Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Тези VII Міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційно-комп"ютерні технології 2014" [Книга] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; [ред. А.В. Морозов]. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-683-406-8
1002.
Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки [Книга] : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. техн. ун-т Укр. "КПІ", Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіац. ун-ту [та ін.] ; [ред. Я.В. Калиш]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-401-3
1003.
Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки [Книга] : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування (м. Рівне), Нац. ун-т харчових технол. (м. Київ), Голов. упр. екон. Житомир. обл. держ. адміністрації [та ін.] ; [ред. І.В. Леонець]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-402-0
1004.
Теле- та радіожурналістика [Журнал] = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1997-. – ISSN 2078-1911
1005.
Кононова С.В. Теленомины Палеарктики (Hymenoptera, Scelionidae). Подсемейство Telenominae [Книга] / С.В. Кононова ; [отв. ред.: В.И. Монченко] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев : Наукова думка, 2014. – 484, [3] с. : ил. – Указ. лат. названий теленомин: с. 476-483. - Указ. лат. названий насекомых-хозяев теленомин: с. 484-485. – Библиогр.: с. 464-475. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1443-5
1006.
Кожекіна Л.Ю. Тенденції політичної ресоціалізації покоління 1970-80-х років в пострадянському українському суспільстві [Дисертація] : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.03 / Кожекіна Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
1007.
Смолінська О.Є. Теоретико-методологічні основи організації культурно-освітнього простору педагогічних університетів України [Книга] : монографія / О.Є. Смолінська ; за наук. ред. Г.П. Васяновича ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Суми : Університетська книга, 2014. – 366, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305-366. – ISBN 978-966-680-725-3
1008.
Письменський Є.О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Письменський Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014
1009.
Письменський Є.О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Письменський Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
1010.
Теоретическая и экспериментальная химия [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
1011.
Теоретическая и экспериментальная химия [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
1012.
Теоретична і дидактична філологія [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2007-. – ISBN 978-966-8906-60-2
1013.
Перемітько В.В. Теоретичні засади та технологічна реалізація адаптаційного відновлення деталей ходової частини дорожніх машин [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.06 / Перемітько Валерій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
1014.
Машков А.Д. Теорія держави і права [Книга] : підручник / А.Д. Машков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Дакор, 2015. – 491, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7020-38-6
1015.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
1016.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
1017.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
1018.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
1019.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
1020.
Кузьменко Е.Д. Теорія поля [Книга] : підручник / Е.Д. Кузьменко, М.В. Рева ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 410, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 409-410. – ISBN 978-966-694-202-2
1021.
Скакун О.Ф. Теорія права і держави [Книга] : підручник / О.Ф. Скакун ; М-во освіти і науки України. – Вид. 4-те, допов. і перероб. – Київ : Правова єдність, 2014. – 524, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-233-5
1022.
Бурова З.А. Теплометричний метод та прилад для визначення теплофізичних властивостей будівельних і теплоізоляційних матеріалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Бурова Зінаїда Андріївна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014
1023.
Кучинський К.А. Тепломеханічні поля у вузлах турбогенераторів. Моделі і особливості розподілу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.01 / Кучинський Костянтин Артурович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014
1024.
Костик С.І. Теплообмін і гідродинаміка при концентруванні розчинів метаногенів в роторно-дисковому апараті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Костик Сергій Ігорович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014
1025.
Скоромний А.Л. Теплофізичні особливості утилізації зношених автомобільних шин методом термохімічної деструкції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Скоромний Андрій Леонідович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex