. - Предм. покажч.: с. 544-552. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 536-543. – ISBN 978-617-566-194-9
955.
Полторацький В.Г. Створення абразивних надтвердих композиційних матеріалів на основі алмазу та кубічного нітриду бору, структурованих вуглецевою зв"язкою при тисках нижче атмосферного [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Полторацький Володимир Григорович ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2014
956.
Савченко Д.О. Створення металополімерних абразивовмісних композитів спрямованим формуванням графен-графанових структур в зв"язці інструмента для обробки деталей авіаційної техніки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Савченко Денис Олександрович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2014
957.
Сегеда С.П. Створення та розвиток української військової преси [Книга] : XX - початок XXI століття : монографія / С.П. Сегеда ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України. – Рівне : Овід, 2012. – 503, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 427-502. – (Військова історія). – ISBN 966-8179-75-4
958.
Коломиєць О.І. Стильова школа гхарана Кірана в професійній музичній культурі усної традиції Північної Індії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Коломиєць Ольга Ігорівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2014
959.
Сторінки історії Львівського університету [Книга] : за матеріалами німецькомов. док. : навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд.: В.М. Качмар, М.С. Смолій ; [відп. ред. В.Т. Сулим]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 167, [1] с., [10] арк. іл. : іл. – Покажч.: с. 165. - Текст укр., нім. – Бібліогр.: с.: 14, 166. – ISBN 978-617-10-0142-8
Ювілейне видання з нагоди 230-річчя відновлення Львівського університету імператором Йосифом II (1784-2014).
960.
Сосницький О.Є. Стохастичне моделювання інвестицій на фінансовому та страховому ринках [Автореферат] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сосницький Олег Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
961.
Шевченко М.Ю. Стратегії інформування в сучасному французькому медійному дискурсі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Шевченко Маргарита Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
962.
Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів [Книга] : монографія / [А.П. Наливайко та ін.] ; за ред. А.П. Наливайка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 454, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-683-5
963.
Стратегія розвитку України [Журнал] : економіка, соціологія, науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2004-. – ISSN 1729-7036
964.
Стратегія розвитку України [Журнал] : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2004-. – ISSN 1729-7036
965.
Стратегія розвитку України [Журнал] : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2004-. – ISSN 1729-7036
966.
Стратегія розвитку України [Журнал] : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2004-. – ISSN 1729-7036
967.
Стратегія розвитку України [Журнал] : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2004-. – ISSN 1729-7036
968.
Стратегія розвитку України [Журнал] : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2004-. – ISSN 1729-7036
969.
Стратегія розвитку України [Журнал] : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2004-. – ISSN 1729-7036
970.
Пірус В.С. Стрілецька трійця (Михайло Гайворонський, Роман Купчинський та Левко Лепкий у сузір"ї поетів-піснярів часів національно-визвольних змагань) [Книга] : [навч. посібник] : до 100-ліття Легіону УСС / Пірус В.С., Пірус В.В. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Ін-т мистецтв. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. – 139, [1] с. : іл., ноти. – Назва обкл.: Стрілецька трійця. – Бібліогр.: с. 139. – ISBN 978-966-640-392-9
971.
Торяник І.М. Структурний стан і фізико-механічні властивості іонно-плазмових покриттів AIN-TiB2-TiSi2, (Zr-Ti-Cr-Nb)xN1-x I (Ti-Al-Zr-Nb-Y)xN1-x [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.04.07 / Торяник Ігор Миколайович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2014
972.
Наєнко Г.М. Структурно-семантичні та функціональні параметри староукраїнського наукового тексту XVI-XVIII ст. [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Наєнко Галина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
973.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the fine arts / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
974.
Самбір О.Є. Суброгація в цивільному праві України [Автореферат] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Самбір Ольга Євгенівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014
975.
Судова апеляція [Журнал] : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex