Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Скоробагатская М.А. Путь навстречу мечте [Книга] / Скоробагатская М.А. – Харьков : Золотая миля, 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-1685-00-9
952.
Устиян И. Пушкин и политэкономия [Книга] : от революционного романтизма к экономическому реформизму : культурный институционализм / Иван Устиян. – Кишинев : Картя Молдовей, 2002. – 428 с. – ISBN 9975-60-094-8
953.
Бондар Ю.О. Радіобіологічні ефекти хронічного іонізуючого опромінення сосни звичайної (pinus sylvestris l.) в зоні відчуження Чорнобильської АЕС [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Бондар Ю.О.; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009
954.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
955.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
956.
Рибченко Л.В. Радянські військові мобілізації 1943 року на території Лівобережної України [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Рибченко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
957.
Берлянд О.С. Распространение примеси в свободной атмосфере в поле ветра, изменяющегося с высотой. [Автореферат] : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Берлянд О.С.; Ин-т прикладной геофизики АН СССР. – М, 1961
958.
Расселение в городах [Книга] : (количественные закономерности) : сборник статей. – Москва : Мысль, 1968. – 216 с.
959.
Юр"єва Л.М. Реабілітація підлітків, позбавлених батьківського піклування [Книга] : монографія / Л.М. Юр"єва, Е.І. Гура. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2009. – 118с. – ISBN 978-966-8125-94-2
960.
Архангельский В.Л. Региональная синоптика Нижнего Поволжья [Книга] / В.Л. Архангельский. – Саратов, 1968. – 208с
961.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
962.
Режим, баланск и регионика подземных вод [Книга]. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 212с.
963.
Сідоркіна О.М. Релігійна свідомість в сучасному українському суспільстві як предмет соціально-філософського дослідження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Сідоркіна О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
964.
Міщенко О.В. Релятивістська теорія зсуву і уширення спектральних ліній надтонких переходів для важких атомів в атмосфері буферних інертних газів [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Міщенко О. В.; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одесса, 2009
965.
Ренессанс [Журнал] : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
966.
Соколовский Д.Л. Речной сток [Книга] : (основы теории и методики расчетов) / Д.Л. Соколовский. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 540с.
967.
Савчук Н.В. Ринок Інтернет-послуг в умовах інформаційно-технологічної революції [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.01 / Савчук Н. В.; КНУТШ, Економ. ф-т. – Київ, 2009
968.
Гонтаржевська Л.І. Ринок туристичних послуг в Україні [Книга] : навчальний посібник / Гонтаржевська Л.І. ; Донецький ін-т туристичного бізнесу. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. – 180 с. – ISBN 978-966-317-030-5
969.
Ринок фінансових послуг [Книга] : навч. посіб. / М.А. Коваленко, Л.М. Радванська, Н.В. Лобанова, Г.М. Швороб; М.А. Коваленко, Л.М. Радванська, Н.В. Лобанова, Г.М. Швороб. – Херсон : Олді-плюс, 2007. – 572 с. – ISBN 966-8447-11-5
970.
Пащук І. Рівне 1283-2003 [Книга] : 1283 - 2003 : історико-краєзнавча хроніка / Іван Пащук. – Рівне : Овід, 2006. – 180 с. : іл. – ISBN 966-8179-01-3
971.
Рівненщина туристична [Книга] = Riven region tourist : путівник. – Київ : Світ Успіху, 2007. – 384 с. – (Україна запрошує). – ISBN 966-8352-18-1
972.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
973.
Циганович О.А. Різнолігандні комплекси благородних, перехідних металів, бісмуту та селену на поверхні кремнеземів з прищепленими сірковмісними лігандами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Циганович О. А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
974.
Андрусяк О.І. Розвиток бізнес-комунікацій у міжнародних економічних відносинах [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.02 / Андрусяк О.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2010
975.
Вільчинська Т.П. Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові 17-20 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... док-ра філол. наук : 10.02.01 / Вільчинська Т. П. ; КНУТШ , Ін-т філол. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,