Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Российская история [Журнал] / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
952.
Российская история [Журнал] / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
953.
Шевцова Г.И. Россия и Сербия [Книга] : из истории российско-сербских отношений в годы Первой мировой войны : (гуманитарный аспект) / Г.И. Шевцова. – Москва : [ Б.в. ], 2010. – 200 с. – ISBN 978-5-903303-05-6
954.
Нямцу А. Русская литература в контексте мировых традиций [Книга] : учебное пособие / Анатолий Нямцу ; МОН Украины ; Черновицкий нац. ун-т им. Юрия Федьковича : Научно-исслед. центр "Библия и культура". – Черовцы : Черновицкий нац. ун-т, 2009. – 424 с. – ISBN 978-966-423-057-2
955.
Русская словесность в школах Украины [Журнал] : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев : Педагогічна преса, 1996-
956.
Нямцу А.Е. Русская фаустиана [Книга] : учебное пособие / Анатолий Нямцу ; МОН Украины ; Черновицкий нац. ун-т им. Юрия Федьковича : Научно-исслед. центр "Библия и культура". – Черновцы : Рута, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-423-032-9
957.
Русский язык, литература, культура в школе и вузе [Журнал] : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2005-
958.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
959.
Куцевська О.С. Саморедагування Олесем Гончаром публіцистичного твору: модифікація, прагматика, інтерпретація [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Куцевська О.С. ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2009
960.
Маковецька-Гудзь Семантико-граматичні моделі художніх порівнянь ( на матеріалі української поетичної мови 70 - 90-х років 20 століття ) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 - українська мова / Маковецька-Гудзь Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
961.
Мосьпан Н.В. Семіолінгвістичний аспект казок Р. Кіплінга в українських перекладах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 - перекладознавство / Мосьпан Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
962.
Неруда П. Сеопшта песня [Книга] = Canto general / Pablo Neruda : ( избор ) / Пабло Неруда ; изб., препев и предговор М. Матевски. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2008. – 237 с. – ISBN 978-9989-101-92-2
963.
Сетевые информационные технологии [Книга] : учебное пособие / К.А. Бохан, А.В. Волковой, Г.А. Кучук, А.А. Сиора ; МНО Украины ; Нац. ааэрокосм. ун-т им. М.Е. Жуковского " Харьк.авиационный ин-т". – Харьков : НАУ "ХАИ"
964.
Савченко В.А. Симон Петлюра [Книга] / В. Савченко. – Харьков : Фолио, 2009. – 123 с. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-4664-2
965.
Хрипак С.М. Синтез та властивості тієно[2,3-d] піримідинів [Книга] : монографія / С.М. Хрипак, М.В. Сливка, В.Г. Лендєл ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород : Патент, 2009. – 134 с. – ISBN 978-966-8760-91-4
966.
Ходаківський П.В. Синтез та реакції 2-трифлуорацетил-1,3-азолів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03. / Ходаківський П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
967.
Чорнобук С.В. Синтез та структурна чутливість механічних характеристик композиційної кераміки на основі диборидів перехідних металів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.07 - фізика твердого тіла / Чорнобук С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
968.
Краєвська Я.А. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу Аn+1ВnO3n+1 та AnBnO3n+1 [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Краєвська Я.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
969.
Ранський А.П. Синтез, будова і реакції комплексоутворення ароматичних і гетероциклічних тіоамідів [Книга] : монографія / А.П. Ранський , М.В. Євсєєва ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-641-321-8
970.
Титко А.И. Синхронно-асинхронные турбогенераторы: основы разработки и эксплуатации [Книга] : монография / А.И. Титко, Ю.Н. Васьковский ; НАНУ, Ин-т электродинамики ; МОНУ, Нац. техн. ун-т Украины "Киевский политехнический институт". – Киев : Наукова думка, 2010. – 248 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0947-Х
971.
Омардибірова В.Н. Система підтримки прийняття рішень керуючого інвестиційним фондом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04. / Омардибірова В.Н. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)
972.
Тюленев-Лисовик Словарные множества. 2 [Книга] / Л.П. Тюленев-Лисовик. – Киев : Феникс, 2009. – 480 с. – ISBN 978-966-651-757-2
973.
Словник прізвиськ північно-західної України [Книга] : у 3-х томах / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Філологічний фак-т, Ономастико-діалектологічна лабораторія ; [ упоряд., вступна ст.і редагування Г.Л. Аркушина ]. – Луцьк : Вежа. – ISBN 978-966-600-390-7 (Т.1)
974.
Словник прізвиськ північно-західної України [Книга] / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Філологічний фак-т, Ономастико-діалектологічна лабораторія ; [ упоряд., вступна ст.і редагування Г.Л. Аркушина ]. – Луцьк : Вежа. – ISBN 978-966-600-391-4 (Т.2)
975.
Словник прізвиськ північно-західної України [Книга] : у 3-х томах / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Філологічний фак-т, Ономастико-діалектологічна лабораторія ; [ упоряд., вступна ст.і редагування Г.Л. Аркушина ]. – Луцьк : Вежа. – ISBN 978-966-600-392-1 (Т.3)
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex