Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Професор Городній Микола Гаврилович [Книга] : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1933-1985 рр. / Українська акад. аграрних наук; Держ. наук. сільськогосп. бібліотека ; Нац. аграрний ун-т та ін. ; [ уклад., наук. ред. В.А. Вергунов, С.М. Каленська та ін. ]. – Київ : Аграрна наука, 2008. – 150с. – До 100-річчя від дня народження. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України ; Кн. 24)
902.
Гальперин М. Прыжок кита [Книга] = Whale jump / Марк Гальперин. – Санкт-Петербург : Политехника-сервис, 2010. – 352 с. – ISBN 978-5-904031-22-0
903.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
904.
Яголковский С.Р. Психология креативности и инноваций [Книга] : сборник статей / С.Р. Яголковский. – Минск : А.Н.Вараксин, 2009. – 190 с. – ISBN 978-985-6929-06-2
905.
Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості [Книга] : монографія / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лабораторія психології творчості ; [ наук. керівник Моляко В.О. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 208с. – ISBN 978-966-644-119-8
906.
Фрідман О.В. Психологічні особливості концептуалізації особистісного досвіду: індивідуально-типологічний підхід [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01. / Фрідман О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
907.
Коломієць-Левчук Психологічні особливості перебігу міжособистісних конфліктів в державних та недержавних організаціях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 - соціальна психологія, психологія соціальної роботи / Коломієць-Левчук А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
908.
Русинка І.І. Психологія [Книга] : навчальний посібник / Іван Русинка. – Київ : Знання, 2007. – 367с. – ISBN 966-346-227-2
909.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
910.
Коваленко А.Б. Психологія міжособистісного взаєморозуміння [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.Б. Коваленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 216 с. – До 175-річчя Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – ISBN 978-966-439-202-7
911.
Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі [Книга] : навчальний посібник / М.В. Артюшина, О.М. Котикова, Г.М. Романова, О.В. Аксьонова, І.А. Балягіна; Артюшина М.В. [ та ін. ] ; за ред. Артюшиної М.В., Котикової О.М., Романової Г.М. ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 528 с. – ISBN 978-966-483-022-2
912.
Потіш Л.А. Птахи Закарпатської області [Книга] = Birds of the Transcarpathian region of Ukraine (annotated list) : (анотований список) / Л.А. Потіш ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т" ; Фонд охорони дикої природи (WWF) ; Вітлі ( Whitley Fund for Nature ). – Львів, 2009. – 124 с. – ISBN 978-966-397-111-7
913.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
914.
Свалова М.І. Публіцистика Б. Олійника: проблематика та етико-естетичні виміри [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Свалова М.І. КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
915.
Банчук О.А. Публічне і приватне право: історія українських вчень та сучасність [Книга] / Банчук Олександр Анатолійович ; Центр політико-правових реформ. – Київ : Конус-Ю, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-2250-00-8
916.
Бондар Ю.О. Радіобіологічні ефекти хронічного іонізуючого опромінення сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в зоні відчуження Чорнобильської АЕС [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01. / Бондар Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
917.
Рибченко Л.В. Радянські військові мобілізації 1943 року на території Лівобережної України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Рибченко Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
918.
Радянські органи державної безпеки у 1939 - червні 1941 р. [Книга] = Soviet State security agencies in 1939 - June 1941 : документи ГДА СБ України / упоряд. Василь Даниленко, Сергій Кокін ; НАН України, Ін-т укр. археологіїї та джерелознав. ім. М.С. Грушевського ; СБ України ; Галузевий держ. архів. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 1311 с. – (Більше не таємно ; Т. 3). – ISBN 978-966-518-478-2
919.
Развитие русского права во второй половине XIX - начале XX века [Книга]. – Москва : Наука, 1997. – 368 с. – ISBN 5-02-0135545-3
920.
Чагин А. Расколотая лира. Россия и зарубежье: судьбы русской поэзии в 1920-1930-е годы [Книга] / А. Чагин ; Российская акад. наук, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва : Наследие, 1998. – 272 с. – ISBN 5-201-13334-7
921.
Рафаель Лемкін: радянський геноцид в Україні [Книга] = Raphael Lemkin: soviet genocide in Ukraine : стаття 28 мовами / Міжнар. благодітний фонд "Україна 3000" ; [ ред.: Роман Сербин ; упоряд.: Олеся Стасюк ]. – Київ : Майстерня книги, 2009. – 208 с. – ISBN 978-966-2260-15-1
922.
Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України [Книга] : матеріали методологічного семінару / АПН України, Ін-т педагогіки ; [ ред. рада: В.Г. Кремень, В.М. Мадзігон та ін. ; відп. за вип. М.Б. Євтух ; упоряд. І.С. Ващук ]. – Київ : Педагогічна думка, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-644-150-1
923.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
924.
Регулирование и саморегулирование СМИ на постсоветском пространстве [Книга] : материалы семинара Международной летней школы по медиаправу, Минск, 25 - 27 мая 2009 г. / ООН по вопросам образования, науки и техники ; [ сост.: Н.Н. Довнар ; фтогр.: Е.А. Афанасьевой, Е.А. Грутовой и др. ; под ред. Н.Н. Довнар ]. – Минск : БГУ, 2009. – 199 с. – ISBN 978-985-518-225-3
925.
Джефкінс Ф. Реклама [Книга] = Advertising : практичний посібник / Френк Джефкінс ; пер. з 4-го англ. видання О.О. Чистякова ; доповнення і ред. Деніела Ядіна. – 2-ге укр. вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 565 с. – ISBN 978-966-346-459-6
Один з найпопулярнійших британських посібників з реклами
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,