Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Садовский Б.А. [Садовской] Приключения Карла Вебера [Книга] : роман / Борис Садовский. – Москва : Изд. "Федерация" Артель писателей "Круг", 1928. – 143 с. – (Романы приключений)
902.
Монинг К.М. Прикосновение горца [Книга] = The highlander"s touch / Карен Мари Монинг ; [ пер. з анг. С. Орлович ]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2007. – 272 с. – ISBN 978-966-343-378-3
903.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
904.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
905.
Прилози [Журнал] = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
906.
Прилози [Журнал] = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
907.
Прилози [Журнал] = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
908.
Прилози [Журнал] = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
909.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
910.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
911.
Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах [Книга] : монографія / В.М. Кравчук ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Край, 2009. – 464 с. – ISBN 978-966-547-312-1
912.
Природа и Человек. 21 век [Журнал] : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
913.
Куница Н.А. Природа Украины в плейстоцене [Книга] : (по данным малакофаунистического анализа) / Н.А. Куница; Н.А. Куниця ; Черновицкий национальный ун-т им. Ю. Федьковича ; Географический фак-т, Кафедра физической географии и рационального приропользования. – Черновцы : Рута, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-568-904-1
914.
Погрібний А. Про національні пріоритети і стратегію націєвбивства [Книга] / Анатолій Погрібний ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : [ Б. в. ], 2006. – 75 с. – ISBN 966-594-201-8
915.
Сіфакіс Г.М. [Про поетику грецької народної пісні [Книга] / Г.М. Сіфакіс. – Іракліон : Вид-во Критського ун-ту, 1988. – 236, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
916.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
917.
Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків [Книга] : монографія / А.А. Нечай ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Вид. 2-ге, стереот. – Чернівці : Рута, 2006. – 264с. – ISBN 966-568-808-1
918.
Проблеми слов"янознавства [Журнал] = Problemy slov"iyanoznavstva : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
919.
Программы средней школы. История СССР. Новая история. 8-10 кл. [Книга]. – Москва, 1944. – 52 с.
920.
Запорожець Л.А. Продовольчий ринок Столичного суспільно-географічного району на основні напрямки удосконалення його територіальної організації [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Запорожець Л. А.; КНУТШ. – Київ, 2010
921.
Косюта М.В. Прокуратура України [Книга] : навчальний посібник / М.В. Косюта. – 2-ге вид,, переробл. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 404с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-636-1
922.
Конопліцька О.П. Пропілтіоетиламіно кремнезем для концентрування та визначення іонів Au ( III) , Pd (II) , Ag (I) та Hg (II) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук :02.00.02 / Конопліцька О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
923.
Поручинська Т.Ф. Просторова синхронізація електричної активності кори головного мозку в осіб із різним рівнем сили і функціональної рухливості нервових процесів [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Поручинська Т. Ф.; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2009
924.
Мальська М.П. Просторові системи послуг [Книга] : (теорія, методологія, практика) : монографія / Марта Мальська ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання, 2009. – 363 с. – ISBN 978-966-346-806-8
925.
Протидія торгівлі людьми в Україні [Книга] : матеріали для практичного використання працівниками правоохоронних органів та суддями / Васильєва М.О. [ та ін. ]. – Київ : Тютюкін, 2009. – 112 с. – ISBN 978-966-97067-1-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex