Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Олефір А.О. Правовий механізм державних закупівель: стимулювання інноваційності виробництва медичної продукції [Книга] : монографія / Олефір Андрій Олександрович. – Київ : Юстініан, 2014. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 392-447. – ISBN 978-617-7039-09-8
У прим. №1689417 напис:
Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка в дарунок від автора. Підпис
927.
Молдован В.В. Правознавство [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.В. Молдован, Л.І. Чулінда ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 182, [1] с. – До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 181-182. – ISBN 978-617-673-077-4
Правознавство: словник термінів.
Вміщено понад 1200 основних юридичних термінів з їх науковим тлумаченням в галузях теорії держави і права, цивільного, кримінального, міжнародного, трудового, фінансового законодавства, криміналістики, судової психології та інших дисциплін, що вивчаються в закладах освіти та використовуються в юридичній практиці.
Для студентів вищих навчальних закладів.
928.
Попов А.А. Практический курс немецкого языка [Книга] : страноведение : [учебник для студ. вузов] / А.А. Попов, Н.Д. Дианова. – Москва : Иностранный язык ; Оникс, 2001. – 443, [5] с. : ил. – На обл. загл.: Praktisches Deutsch. - Текст рус., нем. – ISBN 5-94045-068-7
929.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
930.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
931.
Практична філософія [Журнал] : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 1999-
932.
Практична філософія [Журнал] : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 1999-
933.
Праці Інституту математики НАН України [Журнал] / Інститут математики Національної академії наук України; Інститут математики НАНУ. – Київ, 1994-. – ISBN 966-02-2153-3
934.
Праці Інституту математики НАН України [Журнал] : наукове видання. – Київ : Інститут математики, 1994-. – ISBN 978-966-02-6847-0
935.
Преподаватель XXI век [Журнал] : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образов. "Московский пед. гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
936.
Достоевский Ф.М. Преступление и наказание [Книга] : роман в 6 ч. с эпилогом / Ф. Достоевский. – Харьков : Фолио, 2009. – 538, [4] с. : портр., ил. – Сер. осн. в 2008 г. – (Классика). – ISBN 978-966-03-4536-2
937.
Гоголицын Ю. Преступления в океане искусства [Книга] / Ю.М. Гоголицын. – Санкт-Петербург : Золотой век ; Диамант, 2000. – 542, [2] с. : ил. – (Загадки и тайны человечества). – ISBN 5-88155-366-7
938.
Кон Н. Привід для геноциду [Книга] = Warrant for genocide : міф про всесвіт. єврейську змову і "Протоколи сіонських мудреців" / Норман Кон ; пер. з англ. Тараса Цимбала ; [наук. ред. М. Климчук]. – Київ : Самміт-книга, 2011. – 347, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. вид. : Warrant for Genocide. The Myth of the Jewish World Conspiracy and the "Protocols of the Elders of Zion" / Norman Cohn. London, 2005. - Ім. покажч.: с. 327-348. – Бібліогр. : с. 317-325 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7889-62-3
939.
Прикладні проблеми механіки і математики [Журнал] : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
940.
Ярмак І.М. Принципи фінансового контролю: правовий аспект [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ярмак Ірина Миколаївна ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ, 2014
941.
Проблеми діагностики реальних напівпровідникових кристалів [Книга] / П.І. Баранський [та ін.] ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : Наукова думка, 2014. – 461, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-457. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1326-1
942.
Проблеми едиційної та камеральної археографії [Журнал] : наукове видання. – Київ. – ISBN 5-7702-0852-x
943.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології [Журнал] = Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISSN 2313-1780
944.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Журнал] : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-. – ISSN 2305-7491
945.
Проблеми інженерно-педагогічної освіти [Журнал] = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
946.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
947.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
948.
Обушенко О.М. Проблеми охорони праці в умовах ринкової економіки [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Обушенко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
949.
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISSN 2306-5834
950.
Проблеми романо-германської філології [Книга] : зб. наук. праць. – Ужгород : Патент, 2003. – 113, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 966-7400-33-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex