Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Педагогіка і психологія [Журнал] = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
877.
Педагогіка та психологія [Журнал] : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
878.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
879.
Лівінська Г.В. Перевантажені багатоканальні мережі зі змінною інтенсивністю вхідного потоку [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Лівінська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
880.
Рейтер О. Перелом [Книга] / Оксана Рейтер. – Санкт-Петербург : СКИФ, 2008. – 230, [2] с. : ил. – ISBN 978-5-98381-024-2
881.
Данилевська Н.О. Перетик [Книга] : фольклор.-етногр. портрет укр. села / Надія Данилевська, Микола Ткач. – Київ : Український Центр духовної культури, 2000. – 211, [1] с. : іл., портр., ноти. – Алф. покажч. фольклор. творів: с. 206-210. – ISBN 966-7276-95-3
882.
Корінний М. Переяславська земля. Х - перша половина XIII століття [Книга] : (покажчики) / Микола Корінний ; АН України, Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії. – Київ : Інститут української археографії АН України, 1993. – 83, [8] с. – Передм. парал. укр. та англ. – ISBN 5-7702-0550-4
883.
Жук В.Н. Перлина Козельщини [Книга] : сторінки з історії Козельщинського Різдва Богородиці жіночого монастиря / В.Н. Жук, Г.Д. Сердюк. – 3-тє вид., уточн. і доп. – Полтава : АСМІ, 2007. – 237, [1] с., [24] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 226-235. – ISBN 978-966-7653-79-2
884.
Питання боротьби зі злочинністю [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 1997-. – ISSN 2079-6242
885.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
886.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
887.
Джойс Б. Пламя невинности [Книга] = Innocent fire : роман / Бренда Джойс ; [пер. с англ. Л.А. Шпарберга]. – Москва : АСТ, 1998. – 508, [4] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-237-00803-8
888.
Неймарк Н.М. Пламя ненависти: этнические чистки в Европе XX века [Книга] = Fires of hatred: ethnic cleansing in twentieth-century Europe / Норман М. Неймарк ; пер. с англ. И.С. Давидян. – Москва ; Санкт-Петербург : АИРО-XX ; Дмитрий Буланин, 2005. – 319, [1] с. – Пер. изд.: Fires of hatred: ethnic cleansing in twentieth-century Europe / Naimark, Norman M. Cambridge, Massachusetts ; London, England: Harvard university press, 2001. - Сер. осн. в 1995 г. – Библиогр. в примеч. в конце разд. – (Серия :АИРО - первая публикация в России" / Ассоц. исследователей Рос. о-ва ХХ в. ; под ред. Г.А. Бордюгова). – ISBN 5-88735-142-X
889.
Марш Э.Т. Подари мне рай [Книга] = Promise me paradise : роман / Эллен Таннер Марш ; [пер. с англ. Л.И. Лебедевой]. – Москва : АСТ, 1999. – 429, [1] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-237-03955-3
890.
Податкова система [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / [Баранова В.Г та ін.] ; за заг.ред. В.Г. Баранової ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : ВМВ, 2014. – 341, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 331-341. – ISBN 978-966-413-487-0
891.
Ткач М.М. Поезія натхненних рук [Книга] : [альбом] / Микола Ткач, Надія Данилевська. – Ніжин : Пилипенко Н.В., 2013. – 90, [1] с.
892.
Марш Э.Т. Пожнешь бурю [Книга] = Reap the savage wind : роман / Эллен Таннер Марш ; [пер. с англ. Е.В. Нетесовой]. – Москва : АСТ, 1997. – 526, [1] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-15-000122-8
893.
Аристотель Политика [Книга] / Аристотель ; [пер. с древнегр. С.А. Жебелева, М.Л. Гаспарова ; вступ. ст. А.И. Доватур]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2010. – 393, [2] с. – Указ.: с. 383-394. – Библиогр. в примеч.: с. 335-382 и в подстроч. примеч. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-065681-3
894.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
895.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
896.
Политические исследования. ПОЛИС [Журнал] : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 1991-. – ISSN 0321-2017
897.
Политические исследования. ПОЛИС [Журнал] : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 1991-. – ISSN 0321-2017
898.
Полития. Анализ. Хроника. Прогноз [Журнал] = Політеіа = Politeia : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 1997-. – ISSN 2078-5089
899.
Поліграфія і видавнича справа [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1964-. – ISSN 0554-4866
900.
Поліграфія і видавнича справа [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1964-. – ISSN 0554-4866
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,