Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Берлянд О.С. Распространение примеси в свободной атмосфере в поле ветра, изменяющегося с высотой. [Автореферат] : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Берлянд О.С.; Ин-т прикладной геофизики АН СССР. – М, 1961
952.
Расселение в городах [Книга] : (количественные закономерности) : сборник статей. – Москва : Мысль, 1968. – 216 с.
953.
Юр"єва Л.М. Реабілітація підлітків, позбавлених батьківського піклування [Книга] : монографія / Л.М. Юр"єва, Е.І. Гура. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2009. – 118с. – ISBN 978-966-8125-94-2
954.
Архангельский В.Л. Региональная синоптика Нижнего Поволжья [Книга] / В.Л. Архангельский. – Саратов, 1968. – 208с
955.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
956.
Режим, баланск и регионика подземных вод [Книга]. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 212с.
957.
Сідоркіна О.М. Релігійна свідомість в сучасному українському суспільстві як предмет соціально-філософського дослідження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Сідоркіна О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
958.
Міщенко О.В. Релятивістська теорія зсуву і уширення спектральних ліній надтонких переходів для важких атомів в атмосфері буферних інертних газів [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Міщенко О. В.; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одесса, 2009
959.
Ренессанс [Журнал] : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
960.
Соколовский Д.Л. Речной сток [Книга] : (основы теории и методики расчетов) / Д.Л. Соколовский. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 540с.
961.
Савчук Н.В. Ринок Інтернет-послуг в умовах інформаційно-технологічної революції [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.01 / Савчук Н. В.; КНУТШ, Економ. ф-т. – Київ, 2009
962.
Гонтаржевська Л.І. Ринок туристичних послуг в Україні [Книга] : навчальний посібник / Гонтаржевська Л.І. ; Донецький ін-т туристичного бізнесу. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. – 180 с. – ISBN 978-966-317-030-5
963.
Ринок фінансових послуг [Книга] : навч. посіб. / М.А. Коваленко, Л.М. Радванська, Н.В. Лобанова, Г.М. Швороб; М.А. Коваленко, Л.М. Радванська, Н.В. Лобанова, Г.М. Швороб. – Херсон : Олді-плюс, 2007. – 572 с. – ISBN 966-8447-11-5
964.
Пащук І. Рівне 1283-2003 [Книга] : 1283 - 2003 : історико-краєзнавча хроніка / Іван Пащук. – Рівне : Овід, 2006. – 180 с. : іл. – ISBN 966-8179-01-3
965.
Рівненщина туристична [Книга] = Riven region tourist : путівник. – Київ : Світ Успіху, 2007. – 384 с. – (Україна запрошує). – ISBN 966-8352-18-1
966.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
967.
Циганович О.А. Різнолігандні комплекси благородних, перехідних металів, бісмуту та селену на поверхні кремнеземів з прищепленими сірковмісними лігандами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Циганович О. А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
968.
Андрусяк О.І. Розвиток бізнес-комунікацій у міжнародних економічних відносинах [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.02 / Андрусяк О.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2010
969.
Вільчинська Т.П. Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові 17-20 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... док-ра філол. наук : 10.02.01 / Вільчинська Т. П. ; КНУТШ , Ін-т філол. – Київ, 2009
970.
Холод Н.М. Розподіл доходів та бідність у перехідних економіках [Книга] = Inncome distribution and poverty in transitional countries : монографія / Назар Холод ; МОНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний ун-т ім. І.Франка, 2009. – 442 с. – ISBN 978-966-613-674-2
971.
Хазіпов І.В. Розробка способів утворення штучних порідних споруджень для охорони виїмкових виробок, що використовуються повторно [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.05.02 / Хазіпов І. В.; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2009
972.
Розширена Європа та виклики безпеці в Чорноморсько-Каспійському регіоні [Книга]. – Київ : Академпрес, 2003. – 196 с. – ISBN 966-7521-24-9
973.
Славутская Х.Т. Роль "Правды" в борьбе КПСС за развитие социалистического соревнования в промышленностив годы четвертой пятилетки. [Автореферат] : Автореф... Канд.ист.наук: / Славутская Х.Т.; М-во высш.и сред.спец.образования УССр.Харьк.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1961
974.
Буяновский Г.А. Роль биологических факторов в осолонцевании некоторых луговых почв Кура-Араксинской низменности. [Автореферат] : Автореф... Канд.биол.наук: / Буяновский Г.А.; М-во высш. сред.спец.образования РСФСР. – Баку, 1961
975.
Российская история [Журнал] / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,