Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Проблеми сучасної психології [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т". – Запоріжжя. – ISSN 2310-4368
952.
Проблеми сучасної психології [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т". – Запоріжжя. – ISSN 2310-4368
953.
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу [Журнал] : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2005-. – ISSN 1994-1749
954.
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу [Журнал] : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2005-. – ISSN 1994-1749
955.
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу [Журнал] : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2005-. – ISSN 1994-1749
956.
Проблеми трибології [Журнал] = Problems of tribology : міжнародний науковий журнал / Хмельницький нац. ун-т ; Міжнар. федерація з теорії машин та механізмів ; Нац. комітет України з машинознавства ; М-во освіти і науки України. – Хмельницький, 1996-. – ISSN 2079-1372
957.
Проблемы законности [Журнал] : академический сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Нац. ун-т "Юридическая акад. Украины им. Я. Мудрого". – Харьков, 1976-. – ISSN 2224-9818
958.
Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг [Книга] : навч. посібник / [К.М. Бліщук та ін. ; за заг. наук. ред. М.М. Білинської] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ ; Проект РЕОП ; К.І.С., 2014. – 117, [1] с. : табл. + 1 CD. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 92-97. – (Розбудова спроможності до економічного обгрунтованого планування розвитку областей і міст України. Проект міжнародної технічної допомоги). – ISBN 978-617-684-080-0
959.
Прогнозування розвитку територій. Економічне прогнозування [Книга] : навч. посібник / [Н.І. Балдич та ін. ; за заг. наук. ред. М.М. Білинської] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ ; Проект РЕОП ; К.І.С., 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. + 1 CD. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 149-152. – Бібліогр.: с. 139-141. – (Розбудова спроможності до економічного обгрунтованого планування розвитку областей і міст України. Проект міжнародної технічної допомоги). – ISBN 978-617-684-081-7
960.
Кравченко Т.В. Програмно-цільове управління інвестиційними проектами на промислових підприємствах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кравченко Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
961.
Промислова гідравліка і пневматика [Журнал] : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
962.
Промислова гідравліка і пневматика [Журнал] : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
963.
Бабчук Ю.Й. Просодичні характеристики вигуків у сучасному англійському дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бабчук Юлія Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
964.
Коулин П. Просто женаты [Книга] = Merely y married : роман / Патриция Коулин ; [пер. с англ. У.В. Сапциной]. – Москва : АСТ, 2000. – 413, [3] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-237-04533-2
965.
Протидія злочинам у сфері службової діяльності (кримінологічні, кримінально-правові і кримінально-процесуальні проблеми) [Книга] / [О.М. Костенко та ін. ; відп. ред. О.М. Костенко] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Наукова думка, 2014. – 317, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1403-9
966.
Протидія злочинності: теорія та практика [Книга] : збірник матеріалів VI Міжвуз. наук.-практ. конф. студ. (курсантів), аспірантів та молодих учених, (Київ, 16 трав. 2014 р.) / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України ; Київ. регіон. нпук. центр Нац. акад. правових наук України ; [ред.: І.О. Байдачна та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури, 2014. – 482, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст.
967.
Іваницький О.І. Професійна підготовка майбутнього вчителя фізики в умовах інформаційно-освітнього середовища [Книга] / Олександр Іваницький ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 228, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-219. – ISBN 978-966-599-453-4
968.
Скульська В.Є. Професійне навчання безробітних в умовах виробництва: теоретичні і методичні аспекти [Книга] : монографія / В.Є. Скульська ; Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. – 368, [9] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 334-368. – ISBN 978-617-649-029-6
969.
Професор Микола Степаненко [Книга] : біобібліографічний покажчик : до 55-ліття від дня народження / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; [упоряд: В.В. Орєхова, І.М. Лесунова]. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2014. – 325, [1] с., [5] арк. фотоіл. : іл., портр. – Загол. обкл.: Микола Степаненко. – (Серія "Науковці університету")
970.
Професори Київського університету [Книга] : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 591, [1] с. : портр. – Ювілейне вид. до 180-річного ювілею Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Імен. покажч.: с. 568-591. – ISBN 978-966-439-754-1
971.
Фрейд З. Психопатология обыденной жизни [Книга] / Зигмунд Фрейд ; [пер. с нем. О. Медем]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 220, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01942-3
972.
Публічне право [Журнал] = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
973.
Публічне право [Журнал] = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
974.
Публічне право [Журнал] = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
975.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex