Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Флорко Т.О. Релятивістська теорія заборонених радіаційних переходів у спектрах атомів та багатозарядних іонів [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.05 / Флорко Т.О. ; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2010
927.
Корнєва Н.А. Рецензія в сучасному науковому дискурсі: семантико-композиційний та комунікативно-прагматичний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. / Корнєва Н.А. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010
928.
Парполито О.П. Решебник [Книга] : конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / О.П. Парполито. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-24-4
929.
Решебник [Книга] : конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / А С. Кругляк, С.А. Остапчук, С.А. Святский, А.В. Павловский; Кругляк С.А, Остапчук С.А., Святский С.А., Павловский А.В. ; под ред. С.А. Кругляка. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-12-0
930.
Калина А.В. Ринок праці [Книга] : навчальний посібник / А.В. Калина, А.А. Котвицький ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2010. – 208 с. – ISBN 978-966-618-258-9
931.
Мойсеєнко І.П. Ринок фінансових послуг [Книга] : навчальний посібник / І.П. Мойсеєнко ; Міжорег. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2006. – 360 с. – ISBN 966-608-454-6
932.
Перепелиця О.П. Рідна земля [Книга] : поетичні композиції / Олександр Перепелиця. – Київ : Екохім, 2009. – 126 с. – ISBN 966-612-012-7
933.
Рідна школа [Журнал] = Ridna shkola / Шкільна Рада при УККА, Централя Опікунів. – New York
934.
Рідна школа [Журнал] = Ridna shkola / Шкільна Рада при УККА, Централя Oпікунів. – New York
935.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
936.
Різницеві методи та сплайни в задачах багатовимірної інтерполяції [Книга] : монографія / Р.Н. Квєтний, В.Ю. Дементьєв, М.О. Машницький, О.О. Юдін ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 92 с. – ISBN 978-966-641-281-5
937.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал . Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
938.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
939.
Стебельська А. Родина і Україна [Книга] : статті, вірші, спогади / Аріядна Стебельська. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-2024-63-0
940.
Маджунков М. Родното место на литературата [Книга] = The birthplace of literature : есеи / Митко Маджунков ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : [ б. в. ], 2008. – 515 с. – ISBN 978-608-203-008-1
941.
Ворончук І. Родоводи Волинської шляхти 16 - першої половини 17 ст. [Книга] : реконструкція родинних структур: методологія, методика, джерела / Ірина Ворончук. – Київ : Вища школа, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-642-406-1
942.
Андрусяк О.І. Розвиток бізнес-комунікацій у міжнародних економічних відносинах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02. / Андрусяк О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
943.
Тоцький О.В. Розвиток біспектральних методів аналізу та обробки сигналів у радіотехнічних вимірювальних системах [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Тоцький О.В. ; МОНУ ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2009
944.
Розвиток України в умовах глобалізації та скорочення природно-ресурсного потенціалу [Книга] / М.М. Коржнев [та ін.] ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – Київ : Логос, 2009. – 195 с. – ISBN 978-966-171-121-0
945.
Бакуліна Г.М. Розробка й удосконалення методів оцінювання ефективності та конкурентоздатності освітніх послуг вищих навчальних закладів України [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Бакуліна Г.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2010
946.
Шевченко О.Б. Розробка комбінованої протикорозійної присадки для спиртово-вуглеводневих палив [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Шевченко О.Б. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
947.
Рощина Н. Роксолана [Книга] / Н. Рощина. – Харків : Фоліо, 2009. – 123 с. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-4682-6
948.
Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення [Книга] = Русско-украинский словарь деловой речи / С.В.Шевчук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2008. – 488 с. – ISBN 978-966-642-366-8
949.
Російсько-українсько-англійський словник з механіки [Книга] = Русско-украинско-английский словарь по механике = Russian-Ukrainian-English dictionary on mechanics / [ НАН України, Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенко ; Укр. мовно-інформ. фонд ; уклад. В.М. Бастун, Я.М. Григоренко, В.А. Широков ]. – Київ : Наукова думка, 2009. – 512 с. – (Словники України). – ISBN 978-966-00-0832-5
950.
Сенчило О.О. Рослинність заплави Дніпра в межах Лісостепу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05. / Сенчило О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex