Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Ренессанс [Журнал] : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
952.
Соколовский Д.Л. Речной сток [Книга] : (основы теории и методики расчетов) / Д.Л. Соколовский. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 540с.
953.
Савчук Н.В. Ринок Інтернет-послуг в умовах інформаційно-технологічної революції [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.01 / Савчук Н. В.; КНУТШ, Економ. ф-т. – Київ, 2009
954.
Гонтаржевська Л.І. Ринок туристичних послуг в Україні [Книга] : навчальний посібник / Гонтаржевська Л.І. ; Донецький ін-т туристичного бізнесу. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. – 180 с. – ISBN 978-966-317-030-5
955.
Ринок фінансових послуг [Книга] : навч. посіб. / М.А. Коваленко, Л.М. Радванська, Н.В. Лобанова, Г.М. Швороб; М.А. Коваленко, Л.М. Радванська, Н.В. Лобанова, Г.М. Швороб. – Херсон : Олді-плюс, 2007. – 572 с. – ISBN 966-8447-11-5
956.
Пащук І. Рівне 1283-2003 [Книга] : 1283 - 2003 : історико-краєзнавча хроніка / Іван Пащук. – Рівне : Овід, 2006. – 180 с. : іл. – ISBN 966-8179-01-3
957.
Рівненщина туристична [Книга] = Riven region tourist : путівник. – Київ : Світ Успіху, 2007. – 384 с. – (Україна запрошує). – ISBN 966-8352-18-1
958.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
959.
Циганович О.А. Різнолігандні комплекси благородних, перехідних металів, бісмуту та селену на поверхні кремнеземів з прищепленими сірковмісними лігандами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Циганович О. А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
960.
Андрусяк О.І. Розвиток бізнес-комунікацій у міжнародних економічних відносинах [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.02 / Андрусяк О.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2010
961.
Вільчинська Т.П. Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові 17-20 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... док-ра філол. наук : 10.02.01 / Вільчинська Т. П. ; КНУТШ , Ін-т філол. – Київ, 2009
962.
Холод Н.М. Розподіл доходів та бідність у перехідних економіках [Книга] = Inncome distribution and poverty in transitional countries : монографія / Назар Холод ; МОНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний ун-т ім. І.Франка, 2009. – 442 с. – ISBN 978-966-613-674-2
963.
Хазіпов І.В. Розробка способів утворення штучних порідних споруджень для охорони виїмкових виробок, що використовуються повторно [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.05.02 / Хазіпов І. В.; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2009
964.
Розширена Європа та виклики безпеці в Чорноморсько-Каспійському регіоні [Книга]. – Київ : Академпрес, 2003. – 196 с. – ISBN 966-7521-24-9
965.
Славутская Х.Т. Роль "Правды" в борьбе КПСС за развитие социалистического соревнования в промышленностив годы четвертой пятилетки. [Автореферат] : Автореф... Канд.ист.наук: / Славутская Х.Т.; М-во высш.и сред.спец.образования УССр.Харьк.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1961
966.
Буяновский Г.А. Роль биологических факторов в осолонцевании некоторых луговых почв Кура-Араксинской низменности. [Автореферат] : Автореф... Канд.биол.наук: / Буяновский Г.А.; М-во высш. сред.спец.образования РСФСР. – Баку, 1961
967.
Российская история [Журнал] / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
968.
Российская история [Журнал] / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
969.
Виноградова Н.С. Руководство к практическим занятиям по топографии [Книга] : Камеральные работы / Н.С. Виноградова, Г.В. Господинов, В.Н. Сорокин; Под общ. ред. Господинова Г.В. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1968. – 143с.
970.
Ахунзянов Т.И. Руководство партии развитием массового движения рабочих и сльских корреспондентов советсой печати между XX и XXI съездами КПСС [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ахунзянов Т.И. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. истории КПСС. – Москва, 1961
971.
Русская литература 19 века. 1880 - 1890 [Книга] : учеб. пособ. / А.П. Ауэр, Б.А. Гиленсон, А.С. Джанумов, И.А. Канунникова, В.А. [ и др. ] Коханова; А.П. Ауэр (и др.) ; под общ. ред. С.А. Джанумова и Л.П. Кременцова. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 384 с. – ISBN 5-9765-0018-8
972.
Русская словесность в школах Украины [Журнал] : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев : Педагогічна преса, 1996-
973.
Туган-Барановский Русская фабрика в прошлом и настоящем. [Книга] / Туган-Барановский. – Москва, 1922. – 428с.
974.
Русский язык и литература в Украине: проблемы изучения и преподавания [Книга] : материалы Международной научной конференции 21-23 мая 2009 года / МОН Украины ; Горловский государственный педагогический ин-т иностранных языков ; Междунар. фонд "Русский мир" ; [ редкол.: В.И. Теркулов (гл. ред.), Т.М. Марченко, О.В. Жарикова и др. ]. – Горловка : ГГПИИЯ, 2009. – 360 с.
975.
Русский язык, литература, культура в школе и вузе [Журнал] : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2005-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex