Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Природа и Человек. 21 век [Журнал] : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
927.
Куница Н.А. Природа Украины в плейстоцене [Книга] : (по данным малакофаунистического анализа) / Н.А. Куница; Н.А. Куниця ; Черновицкий национальный ун-т им. Ю. Федьковича ; Географический фак-т, Кафедра физической географии и рационального приропользования. – Черновцы : Рута, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-568-904-1
928.
Погрібний А. Про національні пріоритети і стратегію націєвбивства [Книга] / Анатолій Погрібний ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : [ Б. в. ], 2006. – 75 с. – ISBN 966-594-201-8
929.
Сіфакіс Г.М. [Про поетику грецької народної пісні [Книга] / Г.М. Сіфакіс. – Іракліон : Вид-во Критського ун-ту, 1988. – 236, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
930.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
931.
Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків [Книга] : монографія / А.А. Нечай ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Вид. 2-ге, стереот. – Чернівці : Рута, 2006. – 264с. – ISBN 966-568-808-1
932.
Проблеми слов"янознавства [Журнал] = Problemy slov"iyanoznavstva : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
933.
Программы средней школы. История СССР. Новая история. 8-10 кл. [Книга]. – Москва, 1944. – 52 с.
934.
Запорожець Л.А. Продовольчий ринок Столичного суспільно-географічного району на основні напрямки удосконалення його територіальної організації [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Запорожець Л. А.; КНУТШ. – Київ, 2010
935.
Косюта М.В. Прокуратура України [Книга] : навчальний посібник / М.В. Косюта. – 2-ге вид,, переробл. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 404с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-636-1
936.
Конопліцька О.П. Пропілтіоетиламіно кремнезем для концентрування та визначення іонів Au ( III) , Pd (II) , Ag (I) та Hg (II) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук :02.00.02 / Конопліцька О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
937.
Поручинська Т.Ф. Просторова синхронізація електричної активності кори головного мозку в осіб із різним рівнем сили і функціональної рухливості нервових процесів [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Поручинська Т. Ф.; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2009
938.
Мальська М.П. Просторові системи послуг [Книга] : (теорія, методологія, практика) : монографія / Марта Мальська ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання, 2009. – 363 с. – ISBN 978-966-346-806-8
939.
Протидія торгівлі людьми в Україні [Книга] : матеріали для практичного використання працівниками правоохоронних органів та суддями / Васильєва М.О. [ та ін. ]. – Київ : Тютюкін, 2009. – 112 с. – ISBN 978-966-97067-1-3
940.
Комар Л. Процес 59-и [Книга] / Люба Комар. – 2-ий наклад. – Ньюарк : Пролог, 1991. – 75 с. – (Бібліотека прологу і сучасности ; ч. 191.5)
941.
Важинський В.М. Процес доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов"язаних з ним злочинців в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Важинський В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
942.
Крючкова Л.Д. Прошедшее время перфекта (Past perfect) в английском языке в период 8-17 веков [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Крючкова Л.Д. ; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И. Ленина. – Москва, 1961
943.
Фурман А.В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників [Книга] : монографія / Фурман А.В., Гірняк А.Н. ; МОНУ ; Тернопільський нац. економічний ун-т ; НДІ методології та економіки вищої освіти. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-654-239-0
944.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
945.
Психологія [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.Л. Трофімов [та ін.] ; за ред. Ю.Л. Трофімова. – Вид. 6-те, стер. – Київ : Либідь, 2008. – 560 с. – ISBN 978-966-06-0533-6
946.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
947.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
948.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
949.
Свалова М.І. Публіцистика Б. Олійника: проблематика та етико-естетичні виміри [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Свалова М.І.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
950.
Путеводитель геологической экскурсии по силурийским и нижнедевонским отложениям Подолии /среднее течение р.Днестр/ [Книга] : 3-й междунар. симпозиум по границе силура и девона и стратиграфии нижнего и среднего девона. – Ленинград, 1968. – 61с. + 31 схема. – Библиогр.: с.59-61
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,