Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Лабінський К.М. Руйнування гірських порід вибуховими речовинами, шпурові заряди яких детонують у неідеальному режимі, при проведенні виробок [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.04 / Лабінський Костянтин Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014
902.
Русско-белорусский словарь [Книга] = Руска-беларускі слоунік : [в 3 т. : ок. 110 000 сл.] / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т яз. и лит. им. Якуба Коласа и Янки Купалы ; под ред. А.А. Лукашанца. – Изд. 10-е, перераб. и доп. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броукі. – ISBN 978-985-11-0652-9
903.
Сахарный диабет. Иммунитет. Цитокины [Книга] = Diabetes mellitus. Immunity. Cytokines / К.П. Зак [и др.] ; Нац. акад. мед. наук Украины, ГУ "Ин-т эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комисаренко". – Киев : Книга-плюс, 2015. – 485, [3] с. : ил., табл., портр. – Парал. тит. л., аннот. англ. - Заключение рус., укр. – Библиогр.: с. 420-485. – ISBN 978-966-460-066-5
904.
Світ фінансів [Журнал] = World of finance : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
905.
Світогляд - філософія - релігія [Журнал] : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2011-. – ISSN 2305-7459
906.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1819-7329
907.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1819-7329
908.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1819-7329
909.
Калінін В.Ю. Світ-системний підхід у сучасній політичній науці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Калінін Володимир Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
910.
Калінін В.Ю. Світ-системний підхід у сучасній політичній науці [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Калінін Володимир Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
911.
Ожоган А. Семантика і валентна структура предикатів зі значенням руйнування в німецькій та українській мовах [Книга] : монографія / Андрій Ожоган ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. – 178, [1] с. : іл., табл. – Резюме парал. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 136-165. – ISBN 978-617-7092-35-2
912.
Годовиченко М.А. Семантичні моделі сценаріїв на базі мережі Петрі для інтелектуального відеоспостереження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Годовиченко Микола Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
913.
Поздняков М.В. Синергетичний вимір етнології (філософсько-методологічний аналіз) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Поздняков Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
914.
Полоневич А.П. Синтез високоточних систем фазової автопідстройки частоти [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.12.13 / Полоневич Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014
915.
Студницький Р.О. Синтез мистецтв у сакральній архітектурі Східної Галичини кінця XIX - першої третини XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Студницький Ростислав Олегович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014
916.
Самер Синтез системи мікроконтролерного керування процесом травлення смугової сталі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Самер Абдель-Хамід Лага ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
917.
Мілохов Д.С. Синтез функціоналізованих азолів та азинів на основі 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мілохов Демид Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
918.
Мілохов Д.С. Синтез функціоналізованих азолів та азинів на основі 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мілохов Демид Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
919.
Кравченко С.Ю. Система базового автоматического лингвистического анализа текстов японского языка [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.21 / Кравченко Сергей Юрьевич ; Учреждение образования "Минс. гос. лингв. ун-т". – Минск, 2014
920.
Оникієнко Ю.О. Система прогнозування кондуктивних завад звукових підсилювачів класу D [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Оникієнко Юрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
921.
Надурак В.В. Система суспільної моралі: синергетичний підхід [Книга] : монографія / Надурак Віталій ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Каф. філософії та соціології. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-229. – ISBN 978-966-640-390-5
922.
Плющ М.Я. Системна організація граматичної будови української мови [Книга] : таблиці, схеми : навч. посібник для студентів філол. спец. ВНЗ / М.Я. Плющ, О.Ю. Грипас. – Київ : Слово, 2015. – 261, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-194-194-5
923.
Козак К.М. Системний підхід до оцінки енергоефективності джерел світла та освітлювальних установок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Козак Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014
924.
Сільськогосподарська мікробіологія [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т сільськогосп. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Чернігів : Сівер-Друк. – ISSN 1997-3004
925.
Сімейна медицина [Журнал] = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex